ENPROM Sp. z o.o. to prężna firma gwarantująca najwyższą jakość wykonywanych usług w branży elektroenergetycznej na rynku polskim i zagranicznym.

 

Obecnie do naszego Zespołu poszukujemy kandydata/-ki na stanowisko:

Specjalista ds. Przygotowania Inwestycji
Teren pracy: Katowice

Opis stanowiska:

 • Bieżące wsparcie Kierowników Projektu w realizowanych zadaniach
 • Opracowywanie wniosków, pism i formularzy składanych do uczestników procesu inwestycyjnego
 • Kompletowanie i analiza dokumentacji technicznej oraz formalno-prawnej związanej z realizacją inwestycji
 • Współpraca z biurami projektowymi, firmami wykonawczymi i urzędami oraz gestorami innych sieci infrastrukturalnych
 • Udział w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii
 • Administracja projektu: zarządzanie obiegiem dokumentacji projektowej na każdym etapie realizacji projektu, przygotowywanie zestawień, raportów, archiwizacja dokumentów
 • Zamawianie i rozliczanie materiałów niezbędnych do realizowanych prac
 • Przygotowanie dokumentacji odbiorowej oraz uczestnictwo w odbiorach budowlanych

 

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe bądź w trakcie nauki, kierunkowe: elektroenergetyka/energetyka/ budownictwo
 • 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w obszarze energetycznym lub pokrewnym
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego i prawa energetycznego
 • Znajomość oprogramowania CAD, GIS i pakietu MS Office
 • Prawo jazdy kat. B oraz gotowość do odbywania podróży służbowych
 • Umiejętność komunikacji i współpracy w zespole
 • Duża samodzielność i inicjatywa w działaniu

 

 

Aplikuj

Klikając w przycisk wyślij wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ENPROM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taneczna 18C, 02-829 Warszawa oraz ENPROM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą ul. Indiry Gandhi 17B, 02-776 Warszawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Informujemy, że Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest ENPROM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tanecznej 19C, 02-829 Warszawa oraz ENPROM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą ul. Indiry Gandhi 17B, 02-776. Dane osobowe podawane są przez kandydatów dobrowolnie, niemniej ich pozyskanie jest konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podstawę prawną żądania przekazania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 22(1) §1 Kodeksu pracy (Dz.U.2018.917 tj.). Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres Administratora lub elektronicznej na adres mailowy [email protected]. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od ich otrzymania. A w przypadku zgody na przetwarzane danych osobowym również na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku, po czym zostaną trwale usunięte.

Oferujemy:

 • Pracę w grupie utalentowanych, profesjonalnych pasjonatów
 • Umowę o pracę lub umowę B2B lub inną forma współpracy
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Multisport
 • Dodatkowe ubezpieczenie na życie
 • Możliwość rozwoju i poszerzania kompetencji
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Spotkania integracyjne
 • Brak dress code