W związku z rozszerzeniem działalności Grupy Kapitałowej AQUANET SA. o gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Poznania poszukujemy do spółki zależnej kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Eksploatacji Systemu Kanalizacji Deszczowej
Miejsce pracy: Poznań
Nr ref. AQR/24/02

BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA:

 • nadzór nad eksploatacją systemów gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie m. Poznania;
 • odbiory sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej;
 • planowanie i zlecanie prac awaryjnych (wykopowych i bezywkopowych) wykonywanych na sieciach kanalizacji deszczowej;
 • nadzór nad wykonaniem, rozliczenie oraz odbiory zleconych prac eksploatacyjnych oraz naprawczych (w tym awaryjnych);
 • nadzór nad pracą przepompowni wód opadowych na terenie miasta;
 • obsługę posiadanej przez spółkę floty pojazdów;
 • prowadzenie korespondencji z jednostkami administracji publicznej (np. ZDM, UM Poznań).

OCZEKUJEMY OD CIEBIE:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe – Inżynieria Środowiska lub pokrewne;
 • min. 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość aspektów technicznych i technologicznych w branży wod-kan ;
 • znajomość przepisów prawa w branży wod-kan w wykonawstwie i projektowaniu;
 • wiedza z dziedziny elektronicznej ewidencji uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego w systemie GIS;
 • znajomość MS Office, AutoCad, Norma Expert;
 • komunikatywność, umiejętność współpracy i zaangażowanie;  
 • prawo jazdy kat. B;
 • mile widziane uprawnienia SEP Grupa 1 do 1kV w zakresie obsługi i konserwacji.

CO OFERUJEMY:

Aplikuj

Na Twoje zgłoszenie czekamy do dnia 26 lipca br. 

 • SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aquanet Retencja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ulicy Lutyckiej 95, 60-478 Poznań.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wskazane dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego i będą przetwarzane ze względu na wymagania prawne nałożone na Administratora (RODO art. 6 ust. 1 lit. c). Inne dane umieszczone w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeśli w dokumentach aplikacyjnych zawarła/zawarł Pani/Pan dane wrażliwe, np. dane dotyczące zdrowia, to będą one również przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 9 ust. 2 lit. a). Powyższe zgody wyraża Pani/Pan poprzez wyraźne działanie, jakim jest przesłanie dokumentów aplikacyjnych do Administratora (zgoda konkludentna). Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po roku od zakończenia obecnego procesu rekrutacji.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, o ile wyrazi Pani/Pan na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej niż rok od otrzymania dokumentów rekrutacyjnych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów i usług IT, firmom konsultingowym i doradczym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentacji, spółkom z grupy Aquanet oraz firmom wspierającym proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.

W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Posiada Pani/ Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procesie rekrutacji, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.

 

 • SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

Aplikując do bazy kandydatów do pracy Aquanet S.A., wyraża Pani/Pan zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w dokumentach aplikacyjnych, w tym jeśli zostaną w nich zawarte - danych wrażliwych (RODO art. 9 ust. 2 lit. a) np. dotyczących zdrowia, w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Administratora (aplikacji spontaniczna). Zgoda wyrażana jest po przez zaznaczenie właściwego checkbox. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po roku od przesłania aplikacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana w dowolnym czasie np. poprzez wiadomość e-mail na adres [email protected].

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów i usług IT, firmom konsultingowym i doradczym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentacji oraz firmom wspierającym proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Administratora, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.