1 2
Specjalista ds. back office (niemiecki A2)
Miejsce pracy: Szczecin

CSP Customer Services Polska Sp. z o.o

O nas

O nas
Nasz kontrahent to rozpoznawalna marka z branży motoryzacyjnej. Prowadzi sprzedaż pojazdów i części samochodowych na całym świecie. My wspieramy proces rozliczania działań spedycyjnych.W związku ze stałym rozwojem naszych projektów, poszukujemy pracowników do wsparcia zespołu pracującego dla jednej z wiodących marek w niemieckiej branży motoryzacyjnej.

Na czym polega praca?

Twój zakres obowiązków

 • Twój zakres obowiązków
 • Twoją rolą będzie weryfikacja i analiza danych dotyczących usług spedycyjnych.
 • To praca idealna nawet dla najbardziej nieśmiałych – brak w niej bezpośredniego kontaktu z klientem :)
 • Będziesz zajmować się wprowadzaniem i księgowaniem faktur.
 • Twoją rolą będzie praca w kilku systemach komputerowych, głównie SAP.
 • Pierwszym zadaniem będzie udział w szkoleniu projektowym i przygotowanie do wykonywania powierzonych obowiązków ;)

Jakie są nasze wymagania?

Nasze wymagania

 • Nasze wymagania
 • Znasz język niemiecki na poziomie co najmniej podstawowym (min. A2). To okazja by rozpocząć swoją karierę z językiem niemieckim!
 • Przywiązujesz wagę do szczegółów.
 • Jesteś gotowa/-y do zdobywania nowej wiedzy.
 • Umiesz zorganizować swój czas pracy, a terminowa realizacja powierzonych zadań nie sprawia Ci trudności.
 • Świetnie czujesz się przed monitorem komputera zwłaszcza gdy chodzi o systemy i dane.

Mile widziane

 • Znasz język angielski.
 • Gdy masz już doświadczenie w pracy z systemami komputerowymi (głównie SAP) lub pracowałeś w branży BPO (Business Process Outsoutcing) - plus dla Ciebie! :)

Co oferujemy w zamian?

To oferujemy

 • To oferujemy
 • Kompleksowe szkolenie projektowe.
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Pracę w przedziale czasowym 8:00-16:00.
 • Nowoczesne biuro.
 • Możliwość pracy w trybie zdalnym (home office)
 • Atrakcyjne wynagrodzenie zasadniczne plus premię.
 • Premię roczną oraz nagrody jubileuszowe.
 • Bogaty pakiet benefitów w tym dofinansowanie lunchu.
 • Prywatna opieka
  medyczna
 • Dofinansowanie
  do zajęć sportowych
 • Ubezpieczenie
  na życie
 • Możliwość
  pracy zdalnej
 • Kawa/herbata
 • Program poleceń
  pracowniczych
 • Aplikacja lunchowa
 • Autorski program
  rozwoju
 • Sezonowe niespodzianki
  i imprezy firmowe
 • inicjatywy
  dobroczynne
 • Firmowa biblioteka
 • Brak dress code'u
 • Aplikuj

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Poniżej znajdziesz niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, – zwanym dalej RODO – w związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym.

  Kto jest administratorem Twoich danych?

  Administratorem Twoich danych osobowych jest CSP Customer Services Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, Plac Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin

  Z kim możesz się skontaktować?

  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email [email protected]

  Skąd mamy Twoje dane?

  Twoje dane osobowe zostały podane w przesłanych przez Ciebie dokumentach: CV, liście motywacyjnym lub formularzu rekrutacyjnym lub ustalone w toku procesu rekrutacji. Twoje dane mogliśmy również otrzymać od osoby, która poleciła nam Twoją osobę. Więcej informacji o źródle danych osobowych możesz uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

  Jakie dane przetwarzamy?

  Przetwarzamy dane w wskazane w przesłanych przez Ciebie dokumentach: CV, liście motywacyjnym lub formularzu rekrutacyjnym. Dane obowiązkowe obejmują dane identyfikacyjne (takie jak imię, nazwisko), dane kontaktowe, dane o wykształceniu, kwalifikacjach, uprawnieniach zawodowych, dotychczasowym zatrudnieniu. Możesz tez przekazać inne dane, które uznasz za istotne.

  W jakim celu przetwarzamy Twoje dane

  Cel przetwarzania

  Podstawa prawna

  W celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa pracy, związanych z prowadzeniem bieżącej rekrutacji - w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

  W zakresie danych nie wymaganych przepisami prawa:

  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

  art. 9 ust. 2 lit. a) RODO

  Podjęcie działań przed zawarciem umowy - w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną

  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

  W zakresie danych dodatkowych:

  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

  art. 9 ust. 2 lit. a) RODO

  Prowadzenie przyszłych postępowań rekrutacyjnych

  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

  art. 9 ust. 2 lit. a) RODO

  Weryfikacja kwalifikacji, umiejętności oraz ustalenie warunków współpracy

  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora

   

  Kontakt, w szczególności w celu zapytania o zgodę na przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych

  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora

  Dochodzenie ewentualnych roszczeń

  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora

  Komu udostępniamy Twoje dane?

  Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców:

  1)       podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa;

  2)       podmiotom, z którymi współpracujemy w celu zrealizowania naszych praw i zobowiązań (świadczącym usługi informatyczne, rekrutacyjne, prawne, kadrowe, księgowe, ochrony, kurierskie oraz pocztowe);

  3)       podmiotom z Grupy Adecco znajdujących się na terenie EOG, których aktualny wykaz możesz znaleźć na stronie https://www.adeccogroup.com/worldwide-locations.

  Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i wybrania kandydata. W zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu odwołania jej odwołania, stwierdzenia, że przestały być aktualne, a w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 12 miesięcy. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłożony do czasu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

  Po odwołaniu zgody albo upływie ostatniego z tych okresów Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte lub zanonimizowane.

  Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

  W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skorzystać z następujących praw: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

  W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

  Niezależnie od powyższych praw możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych dokonywanego w ramach prawnie uzasadnione interesu administratora lub interesu publicznego. Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że zostanie wykazane, że w stosunku do Twoich danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   

  Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do skorzystania z praw możemy prosić Ciebie o podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji.

  Czy podanie danych jest obowiązkowe?

  W przypadku preferowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa ich podanie jest dobrowolne.

  O czym jeszcze powinieneś wiedzieć?

  Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza EOG. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.