Audytor Wewnętrzny / Audytorka Wewnętrzna
Miejsce pracy: Warszawa / Nr ref.: 2024/01/EA
Wynagrodzenie:

Umowa o pracę - 17 000 - 20 000 zł brutto / miesiąc

B2B - 17 000 - 20 000 netto + VAT/miesiąc

Grupa Pracuj jest liderem technologii w obszarze HR w Europie Środkowej i Wschodniej. Wspieramy przedsiębiorstwa m.in. w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników. Ułatwiamy użytkownikom naszych serwisów znalezienie zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i potencjałowi. Tworzymy światowej klasy technologie, które kształtują przyszłość rynku HR. Grupa Pracuj działa od ponad 20 lat w Polsce, od 15 lat w Ukrainie, a od czerwca 2022 roku także w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), zatrudniając łącznie około 1100 osób. W skład Grupy Pracuj wchodzą m.in. największy polski serwis rekrutacyjny Pracuj.pl, ukraiński serwis rekrutacyjny Robota.ua oraz systemy do zarządzania rekrutacjami: polski eRecruiter i niemiecki softgarden, działające w modelu SaaS (software as a service).

Twoje obowiązki:

 • Rozpoznawanie obszarów/procesów biznesowych wymagających usprawnień, funkcjonowania mechanizmów kontrolnych i zarządzania ryzykiem
 • Planowanie, koordynowanie i prowadzenie audytów wewnętrznych wybranych procesów biznesowych oraz rekomendowanie działań je usprawniających
 • Monitorowanie zaleceń wydanych po audytach oraz raportowanie na temat statusu ich realizacji
 • Ocena skuteczności działań w zakresie zarządzania ryzykiem w procesach biznesowych, m.in. przez weryfikację kluczowych mechanizmów kontrolnych
 • Opracowywanie regulacji wewnętrznych dotyczących audytu wewnętrznego
 • Koordynowanie audytów procesów biznesowych przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne, tj. firmy konsultingowe, klienci, organy nadzoru
 • Prowadzenie działań podnoszących świadomość dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej wśród pracowników

Nasze wymagania:

 • Minimum 4 lata doświadczenia w roli kontrolera, audytora lub podobnej
 • Doświadczenie we współpracy z osobami na różnych szczeblach decyzyjnych organizacji
 • Wysokie umiejętności komunikacji i budowania relacji
 • Wysokie umiejętności analityczne oraz łatwość formułowania wniosków
 • Doświadczenie w koordynowaniu działań audytowych prowadzonych przez firmy zewnętrzne
 • Znajomość regulacji, standardów i dobrych praktyk w obszarze audytu wewnętrznego
 • Biegłe posługiwanie się pakietem MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1

Mile widziane:

 • Doświadczenie w prowadzeniu audytów wewnętrznych, IT lub finansowych w firmie technologicznej
 • Certyfikaty zawodowe (np. CIA, ACCA i inne z obszarów audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, rachunkowości, finansów lub audytu IT)

To oferujemy:

 • Umowa o pracę lub B2B
 • Pracę w trybie hybrydowym (min. 2 dni w tygodniu w biurze)
 • W przypadku UoP możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego i programu emerytalnego (PPE)
 • dofinansowanie do zajęć sportowych (Multisport) 
 • prywatna opieka medyczna (Medicover) 
 • opieka stomatologiczna
 • dofinansowanie do nauki języków 
 • dofinansowanie do szkoleń i kursów
 • spotkania integracyjne 
 • firmowa biblioteka

Etapy rekrutacji:

 • 1 ETAP - Spotkanie online z HR i Dyrektorem Finansowym + test z języka angielskiego
 • 2 ETAP - Spotkanie z przedstawicielami działu Ochrony Danych i Security
 • 3 ETAP - Spotkanie z Dyrektorem Generalnym i Zarządzającym 
 • 4 ETAP - Spotkanie z przedstawicielami Komitetu Audytu

Znajdziesz nas na:

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Grupę Pracuj S.A. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (m.in. w formularzu aplikacyjnym) dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

Zgoda obejmuje dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa lub nie są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) lub dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje oczekiwania finansowe, termin rozpoczęcia pracy/świadczenia usług) przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub ze względu na ich niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i ich podanie będzie konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Dodatkowo w celu wzięcia udziału w rekrutacji będziemy Cię prosić o podanie adresu e-mail na formularzu aplikacyjnym, który przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający m.in. na możliwości prowadzenia rekrutacji drogą elektroniczną, sprawnej komunikacji z kandydatami oraz na zapewnieniu prawidłowej identyfikacji kandydata w systemie eRecruiter (adres e-mail jest identyfikatorem kandydata w systemie eRecruiter i jego podanie będzie konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji).

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach, w tym w formularzu aplikacyjnym.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych rekrutacjach znajdziesz pod adresem: https://grupapracuj.pl/prywatnosc/informacja-dla-kandydatow

Grupa Pracuj S.A. jest administratorem Twoich danych osobowych (Grupa Pracuj, my). Jeżeli wyrazisz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, administratorem Twoich danych mogą być także spółki powiązane z Grupą Pracuj, to jest: eRecruitment Solutions sp. z o.o. (zgodnie z treścią zgody).

Możesz się z nami skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych, wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub pocztą na adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa. Możesz się także skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: [email protected]

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji: (1) na stanowisko, którego dotyczy Twoje zgłoszenie lub (2) na inne, podobne stanowiska w Grupie Pracuj lub spółkach Grupy Pracuj, jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę. Możemy przetwarzać Twoje dane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszeniami, jeżeli wystąpią nieprozumienia między nami dotyczące procesu rekrutacji oraz w celu badania Twojej satysfakcji z udziału w naszych rekrutacjach (candidate experience).

Masz m.in. prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia ich do innego administratora (jeżeli przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy), jak również do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.