Młodszy Specjalista ds. Compliance/ Młodsza Specjalistka ds. Compliance
Miejsce pracy: Warszawa / Nr ref.:
Wynagrodzenie:

Umowa o pracę - 6 000 - 8 000 zł brutto / miesiąc

 

Grupa Pracuj jest liderem technologii w obszarze HR w Europie Środkowej i Wschodniej. Wspieramy przedsiębiorstwa m.in. w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników. Ułatwiamy użytkownikom naszych serwisów znalezienie zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i potencjałowi. Tworzymy światowej klasy technologie, które kształtują przyszłość rynku HR. Grupa Pracuj działa od ponad 20 lat w Polsce, od 15 lat w Ukrainie, a od czerwca 2022 roku także w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), zatrudniając łącznie około 1100 osób. W skład Grupy Pracuj wchodzą m.in. największy polski serwis rekrutacyjny Pracuj.pl, ukraiński serwis rekrutacyjny Robota.ua oraz systemy do zarządzania rekrutacjami: polski eRecruiter i niemiecki Softgarden, działające w modelu SaaS (software as a service).

Twój zakres obowiązków:

 • Bieżąca obsługa zagadnień związanych z etyką, konfliktami interesów, mobbingiem, polityką antykorupcyjną, polityką upominkową i zgłaszaniem naruszeń w firmie i spółkach z nią powiązanych
 • Podejmowanie działań w celu zapewnienia zgodności działalności firmy i spółek z nią powiązanych z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, rekomendacjami regulatorów, kodeksami dobrych praktyk i standardami rynkowymi
 • Tworzenie, wdrażanie i aktualizowanie w zakresie compliance procedur i polityk wewnętrznych oraz wzorów umów i regulaminów
 • Wsparcie w zakresie przygotowywania cyklicznych raportów i informacji dla organów Spółki
 • Przygotowywanie materiałów szkoleniowych i prowadzenie szkoleń z zakresu compliance
 • Wsparcie procesów negocjacji umów i porozumień biznesowych z klientami i kontrahentami firmy w zakresie compliance
 • Doradztwo prawne na rzecz wewnętrznych działów firmy oraz spółek z nią powiązanych w zakresie compliance
 • Udział w procesie weryfikacji dostawców Spółki pod kątem ich zgodności z wymaganiami w obszarze compliance
 • Monitoring zmian prawnych mających wpływ na działalność Spółki
 • Monitoring zmian na listach sankcyjnych oraz weryfikacja wpisanych tam podmiotów pod kątem istnienia potencjalnego związku z działalnością Spółki

Nasze wymagania:

 • Posiadasz wykształcenie wyższe prawnicze
 • Masz minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Posiadasz praktyczne doświadczenie w obsłudze prawnej klientów korporacyjnych
 • Znasz w praktyce przepisy dotyczące compliance minimum w zakresie przeciwdziałania korupcji, konfliktowi interesów, mobbingowi i dyskryminacji, zgłaszania nieprawidłowości oraz sankcji międzynarodowych,
 • Znasz język angielski w stopniu bardzo dobrym (minimum poziom B2)
 • Jesteś samodzielny/a, zaangażowany/na oraz proaktywny/na
 • Posiadasz wysokie umiejętności komunikacyjne oraz potrafisz budować pozytywne relacje biznesowe
 • Masz wysokie umiejętności analityczne oraz lubisz pracować w zespole
 • Jesteś otwarty/a na feedback, stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i rozwój zawodowy
 • Masz poczucie humoru i dbasz o dobrą atmosferę w zespole

To oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę w trybie hybrydowym (2 dni w tygodniu w biurze)
 • Pracuj Flex (rozpoczynamy pracę między 7:30-10:30)
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego i programu emerytalnego (PPE)
 • Dofinansowanie do zajęć sportowych (Multisport) 
 • Prywatną opiekę medyczną i stomatologiczną (Medicover) 
 • Dofinansowanie do nauki języków, szkoleń i kursów
 • Wewnętrzne programy rozwojowe 
 • Inicjatywy dobroczynne 
 • Spotkania integracyjne
 • Program rekomendacji pracowników_czek

Etapy rekrutacji:

 • 1 ETAP - Rozmowa telefoniczna z Rekruterem
 • 2 ETAP - Test z jęz. angielskiego
 • 3 ETAP - Spotkanie online z przyszłym przełożonym i Rekruterem 

Znajdziesz nas na:

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Grupę Pracuj S.A. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (m.in. w formularzu aplikacyjnym) dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

Zgoda obejmuje dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa lub nie są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) lub dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje oczekiwania finansowe, termin rozpoczęcia pracy/świadczenia usług) przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub ze względu na ich niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i ich podanie będzie konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Dodatkowo w celu wzięcia udziału w rekrutacji będziemy Cię prosić o podanie adresu e-mail na formularzu aplikacyjnym, który przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający m.in. na możliwości prowadzenia rekrutacji drogą elektroniczną, sprawnej komunikacji z kandydatami oraz na zapewnieniu prawidłowej identyfikacji kandydata w systemie eRecruiter (adres e-mail jest identyfikatorem kandydata w systemie eRecruiter i jego podanie będzie konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji).

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach, w tym w formularzu aplikacyjnym.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych rekrutacjach znajdziesz pod adresem: https://grupapracuj.pl/prywatnosc/informacja-dla-kandydatow

Grupa Pracuj S.A. jest administratorem Twoich danych osobowych (Grupa Pracuj, my). Jeżeli wyrazisz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, administratorem Twoich danych mogą być także spółki powiązane z Grupą Pracuj, to jest: eRecruitment Solutions sp. z o.o. (zgodnie z treścią zgody).

Możesz się z nami skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych, wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub pocztą na adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa. Możesz się także skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: [email protected]

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji: (1) na stanowisko, którego dotyczy Twoje zgłoszenie lub (2) na inne, podobne stanowiska w Grupie Pracuj lub spółkach Grupy Pracuj, jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę. Możemy przetwarzać Twoje dane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszeniami, jeżeli wystąpią nieprozumienia między nami dotyczące procesu rekrutacji oraz w celu badania Twojej satysfakcji z udziału w naszych rekrutacjach (candidate experience).

Masz m.in. prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia ich do innego administratora (jeżeli przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy), jak również do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.