Key Account Manager (B2B CLOUD)
Warszawa

Twoje zadania:

 • Pozyskiwanie klientów B2B zainteresowanych usługami Data Center – Kolokacja, Cloud etc.
 • Doradztwo i wsparcie biznesu w obszarach IT, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań Cloud – Backup, Private Cloud, Disaster Recovery, IaaS/PaaS
 • Koordynowanie projektów sprzedażowych od powstania potrzeby zakupowej, poprzez uruchomienie całego rozwiązania, kończąc na opiece powdrożeniowej
 • Udział w zaawansowanych projektach IT
 • Aktywne reprezentowanie firmy w środowisku branżowym, udział w profesjonalnych eventach promocyjnych, inicjatywach szkoleniowych

 

Szukamy Ciebie, jeśli:

 • Masz doświadczanie w sprzedaży usług IT  poparte prowadzeniem zaawansowanych projektów sprzedażowych w tym sprzedaż usług Data Center
 • Masz doświadczenie w doradztwie i doborze najlepszych rozwiązań IT
 • Posiadasz umiejętność pracy w rozproszonym zespole
 • Potrafisz budować relacje z klientami
 • Masz doświadczenie w prowadzeniu negocjacji
Aplikuj teraz!

Administratorem danych osobowych zawartych w przesłanym przez Ciebie zgłoszeniu („Dane”) jest : 3S Data Center S.A., ul. Gospodarcza 12, 40-432 Katowice. („Administrator”). Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem: [email protected]

Dane będą przez nas przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Dane, których podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa – Kodeksu pracy oraz jeśli jest to w danym przypadku uzasadnione - innych ustaw szczególnych (według wymogów ogłoszenia). Pozostałe Dane (np. Twój wizerunek utrwalony na fotografii, informacje o Twoich zainteresowaniach) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody wyrażonej przez Ciebie poprzez wysłanie nam swojego zgłoszenia (jeśli nie chcesz, abyśmy przetwarzali te Dane, nie umieszczaj ich w zgłoszeniu).

Dane osobowe mogą być udostępnione drugiej spółce wchodzącej w skład Grupy 3S, tj. 3S S.A., ul. Ligocka 103 bud. 8, 40-568 Katowice.

Odbiorcami Danych będą pracownicy Działu Rekrutacji, odpowiedniego działu Administratora (w zależności od stanowiska wskazanego w ogłoszeniu), P4 Sp. z o.o. (będąca udziałowcem Administratora), inne spółki zależne Administratora lub  P4 Sp. z o.o.- w zakresie realizacji wewnętrznych celów administracyjnych związanych ze stosunkiem pracy a także, w zakresie niezbędnym do prowadzenia procesu rekrutacji, zaufane podmioty trzecie (np. dostawcy usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy usług IT, dostawcy systemów informatycznych). Dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, które mają swoją siedzibę w państwie trzecim. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów przetwarzających zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystywania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi bezpośrednio związanej z realizacją celu, o którym mowa powyżej.

Dane będą przechowywane przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy. Dane nie stanowią przedmiotu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Możesz żądać dostępu do Danych, uzyskania kopii, sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania Danych. W odniesieniu do Danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, w każdym czasie możesz wycofać zgodę, co nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji powyższych uprawnień prześlij nam swe żądanie na adres [email protected].

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w nieprawidłowy sposób, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Chcesz wiedzieć więcej, napisz do mnie.

Katarzyna Haczek

[email protected]
Aplikuj teraz!

Zobacz jak wygląda u nas praca:

Otrzymasz od nas:

 • Dofinansowanie nauki języka angielskiego
 • Prywatna opieka medyczna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Karta Multisport
 • Szkolenia
 • Imprezy dla dzieci
 • Wspieranie inicjatyw sportowych