Specjalista ds. Kontrolingu Produkcyjnego
Miejsce pracy: Poznań

O nas

W Biofarm zatrudniamy zespół ekspertów specjalizujących się w wielu dziedzinach związanych z opracowywaniem, wytwarzaniem oraz rozwojem naszych leków. Jesteśmy zespołem ambitnych i kreatywnych ludzi, których łączy jedno – dobro pacjenta, ponieważ właśnie on jest w centrum naszych starań codziennie. Skupiamy się na działaniu, myślimy odważnie i nieszablonowo, dzięki temu wspólnie osiągamy sukcesy.

Twój zakres obowiązków

 • kalkulacja kosztów produkcji i ich analiza, w tym m.in.: kosztów w ujęciu rodzajowym i funkcjonalnym w wyznaczonym obszarze, TKW, odchyleń od cen ewidencyjnych i innych wynikających z potrzeb bieżącej działalności firmy,
 • przeprowadzanie procesu rozliczania produkcji,
 • monitorowanie kosztów i odchyleń oraz dostarczanie wiarygodnej informacji zarządczej, służącej do podejmowania decyzji Zarządowi Spółki,
 • analiza efektywności produkcji i wykorzystania maszyn oraz zasobów ludzkich,
 • wdrażanie i rozwój nowych mechanizmów i systemów kontroli,
 • nadzór nad procesem oceny efektywności inwestycji produkcyjnych,
 • uczestnictwo w procesie budżetowania i prognozowania,
 • uczestnictwo w procesie zamknięcia miesiąca,
 • kontrola finansowa realizowanych i planowanych projektów biznesowych, oceny rentowności, analizy odchyleń od budżetu,
 • tworzenie narzędzi oraz procedur kontrolingowych,
 • współpraca w zakresie projektów optymalizacyjnych.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, zarządzanie, ekonomia, rachunkowość),
 • doświadczenie min. rok na podobnym stanowisku w dziale kontrolingu/analiz w firmie produkcyjnej,
 • umiejętność pracy z danymi, analizy oraz prezentacji wniosków z nich płynących,
 • bardzo dobra znajomość MS Excel i baz danych, w tym mile widziana znajomość VBA,
 • mile widziana znajomość SAP,
 • znajomość zagadnień z obszarów księgowość, finanse i rachunkowość,
 • znajomość zagadnień z zakresu rozliczeń i alokacji kosztowych,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • łatwość przyswajania wiedzy,
 • umiejętności analityczne,
 • samodzielność, dokładność i systematyczność,
 • dobra organizacja pracy własnej.

To oferujemy

 • prace w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej, w której ludzie skupieni są wokół wspólnych wartości, w które wierzą – co pokazuje film: https://www.youtube.com/watch?v=Qv5VR5dC7_U&t=46s
 • stabilne zatrudnienie – pierwsza umowa na okres 9 miesięcy
 • atrakcyjny pakiet medyczny i socjalny m.in.: opieka medyczna, dopłaty do wypoczynku dzieci na koloniach i obozach, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie kart sportowych, zniżka na studia,
 • program poleceń pracowniczych – poleć znajomego do pracy i otrzymaj za to dodatkowe pieniądze,
 • dbamy o zdrowie naszych pracowników – organizujemy regularne darmowe badania profilaktyczne
 • eventy firmowe (wspólne śniadania, Dzień Zdrowia, spotkania świąteczne i inne)
 • dołącz do firmowej drużyny biegaczy i bierz udział w biegach charytatywnych,
 • inicjatywy dobroczynne w firmie – zostań jednym z Koordynatorów Szlachetnej Paczki,

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • ubezpieczenie na życie
 • owoce
 • spotkania integracyjne
 • firmowa drużyna sportowa
 • kawa / herbata
 • parking dla pracowników
 • karty przedpłacone
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • paczki świąteczne
 • program rekomendacji pracowników
 • inicjatywy dobroczynne
 • zniżka na studia
 • Aplikuj

  Administrator

  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest

  Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań,

  NIP 7780021575, REGON 008029300, KRS 0000120050 (dalej zwana: „Biofarm”),

  jako pracodawca.

   

  Inspektor ochrony danych

  Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem

  e-mail: [email protected].

   

  Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Biofarm będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w ciągu następnych dwunastu miesięcy, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

   

  Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie może być podmiot działający na zlecenie Biofarm, w tym jego współpracownicy i partnerzy technologiczni, logistyczni lub/i organizacyjni.

   

  Okres przechowywania danych

  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 10 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres kolejnych 12 miesięcy.

   

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Mają Państwo prawo do:

  1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

  2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4) usunięcia danych osobowych;

  5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

   

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.