Product Owner (InPost Fresh)
Miejsce pracy: Warszawa

Twoje zadania:

 • bieżąca praca z zespołem produktowym odpowiedzialnym za aplikację mobilną (deweloperzy, UX i UI designerzy, BA, QA)
 • współpraca z Product Managerem, stała analiza feedbacku użytkowników i danych oraz wypracowywanie rekomendacji kolejnych funkcjonalności i ulepszeń w oparciu o nie
 • komunikacja z zespołem biznesowym, zbieranie i analiza potrzeb
 • opracowywanie nowych funkcjonalności i ich właściwa dokumentacja, czytelna zarówno dla biznesu jak i techu
 • dbanie o terminowość wydań i właściwe priorytetyzację zadań w sprincie
 • nadzór nad jakością wydawanych funkcjonalności i ich odbiór
 • tworzenie, zarządzanie i utrzymanie backlogu

To, czego potrzebujemy od Ciebie:

 • min. 2 lata doświadczenia w pracy Product Ownera
 • doświadczenie w pracy z wieloma interesariuszami z odmiennych działów
 • umiejętność skutecznego zarządzania zespołem
 • znajomość zwinnych technik zarządzania, podstaw Agile i Scrum
 • komunikatywny język angielski (min. B2)
 • wysokie umiejętności interpersonalne (dobra komunikacja to dla nas podstawa!)

 

Mile widziane:

 • znajomość Power BI, Figmy, Miro
 • doświadczenie w pracy nad aplikacją mobilną

To, co zapewniamy:

 • pracę w innowacyjnej firmie technologicznej o międzynarodowym zasięgu, która jest liderem branży logistycznej w Polsce
 • pracę w modelu hybrydowym
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt B2B
 • możliwość poszerzania kompetencji oraz zdobywania nowych
 • partnerską współpracę, która jest dla nas największą wartością
 • system kafeteryjny z możliwością wyboru benefitów, z których chcesz korzystać (np. Multisport, opieka medyczna, bony do sklepów, bilety na wydarzenia i wiele więcej)
 • platformę e-learningową ze szkoleniami w formie filmów, magazynów, zadań i quizów
 • program rekomendacji pracowniczych
 • możliwość udziału w inicjatywach pracowniczych, takich jak wolontariat InPost InHelp, Szlachetna Paczka czy wydarzenia sportowe (np. biegi sztafetowe) 
 • Benefity
 • Elastyczna praca
  (miejsce/czas)
 • Wybór
  umowy
 • Kafeteria
  WorkSmile
 • Platforma do
  nauki języków
 • Swoboda
  koncepcyjna
 • Program rekomendacji
  pracowników
 • Nożliwość awansu w ramach
  rekrutacji wewnętrznej
 • Inicjatywy i konkursy
  dla pracowników
 • Jak pewnie wiesz, w InPost bardzo dużo się dzieje! Głównym corem naszej działalności są urządzenia Paczkomat, które od lat produkujemy i projektujemy we własnym zakresie. Dodatkowo, stale rozwijamy nasze portfolio usług i wprowadzamy nowe rozwiązania, takie jak InPost Fresh, Fulfillment czy InPost Pay, ułatwiające życie milionom naszych klientów.

  Praca w naszej firmie to praca wśród najlepszych liderów w międzynarodowym środowisku. Jako InPost Group działamy pod dwoma markami InPost i Mondial Relay, na rynku w Europie, w tym w Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech i w krajach Beneluxu. Jesteśmy innowacyjni, konkretni, proaktywni, a przede wszystkim, zorientowani na efekt biznesowy naszych działań.
   
  Chcemy w jak największym stopniu korzystać z różnorodnej współpracy. Dla nas różnorodność oznacza, że nasi pracownicy i kierownictwo odzwierciedlają różne płcie, narodowości, kultury, pokolenia, grupy etniczne, umiejętności i pochodzenie społeczne. Poprzez sprawiedliwość chcemy w pełni rozwijać potencjał naszych talentów i zapewnić wszystkim takie same możliwości. Włączenie społeczne jest wymogiem uzupełniającym, aby zapewnić, że każdy czuje się widoczny i słyszany.

  Jesteśmy zespołem, który buduje najlepszy e-commerce FMCG w Polsce. Mamy już ponad 250 tysięcy produktów w ofercie, pracujemy z ponad 200 sprzedawcami, a naszą aplikację mobilną pobrało już niemal 1,5 miliona użytkowników w Polsce. W związku z tym, że nasz produkt składa się z wielu elementów, które muszą ze sobą sprawnie współpracować i którymi trzeba skutecznie zarządzać, szukamy do naszego zespołu Product Ownera, który przejmie zespół odpowiadający za aplikację mobilną InPost Fresh

  #DołączDoNaszejPaczki i stań się jednym z naszych bohaterów!

  Administratorem danych osobowych jest Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków (dalej także jako „Administrator”). Dane są zbierane oraz przetwarzane celem rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez:

  - Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków, NIP: 6793107918

  - InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 4, 30-727, NIP: 6793087624

  - Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków, NIP: 6782881784

  - InPost Technology S.à r.l. Société à responsabilité limitée (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), z siedzibą w Luksemburgu, 70, route d’Esch, L-1470 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

   

  oraz przez inne spółki powiązane kapitałowo z powyższymi spółkami oraz podmioty będące podwykonawcami wyżej wymienionych podmiotów.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz stworzenia bazy kandydatów.

  Dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawodawstwa polskiego.

  Dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko i stworzenia bazy kandydatów będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

  Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres maksymalnie 2 lat od dnia wpłynięcia aplikacji.

  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia tych danych.

  Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Integer Group Services Sp. z o. o. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Integer Group Services Sp. z o. o., w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

  Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków. 

   

  Więcej informacji na temat naszej Polityki Transparentności dostępne na naszej stronie www.