Obecnie poszukujemy Kandydatek/Kandydatów na stanowisko:

Inżynier/Inżynierka Budowy
Miejsce pracy: Warszawa
mazowieckie
Numer Referencyjny: 14/05/2024

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie dokumentacji budowy;
 • bezpośredni dozór nad wykonywanymi pracami budowlanymi;
 • nadzór nad jakością i terminowością wykonanych prac;
 • weryfikacja dokumentacji projektowej oraz zgłaszanie nieścisłości w dokumentacji;
 • nadzór nad koordynacją dostaw materiałów/urządzeń oraz kontrola dostarczonych na budowę materiałów/urządzeń pod względem jakości, ilości i zgodności ze specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową;
 • przeprowadzanie odbiorów prac;
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa;
 • minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • gotowość do pracy w delegacji - warunek konieczny;
 • prawo jazdy kat. B;
 • umiejętność współpracy z zespołem projektowym;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i samodzielność;
 • rzetelność i terminowość w realizacji powierzonych zadań.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia (prywatna opieka medyczna, Karta Multisport, dofinansowanie kursów językowych, owoce);
 • ciekawe projekty oraz wyzwania umożliwiające rozwój własnych kompetencji;
 • niezbędne szkolenia oraz narzędzia do pracy;
 • bardzo dobrą atmosferę pracy.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatkami/Kandydatami.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
w związku z prowadzonymi rekrutacjami

 1. Współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki z Grupy WPIP (dalej: „Spółki”), w której skład wchodzą:  
 • WPIP S.A.,
 • WPIP Construction Sp. z o.o.,
 • W.P.I.P. Development Sp. z o.o.

Siedziby Spółek znajdują się w Jasinie (62-020) przy ul. Poznańskiej 31.

 1. Spółki z Grupy WPIP wyznaczyły wspólnego Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 3. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także
  w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 4. W każdej chwili, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę) do innego administratora danych. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego a gdy wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od zgłoszenia rekrutacyjnego.
 6. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
 7. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. W razie pytań, mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem: [email protected] lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: [email protected].