Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Boeing, Airbus, Pratt & Whitney, a także energetycznego: General Electric Vernova oraz Baker Hughes. Współdziała również z instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj badania i usługi dla przemysłu krajowego oraz zagranicznego w zakresie technologii materiałowych i kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych i wydobywczych.


Instytut Lotnictwa i GE Aerospace współpracują w obszarze projektowania silników lotniczych, konstrukcji lotniczych, oprogramowania i samolotowych systemów pokładowych. Dołącz do grona naszych ekspertów i realizuj międzynarodowe projekty z branży lotniczej.

Inżynier - Konstruktor ds. Wsparcia Produkcji (współpraca z GE Aerospace)
Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków:

 • Projektowanie, przeprowadzanie analiz oraz ocenianie strukturalnych komponentów silników lotniczych – w tym części obrotowych, konstrukcji statycznych, płatów i innych​
 • Rozwiązywanie problemów produkcyjnych we współpracy z zakładami produkcyjnymi
 • Koordynowanie  i wprowadzanie nowych produktów lub ulepszeń produktów już istniejących
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej dla powierzonych projektów
 • Prezentowanie wyników swojej pracy podczas przeglądów technicznych
 • Współpracowanie z inżynierami zajmującymi się sąsiednimi komponentami, materiałami, analizą naprężeń, wymianą ciepła i integracją systemów silnika

Nasze wymagania:

 • Tytuł inżyniera lub wyższy z dziedziny inżynierii mechanicznej, lotniczej lub pokrewnej
 • Znajomość konstrukcji mechanicznych, analiz, materiałów i procesów produkcyjnych
 • Znajomość oprogramowania do analizy mechanicznej
 • Znajomość oprogramowania typu CAD
 • Rozumienie dokumentacji technicznej oraz podstaw analizy wymiarowej (GD&T)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na komunikację w międzynarodwym zespole
 • Umiejętność pracy w zespołach oraz nastawienie na współpracę
 • Elastyczność w działaniu oraz chęć rozwoju, uczenia się i poszerzania kompetencji

Mile widziane:

 • Doświadczenie na stanowisku konstruktora, przy projektowaniu części maszyn
 • Doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku

Pracując z nami

otrzymujesz

 • Prywatna opieka medyczna
 • 100% wynagrodzenia chorobowego
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Bezpłatne ładowanie samochodów elektrycznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku
 • Świadczenie świąteczne
 • Dofinansowanie do zakupu okularów
 • Pożyczki mieszkaniowe i zapomogi
 • Dopłata do III filaru
 • Nagrody za polecenia pracowników
 • Nagroda za staż pracy
 • Karta sportowa
 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy
 • Kultura wspierająca różnorodność
 • Możliwość pracy hybrydowej
 • Owocowe środy
 • Akcje wolontariackie
 • Zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • Aplikuj

  Data publikacji ogłoszenia: 23.02.2024

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: [email protected] Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119
  z 4.5.2016
   r., s. 1) w zw. z art. 22§ 1, 2, 4 i 5 - 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z późn. zm.). Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w procesach rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Dane osobowe będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach i w zakresie określonym w art. 52 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r., poz. 2098 z późn. zm.). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

  Wysyłając niniejszy formularz wyraża Pani/Pan zgodę na udział w procesie rekrutacji.