Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Boeing, Airbus, Pratt & Whitney, a także energetycznego: General Electric Vernova oraz Baker Hughes. Współdziała również z instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj badania i usługi dla przemysłu krajowego oraz zagranicznego w zakresie technologii materiałowych i kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych i wydobywczych.


Instytut Lotnictwa i GE Aerospace współpracują w obszarze projektowania silników lotniczych, konstrukcji lotniczych, oprogramowania i samolotowych systemów pokładowych. Dołącz do grona naszych ekspertów i realizuj międzynarodowe projekty z branży lotniczej.

Samodzielny Inżynier ds. Analiz Wytrzymałościowych MES - silnik CF6 (współpraca z GE Aerospace)
Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków:

 • Przeprowadzanie analiz i obliczeń inżynierskich, projektowanie komponentów silnikowych, złożeń, systemów zgodnie z wytycznymi współpracowników, procesami biznesowymi oraz założonymi standardami 
 • Prowadzenie projektów inżynierskich 
 • Spełnianie technicznych oraz programowych wymagań w oczekiwanym terminie
 • Tworzenie dokumentacji technicznej zgodnie z założonymi procedurami 
 • Monitorowanie i komunikowanie w zakresie statusu projektów, osiągnięć, problemów 
 • Aktywne uczestnictwo w przeglądach technicznych 

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – mechanika i budowa maszyn lub pokrewne 
 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe 
 • Podstawowa znajomość zagadnień projektowania, testów i metod obliczeniowych 
 • Znajomość zagadnień wytrzymałości materiałów oraz MES z wykorzystaniem dedykowanych programów inżynierskich 
 • Doświadczenie w komercyjnych pakietach CAD/CAE 
 • Znajomość technik wytwarzania oraz norm rysunkowych 
 • Bardzo dobry poziom angielskiego w mowie i piśmie (klient anglojęzyczny, oficjalna komunikacja i dokumentacja w języku angielskim)
 • Samodzielność w wykonywaniu obowiązków oraz umiejętność pracy zespołowej 
 • Bardzo dobra komunikacja, umiejętność prezentacji oraz proaktywna postawa 
 • Chęć ciągłego rozwoju oraz doskonalenia umiejętności 

Mile widziane: 

 • Doświadczenie zawodowe w projektowaniu komponentów strukturalnych lub wirujących 
 • Doświadczenie zawodowe w programach Ansys Mechanical, Ansys Workbench, NX, Hypermesh
 • Doświadczenie w przygotowaniu, uruchamianiu oraz postprocessingu analiz wytrzymałościowych
 • Znajomość zagadnień z dziedziny wytrzymałośći zmęczeniowej oraz drgań 

Pracując z nami

otrzymujesz

 • Prywatna opieka medyczna
 • 100% wynagrodzenia chorobowego
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Bezpłatne ładowanie samochodów elektrycznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku
 • Świadczenie świąteczne
 • Dofinansowanie do zakupu okularów
 • Pożyczki mieszkaniowe i zapomogi
 • Dopłata do III filaru
 • Nagrody za polecenia pracowników
 • Nagroda za staż pracy
 • Karta sportowa
 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy
 • Kultura wspierająca różnorodność
 • Możliwość pracy hybrydowej
 • Owocowe środy
 • Akcje wolontariackie
 • Zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • Aplikuj

  Data publikacji ogłoszenia: 20.03.2024

  Administratorem Pani/Pana⃰ danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana⃰ danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) w zw. z art. 221 § 1, 2, 4 i 5 - 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach i w zakresie określonym w art. 52 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r., poz. 2098). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Przysługuje Pani/Panu⃰ prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: [email protected]