Specjalista ds. Zapewnienia Jakości
Miejsce pracy: Poznań

O nas

W Biofarm zatrudniamy zespół ekspertów specjalizujących się w wielu dziedzinach związanych z opracowywaniem, wytwarzaniem oraz rozwojem naszych leków. Jesteśmy zespołem ambitnych i kreatywnych ludzi, których łączy jedno – dobro pacjenta, ponieważ właśnie on jest w centrum naszych starań codziennie. Skupiamy się na działaniu, myślimy odważnie i nieszablonowo, dzięki temu wspólnie osiągamy sukcesy.

Twój zakres obowiązków

 • organizacja i optymalizacja procesów zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami prawa farmaceutycznego, GMP, HACCP, GDP,
 • znajomość wytycznych dotyczących systemów skomputeryzowanych (Aneks 11),
 • monitorowanie i ocena procesów objętych Dobrą Praktyką Wytwarzania pod kątem zgodności z procedurami i normami GMP,
 • projektowanie działań naprawczych i zapobiegawczych,
 • organizacja oraz przeprowadzanie audytów wewnętrznych i zewnętrznych, kontroli, udział w inspekcjach oraz redagowanie dokumentacji związanej z kontrolami i audytami,
 • kwalifikacja dostawców materiałów i usług zgodnie z obowiązującymi standardami, w tym umowy jakościowe,
 • zarządzanie dokumentacją związaną z jakością, w tym przygotowywanie, opiniowanie, wydawanie i archiwizowanie dokumentów,
 • kontakt z urzędami i organami kontroli i nadzoru oraz ze zleceniobiorcami materiałów i usług w zakresie procesów zapewnienia jakości,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń oraz udział w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach,
 • współpraca i wsparcie operacyjne Osób Wykwalifikowanych,
 • obsługa systemu skomputeryzowanego (SAP),
 • udział w rozpatrywaniu reklamacji i wycofań produktów, inicjowanie działań naprawczych.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe, kierunki: farmacja lub biologia, biotechnologia, chemia, medycyna, weterynaria, analityka medyczna, technologia chemiczna,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy u posiadacza zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych, preferowane działy: Zapewnienia Jakości, Kontrola Jakości,
 • bardzo dobra znajomość zasad GMP i HACCP oraz systemów zarządzania jakością,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • łatwość adaptacji do pojawiających się zmian,
 • skrupulatność i dokładność w działaniu,
 • nastawienie na szukanie rozwiązań i usprawnień,
 • inicjatywa do rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji,
 • komunikatywność, asertywność, odporność na stres,
 • otwartość na innych ludzi, empatia, zdolności przekonywania i wywierania wpływu,
 • gotowość do pracy na dwie zmiany.

To oferujemy

 • możliwości rozwoju zawodowego w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku oraz udziału w szkoleniach i konferencjach,
 • dynamiczne środowisko pracy w rozwijającej się branży,
 • ambitne wyzwania,
 • konkurencyjne wynagrodzenie,
 • bycie częścią organizacji, w której ludzie skupiają się wokół wspólnych wartości, w które wierzą - jak pokazuje film: https://www.youtube.com/watch?v=Qv5VR5dC7_U&t=46s

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • ubezpieczenie na życie
 • owoce
 • spotkania integracyjne
 • firmowa drużyna sportowa
 • kawa / herbata
 • parking dla pracowników
 • karty przedpłacone
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • paczki świąteczne
 • program rekomendacji pracowników
 • inicjatywy dobroczynne
 • zniżka na studia
 • Aplikuj

  Administrator

  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest

  Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań,

  NIP 7780021575, REGON 008029300, KRS 0000120050 (dalej zwana: „Biofarm”),

  jako pracodawca.

   

  Inspektor ochrony danych

  Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem

  e-mail: [email protected].

   

  Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Biofarm będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w ciągu następnych dwunastu miesięcy, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

   

  Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie może być podmiot działający na zlecenie Biofarm, w tym jego współpracownicy i partnerzy technologiczni, logistyczni lub/i organizacyjni.

   

  Okres przechowywania danych

  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 10 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres kolejnych 12 miesięcy.

   

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Mają Państwo prawo do:

  1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

  2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4) usunięcia danych osobowych;

  5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

   

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.