Grupa Pracuj

18 000–22 500 zł brutto / mies.

 

O nas

Grupa Pracuj jedna z najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie Środkowej. Oprócz serwisu Pracuj.pl, jesteśmy właścicielem platformy eRecruiter oraz portalu Robota.ua na Ukrainie. Grupę Pracuj tworzą niesamowici ludzie. Pasjonaci technologii wspierającej działania w obszarach HR. Procesy rekrutacji znamy z każdej strony. Dzięki temu pomagamy kandydatom znaleźć ich wymarzoną pracę. Wspieramy też pracodawców w zarządzaniu procesem rekrutacji oraz w budowaniu ich marki.

DevOps Engineer (Starszy Specjalista/Starsza Specjalistka)

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

Opis stanowiska

Twój zakres obowiązków

 • Współpraca z podmiotami spółki w zakresie utrzymania infrastruktury chmurowej.
 • Poszukiwanie, rekomendowanie oraz wdrażanie nowych rozwiązań w obszarze infrastruktury, usług Microsoft Azure, rozwoju produktów i aplikacji.
 • Utrzymanie oraz rozwój środowisk produktowych
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów oraz incydentów związanych z ciągłością działania usług i środowisk
 • Automatyzacja powtarzalnych zadań
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej
 • Wdrażanie rekomendacji i dobrych praktyk z obszaru bezpieczeństwa

Wymagania

Nasze wymagania

 • Doświadczenie w pracy z klastrami Managed Kubernetes Service (AKS)
 • Doświadczenie w pracy z procesami CI/CD (Azure DevOps, Github Actions, ArgoCD lub podobnych)
 • Doświadczenie w pracy z usługami Microsoft Azure: VMs, Entra ID, KeyVault, Storage Account, Azure SQL, Application Gateway
 • Znajomość zagadnień sieci LAN/WAN na platformie Azure
 • Doświadczenie w pracy z narzędziami IaC (Terraform, Ansible)
 • Doświadczenie w tworzeniu skryptów (bash, powershell)
 • Praktyczna znajomość systemów operacyjnych Linux oraz Windows
 • Praktyczna znajomość aspektów dotyczących bezpieczeństwa systemów i usług
 • Doświadczenie w organizowaniu współpracy między zespołowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętności analityczne, interpretacji i syntezy informacji
 • Znajomości metodyki DevOps

Mile widziane

 • Znajomość rozwiązań do zbierania logów i metryk (Elasticsearch, Prometheus)
 • Komercyjne doświadczenie w pracy z C#, ASP.NET Core
 • Znajomość SonarQube

Oferujemy

 • możliwość pracy zdalnej 100%
 • umowę o pracę lub B2B
 • budżet szkoleniowy
 • prywatną opiekę medyczną
 • kartę Multisport

Proces rekrutacji:

 • Test z angielskiego online
 • Spotkanie online z bezpośrednim przełożonym
 • Spotkanie online z klientem wewnętrznym

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Grupę Pracuj S.A. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (m.in. w formularzu aplikacyjnym) dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

Zgoda obejmuje dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa lub nie są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) lub dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje oczekiwania finansowe, termin rozpoczęcia pracy/świadczenia usług) przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub ze względu na ich niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i ich podanie będzie konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Dodatkowo w celu wzięcia udziału w rekrutacji będziemy Cię prosić o podanie adresu e-mail na formularzu aplikacyjnym, który przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający m.in. na możliwości prowadzenia rekrutacji drogą elektroniczną, sprawnej komunikacji z kandydatami oraz na zapewnieniu prawidłowej identyfikacji kandydata w systemie eRecruiter (adres e-mail jest identyfikatorem kandydata w systemie eRecruiter i jego podanie będzie konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji).

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach, w tym w formularzu aplikacyjnym.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych rekrutacjach znajdziesz pod adresem: https://grupapracuj.pl/prywatnosc/informacja-dla-kandydatow

Grupa Pracuj S.A. jest administratorem Twoich danych osobowych (Grupa Pracuj, my). Jeżeli wyrazisz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, administratorem Twoich danych mogą być także spółki powiązane z Grupą Pracuj, to jest: eRecruitment Solutions sp. z o.o. (zgodnie z treścią zgody).

Możesz się z nami skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych, wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub pocztą na adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa. Możesz się także skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: [email protected]

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji: (1) na stanowisko, którego dotyczy Twoje zgłoszenie lub (2) na inne, podobne stanowiska w Grupie Pracuj lub spółkach Grupy Pracuj, jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę. Możemy przetwarzać Twoje dane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszeniami, jeżeli wystąpią nieprozumienia między nami dotyczące procesu rekrutacji oraz w celu badania Twojej satysfakcji z udziału w naszych rekrutacjach (candidate experience).

Masz m.in. prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia ich do innego administratora (jeżeli przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy), jak również do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.