Lead Security Officer (Obszar CyberGovernance)
Miejsce pracy: Warszawa

Misja Banku BNP Paribas: Wprowadzamy pozytywną bankowość w życie naszych Klientów, odpowiadając na ich potrzeby finansowe i ułatwiając im realizację celów. W sposób prosty, przemyślany i bezpieczny. Z troską o społeczeństwo i środowisko.

 

Opis stanowiska:

 • Przygotowywanie i wdrażanie regulacji (polityk, standardów, procedur, itp.) w zakresie bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz regulacji dotyczących zarządzania dostawcami zewnętrznymi usług IT (TPTRM), w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi, grupowymi oraz dobrymi praktykami i standardami w ww. zakresie (np. ISO 27001);
 • Monitorowanie zmian standardów i dobrych praktyk oraz wymagań prawnych i regulacyjnych w zakresie bezpieczeństwa informacji i IT;
 • Realizacja zadań wynikających z Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz procesu TPTRM;
 • Opiniowanie projektów wewnętrznych regulacji w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • Opiniowanie rozwiązań organizacyjnych i systemowych w zakresie bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa teleinformatycznego, bezpieczeństwa chmury;
 • Nadzorowanie i przygotowywanie informacji zarządczej w zakresie bezpieczeństwa informacji, a także raportów wymaganych regulacjami bankowymi, regulatora i grupowymi;
 • Uczestniczenie w procesie zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji;
 • Planowanie, koordynacja i przeprowadzanie kontroli u dostawców oraz audytów w zakresie ISO27001 oraz UKSC;
 • Współuczestniczy w  analizie trendów regulacyjnych w zakresie  regulacji zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa a w szczególności bezpieczeństwa bankowości elektronicznej;
 • Identyfikuje, i monitoruje mierniki z zakresu bezpieczeństwa informacji ( SZBI - ISO27001);
 • Określa wymagania w zakresie polityk zaimplementowanych w DLP w szczególności na podstawie analizy incydentów bezpieczeństwa;
 • Współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi w celu implementowania rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo informacji i bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi w obszarze bezpieczeństwa, np. ZBP;
 • Uczestniczy w procesie dodawania nowego oprogramowania w Banku (od strony regulacyjnej);
 • Odpowiada za zapewnienie zgodności z wymaganiami grupy/regulacji w obszarze merytorycznym dla narzędzi budujących świadomość bezpieczeństwa ( narzędzia pishingowe, szkolenia, e-szkolenia);
 • Prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji;
 • Proponuje nowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, optymalizacji obecnie funkcjonujących procesów.

Wymagania:

 • 3 lata doświadczenia w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji, stron trzecich lub na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków;
 • praktyczna znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa informacji i TPTRM;
 • znajomość wymagań norm międzynarodowych, w tym np. ISO27001;
 • znajomość Prawa Bankowego, Rekomendacji KNF i innych ustaw związanych z obszarem bezpieczeństwa;
 • bardzo dobra znajomość programów do analiz danych;
 • znajomość Sharepoint/ JIRA/ Confluence;
 • mile widziany jeden z certyfikatów specjalistycznych np. CRISP, CISSP, CISM, CISA, MoR;
 • doświadczenie w obszarze informatyki, bezpieczeństwa teleinformatycznego lub audytu.

Masz jak w Banku:

 • Dołączenie do organizacji o globalnym zasięgu, która jest częścią grupy bankowej BNP Paribas obecnej w 65 krajach z 200-letnią tradycją;
 • Pracę w miejscu, w którym możesz być sobą niezależnie od swojej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, koloru skóry, pochodzenia czy poziomu sprawności;
 • Rozwój w Banku Zielonych Zmian, w którym możesz mieć wpływ na naszą planetę i otaczający nas świat;
 • Dużą autonomię w działaniu przy jednoczesnym wsparciu przełożonego, co potwierdza ponad 90% pracowników;
 • Możliwość podejmowania własnych decyzji, eksperymentowania i tworzenia swojej unikalnej ścieżki doświadczeń;
 • Możliwości rozwoju zarówno w banku jak i spółkach w ramach Grupy BNP Paribas w kraju i zagranicą;
 • Pracę w środowisku agile’owym, które wspiera elastyczność i innowacyjność organizacji, w końcu jesteśmy Bankiem zmieniającego się świata.
BNP Paribas
Bank Polska S.A.
Aplikuj