Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE Aerospace, Boeing, Middle River Aerostructure Systems (MRAS), Airbus, Pratt & Whitney, a także energetycznego: GE Vernova oraz Baker Hughes. Współdziała również z instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj badania i usługi dla przemysłu krajowego oraz zagranicznego w zakresie technologii materiałowych i kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych i wydobywczych.


Instytut Lotnictwa współpracuje z GE Vernova (portfel spółek energetycznych GE: Power, Digital i Renewable Energy) świadcząc usługi badawczo-rozwojowe dla klientów korporacyjnych związanych z branżą energetyczną i ekologią. Oferujemy pracę w innowacyjnym, międzynarodowym środowisku, gdzie współpracownicy posiadają realny wpływ na zaawansowane technologicznie projekty, w których na co dzień uczestniczą.

Samodzielny Inżynier Konstruktor​ (współpraca z GE Vernova)
Miejsce pracy: Warszawa

Poszukujemy Inżyniera Konstruktora z doświadczeniem w procesach specjalnych i tworzeniu zaawansowanych konstrukcji inżynierskich. Na wspomnianym stanowisku Inżynier będący integralną częścią Zespołu Rozwoju Procesów Naprawczych – Dział Obróbki Skrawaniem będzie odpowiedzialny za: projektowanie przyrządów, narzędzi, koordynację ich wytworzenia.

 

Twój zakres obowiązków:

 • Projektowanie oprzyrządowania do obróbki skrawaniem, sprawdzianów, przyrządów montażowych i pomocniczych stosowanych w naprawach turbin gazowych
 • Kontakt z klientem oraz interpretowanie i ocena jego potrzeb
 • Komunikacja z poddostawcami oraz filiami wewnątrz firmy
 • Weryfikacja projektów przyrządów /urządzeń pod kątem funkcjonalności i technologiczności konstrukcji
 • Weryfikacja zaplecza magazynowego oraz wystawianie zapotrzebowania na jego uzupełnienie
 • Współpraca z technologiami w celu opracowania strategii działania w oparciu o dostępne zaplecze technologiczne
 • Definicja i wdrażanie projektów optymalizujących koszty produkcji w oparciu o metodologię Lean Manufacturing – w oparciu o automatyzację procesu produkcji
 • Wsparcie procesów kwalifikacji poddostawców firmy przy powielaniu stworzonych prototypów
 • Wykonywanie innych czynności wg potrzeb projektu

Nasze wymagania:

 • Tytuł Inżyniera w zakresie mechaniki i budowy maszyn/mechatroniki/inżynierii produkcji lub kierunek zbieżny z wymienionymi
 • Zaawansowane umiejętności wymiarowania i tolerowania geometrycznego (GD&T)
 • Umiejętność interpretacji rysunków technicznych
 • Wiedza ogólna z zakresu metrologii i kontroli jakości
 • Wiedza ogólna w zakresie materiałoznawstwa, budowy maszyn i metrologii oraz kontroli jakości
 • 3 lata doświadczenia w środowisku CAD - preferowane Siemens NX
 • Język angielski techniczny na poziomie zaawansowanym
 • Doskonała samoorganizacja, dokładność, sumienność, wysoka kultura techniczna
 • Mile widziana znajomość środowiska programowania (Python, C++; C# JavaScript)

Pracując z nami

otrzymujesz

 • Prywatna opieka medyczna
 • 100% wynagrodzenia chorobowego
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Bezpłatne ładowanie samochodów elektrycznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku
 • Świadczenie świąteczne
 • Dofinansowanie do zakupu okularów
 • Pożyczki mieszkaniowe i zapomogi
 • Dopłata do III filaru
 • Nagrody za polecenia pracowników
 • Nagroda za staż pracy
 • Karta sportowa
 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy
 • Kultura wspierająca różnorodność
 • Możliwość pracy hybrydowej
 • Owocowe środy
 • Akcje wolontariackie
 • Zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • Aplikuj

  Data publikacji ogłoszenia: 29.05.2024

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: [email protected] Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119
  z 4.5.2016
   r., s. 1) w zw. z art. 22§ 1, 2, 4 i 5 - 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z późn. zm.). Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w procesach rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Dane osobowe będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach i w zakresie określonym w art. 52 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r., poz. 2098 z późn. zm.). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

  Wysyłając niniejszy formularz wyraża Pani/Pan zgodę na udział w procesie rekrutacji.