Salesforce Administrator (Specjalista / Specjalistka)
Miejsce pracy: / Nr ref.: AW/06/2024
Wynagrodzenie:

B2B - 11 000 - 16 000 zł netto (+VAT) / miesiąc

Umowa o pracę - 11 000 - 16 000 zł brutto / miesiąc

Grupa Pracuj jest liderem technologii w obszarze HR w Europie Środkowej i Wschodniej. Wspieramy przedsiębiorstwa m.in. w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników. Ułatwiamy użytkownikom naszych serwisów znalezienie zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i potencjałowi. Tworzymy światowej klasy technologie, które kształtują przyszłość rynku HR. Grupa Pracuj działa od ponad 20 lat w Polsce, od 15 lat w Ukrainie, a od czerwca 2022 roku także w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), zatrudniając łącznie około 1100 osób. W skład Grupy Pracuj wchodzą m.in. największy polski serwis rekrutacyjny Pracuj.pl, ukraiński serwis rekrutacyjny Robota.ua oraz systemy do zarządzania rekrutacjami: polski eRecruiter i niemiecki Softgarden, działające w modelu SaaS (software as a service).

Twój zakres obowiązków:

 • Zarządzanie systemem Salesforce w zakresie standardowych funkcji administracyjnych m.in. obsługa kont użytkowników, ról i uprawnień, tworzenie raportów, dashboardów, reguł udostępniania i walidacji, automatyzacja procesów, monitoring środowiska, adopcji systemu, jakości danych, bieżące rozwiązywanie problemów oraz inne rutynowe zadania,
 • Wdrażanie dobrych praktyk w zakresie utrzymania systemu, w tym krytycznych aktualizacji i zarządzanych pakietów, bezpieczeństwa, wykonywania kopii zapasowych, itp.
 • Współpraca z Product Ownerem i zespołem produktowym w zakresie projektowania, konfiguracji i testów dostarczanych zmian funkcjonalnych,
 • Współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi zespołami w celu śledzenia i obsługi błędów UAT i/lub walidacji po wdrożeniu zmian systemowych; prowadzenie dokumentacji zmian na platformie,
 • Współpraca z użytkownikami, zbieranie wymagań i rekomendacji zmiany z wykorzystaniem Salesforce oraz innych narzędzi powiązanych z platformą,
 • Wdrożenia nowych oraz szkolenia obecnych użytkowników z korzystania z systemu,
 • Monitoring i komunikacja zmian nadchodzących wersji systemu.

Nasze wymagania:

 • Masz co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z systemem Salesforce w roli Administratora/Administratorki, 
 • Posiadasz certyfikat administratora SFDC: Sales Cloud,
 • Masz biegłość w zakresie narzędzi konfiguracyjnych
 • Potrafisz ocenić wpływ nowych wymogów na Salesforce.com oraz na zintegrowane aplikacje, systemy i wdrożone procesy,
 • Posługujesz się językiem angielskim do czytania dokumentacji technicznej oraz obsługi konfiguracji,
 • Lubisz się uczyć i chcesz rozwijać swoje kompetencje,
 • Twoje mocne strony to wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia oraz samodzielnego rozwiązywania problemów. 

Mile widziane:

 • Jira, Confluence, Github
 • Certyfikat Service Cloud.

To oferujemy:

 • Umowę o pracę lub B2B,
 • Możliwość pracy 100% zdalnej,
 • Elastyczny czas pracy (rozpoczynamy pracę między 7:30-10:30)
 • Dofinansowanie do zajęć sportowych (Multisport) 
 • Prywatną opiekę medyczną i stomatologiczną (Medicover) 
 • Dofinansowanie do nauki języków, szkoleń i kursów
 • Wewnętrzne programy rozwojowe 
 • Inicjatywy dobroczynne 
 • Spotkania integracyjne
 • Program rekomendacji pracowników_czek

Etapy rekrutacji:

 • 1 ETAP - Spotkanie online z Rekruterką
 • 2 ETAP - Spotkanie online z Managerem i Członkiem Zespołu
 • 3 ETAP - Spotkanie online z Managerką eRecruiter

Znajdziesz nas na:

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Grupę Pracuj S.A. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (m.in. w formularzu aplikacyjnym) dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

Zgoda obejmuje dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa lub nie są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) lub dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje oczekiwania finansowe, termin rozpoczęcia pracy/świadczenia usług) przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub ze względu na ich niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i ich podanie będzie konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Dodatkowo w celu wzięcia udziału w rekrutacji będziemy Cię prosić o podanie adresu e-mail na formularzu aplikacyjnym, który przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający m.in. na możliwości prowadzenia rekrutacji drogą elektroniczną, sprawnej komunikacji z kandydatami oraz na zapewnieniu prawidłowej identyfikacji kandydata w systemie eRecruiter (adres e-mail jest identyfikatorem kandydata w systemie eRecruiter i jego podanie będzie konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji).

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach, w tym w formularzu aplikacyjnym.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych rekrutacjach znajdziesz pod adresem: https://grupapracuj.pl/prywatnosc/informacja-dla-kandydatow

Grupa Pracuj S.A. jest administratorem Twoich danych osobowych (Grupa Pracuj, my). Jeżeli wyrazisz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, administratorem Twoich danych mogą być także spółki powiązane z Grupą Pracuj, to jest: eRecruitment Solutions sp. z o.o. (zgodnie z treścią zgody).

Możesz się z nami skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych, wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub pocztą na adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa. Możesz się także skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: [email protected]

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji: (1) na stanowisko, którego dotyczy Twoje zgłoszenie lub (2) na inne, podobne stanowiska w Grupie Pracuj lub spółkach Grupy Pracuj, jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę. Możemy przetwarzać Twoje dane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszeniami, jeżeli wystąpią nieprozumienia między nami dotyczące procesu rekrutacji oraz w celu badania Twojej satysfakcji z udziału w naszych rekrutacjach (candidate experience).

Masz m.in. prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia ich do innego administratora (jeżeli przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy), jak również do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.