Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji
Miejsce pracy: Warszawa / Nr ref.:
Wynagrodzenie:

8000-12000 zł brutto uop

O nas

Grupa Pracuj jest liderem technologii w obszarze HR w Europie Środkowej i Wschodniej. Wspieramy przedsiębiorstwa m.in. w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników. Ułatwiamy użytkownikom naszych serwisów znalezienie zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i potencjałowi. Tworzymy światowej klasy technologie, które kształtują przyszłość rynku HR. Grupa Pracuj działa od ponad 20 lat w Polsce, od 15 lat w Ukrainie, a od czerwca 2022 roku także w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), zatrudniając łącznie około 1100 osób. W skład Grupy Pracuj wchodzą m.in. największy polski serwis rekrutacyjny Pracuj.pl, ukraiński serwis rekrutacyjny Robota.ua oraz systemy do zarządzania rekrutacjami: polski eRecruiter i niemiecki softgarden, działające w modelu SaaS (software as a service).

Twój zakres obowiązków

 • Wsparcie pracowników i obsługa systemu zgłoszeń dotyczących bezpieczeństwa informacji
 • Weryfikowanie poziomu bezpieczeństwa informacji dostawców oraz opiniowanie umów z dostawcami pod tym kątem
 • Współpracowanie z klientami, udzielanie informacji na temat procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji
 • Monitorowanie poziomu bezpieczeństwa i przygotowywanie raportów zarządczych z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz z zakresu zarządzania ryzykiem
 • Przygotowywanie materiałów szkoleniowych dla pracowników, prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji, publikacja artykułów poświęconych temu tematowi w wewnętrznych zasobach organizacji
 • Tworzenie, utrzymywanie i aktualizowanie polityk, procedur, wytycznych w zakresie bezpieczeństwa informacji w organizacji (w oparciu o standardy rynkowe np. ISO 27001)
 • Tworzenie, utrzymywanie i aktualizowanie procedur z zakresu zarządzania ryzykiem w organizacji (w oparciu o standardy rynkowe np. ISO 27005)
 • Udział w procesie zarządzania ryzykiem (wsparcie jednostek biznesowych w zakresie identyfikacji, oceny ryzyka, planów postępowania z ryzykiem)

Nasze wymagania

 • Co najmniej roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Umiejętność pracy z podmiotami zewnętrznymi (dostawca, klient)
 • Umiejętność prowadzenia szkoleń wewnętrznych
 • Znajomość standardów rynkowych z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania ryzykiem (ISO 27001, 27005)
 • Umiejętność analizy zapisów umownych i dostosowywanie umów z zakresu bezpieczeństwa informacji do potrzeb organizacji
 • Umiejętność kreatywnego myślenia, nieszablonowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa informacji, umiejętność pracy nad złożonymi zagadnieniami
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1
 • Znajomość języka polskiego na poziomie min. C1

Mile widziane

 • Doświadczenie w analizie i obsłudze incydentów bezpieczeństwa informacji
 • Swobodne poruszanie się w zagadnieniach prawnych w zakresie RODO

To oferujemy

 • Umowę o pracę
 • Półroczne premie
 • Możliwość pracy 100% zdalnej

Rekrutacja:

 • Spotkanie online z rekruterką
 • Test online ze znajomości j. angielskiego
 • Spotkanie online z zespołem
 • Zadanie rekrutacyjne
 • Spotkanie online z przełożonym

Znajdziesz nas na:

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Grupę Pracuj S.A. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (m.in. w formularzu aplikacyjnym) dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

Zgoda obejmuje dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa lub nie są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) lub dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje oczekiwania finansowe, termin rozpoczęcia pracy/świadczenia usług) przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub ze względu na ich niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i ich podanie będzie konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Dodatkowo w celu wzięcia udziału w rekrutacji będziemy Cię prosić o podanie adresu e-mail na formularzu aplikacyjnym, który przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający m.in. na możliwości prowadzenia rekrutacji drogą elektroniczną, sprawnej komunikacji z kandydatami oraz na zapewnieniu prawidłowej identyfikacji kandydata w systemie eRecruiter (adres e-mail jest identyfikatorem kandydata w systemie eRecruiter i jego podanie będzie konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji).

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach, w tym w formularzu aplikacyjnym.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych rekrutacjach znajdziesz pod adresem: https://grupapracuj.pl/prywatnosc/informacja-dla-kandydatow

Grupa Pracuj S.A. jest administratorem Twoich danych osobowych (Grupa Pracuj, my). Jeżeli wyrazisz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, administratorem Twoich danych mogą być także spółki powiązane z Grupą Pracuj, to jest: eRecruitment Solutions sp. z o.o. (zgodnie z treścią zgody).

Możesz się z nami skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych, wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub pocztą na adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa. Możesz się także skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: [email protected]

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji: (1) na stanowisko, którego dotyczy Twoje zgłoszenie lub (2) na inne, podobne stanowiska w Grupie Pracuj lub spółkach Grupy Pracuj, jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę. Możemy przetwarzać Twoje dane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszeniami, jeżeli wystąpią nieprozumienia między nami dotyczące procesu rekrutacji oraz w celu badania Twojej satysfakcji z udziału w naszych rekrutacjach (candidate experience).

Masz m.in. prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia ich do innego administratora (jeżeli przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy), jak również do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.