Product Owner ds. finansowania zakupów e-commerce/ E-commerce Manager
Miejsce pracy: Łódź

Lokalizacja i tryb pracy: Łódź, praca hybrydowa (dwa dni w biurze w Łodzi) 

 

Zespół:  Departament Produktów Kredytowych  

Dołącz do Wydziału Oferty Kredytów Niehipotecznych. Nasz zespół opiekuje się produktami kredytowymi niezabezpieczonymi dla osób fizycznych. W naszej pracy skupiamy się na konkurencyjnej ofercie i jakości naszych produktów. Dbamy o wynik finansowy. Dołączając do naszego zespołu masz szansę mieć wpływ na rozwój produktów i usług z których korzystają nasi klienci. Na co dzień cenimy nastawienie na współpracę, otwartość na nowe rozwiązania oraz kreatywność. Brzmi ciekawie? Nie czekaj – aplikuj!

Forma zatrudnienia / wymiar pracy: umowa o pracę, pełen etat

Przełożony: Jacek Kalista

Rekruterka: Agata Felczyńska- Fryś 

w tej roli będziesz
odpowiadać za:

 • profesjonalna opieka, administrowanie wdrożonym produktem/ usługami dotyczącymi finansowania zakupów e-commerce,

 • monitorowanie konkurencji i trendów w branży e-commerce (informacje o produktach, ofertach nowych funkcjonalnościach) oraz proponowanie odpowiednich działań

 • odpowiedzialność za kształt oferty, zarządzanie ceną oraz współtworzenie działań promocyjnych,

 • bezpośrednia, partnerska współpraca z zespołami IT i ich product ownerami, innymi jednostkami wewnętrznymi oraz z partnerami zewnętrznymi.

zaaplikuj, jeśli:

 • posiadasz co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowiskach związanych z opieką nad produktami/ usługami finansującymi zakupy e-commerce,

 • jesteś samodzielny/a w działaniu i bierzesz odpowiedzialność za realizowane zadania,

 • efektywnie współpracujesz z różnorodnymi zespołami, masz wysokie umiejętności komunikacyjne,

 • wykazujesz inicjatywę w podejmowaniu wyzwań i realizacji zmian,

 • potrafisz planować zadania i monitorować ich realizację oraz określać priorytety,

 • umiesz pracować w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym,

 • jesteś na bieżąco z najnowszymi trendami e-commerce i znasz się na nowoczesnych technologiach,

 • masz rozwiniętą wyobraźnię, dużą otwartość na nowe rozwiązania, cechuje Cię dociekliwość,

 • znasz język angielski na poziomie pozwalającym Ci na komunikację.

Twój rozwój:

 • możliwość udziału w procesach rekrutacji wewnętrznej
 • programy rozwojowe, np.: Z energią po zdrowie, Piątki z rozwojem, ODnowa (program wspierający pracę i zarządzanie w środowisku zdalnym i hybrydowym)
 • szkolenia merytoryczne oraz programy rozwijające kompetencje przyszłości
 • możliwość udziału w konsultacjach rozwojowych i rekrutacyjnych w ramach wewnętrznego rynku pracy
 • wsparcie w opracowaniu indywidulanych planów rozwojowych i odkrywaniu mocnych stron wykorzystując podejście Instytutu Gallupa
 • możliwość pracy w systemie hybrydowym
 • możliwość aktywnego udziału w organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Pol’and’Rock Festival oraz wspierania innych dobroczynnych inicjatyw

dostaniesz od nas:

 • dofinansowanie do opieki medycznej LuxMed
 • dofinansowanie do karty Multisport
 • dofinansowanie ubezpieczenia Uniqua
 • dofinansowanie świąt, wypoczynku, ZFŚS
 • dostęp do aplikacji Legimi, LinkedIn Learning, do nauki języków obcych
 • zniżki u partnerów
 • rozwój zainteresowań w ramach Pasji mBanku
 • nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach programu poleceń
 • o mBanku:

 • W mBanku dzisiaj tworzymy jutro. U nas możesz angażować się w inicjatywy, które mają wpływ na środowisko i ludzi wokół nas. Prowadzimy Fundację, która wspiera dzieci i młodzież w nauce matematyki. Co roku gramy razem z WOŚP!
 • U nas odkryjesz, a także rozwiniesz swoje talenty i mocne strony dzięki badaniu Gallupa. Zapewnimy Ci także dostęp do kursów i szkoleń. Prawie 2500 pracowników jest z nami już ponad 10 lat i zupełnie nas to nie dziwi. Wciąż znajdują nowe możliwości rozwoju w Grupie mBanku
 • Jesteśmy partnerem, nie tylko pracodawcą. Dbamy o to, by nasze procesy były inkluzywne. Cenimy różnorodność. Jesteśmy otwarci na ludzi różnych ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, język, wyznanie, narodowość, przekonania, pochodzenie, orientację seksualną, tożsamość płciową, status rodzinny czy styl życia. Czerpiemy z szerokiego wachlarza cech, talentów i doświadczeń naszego zespołu.
 • Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem” (dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/  (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

  Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing Sp. z o.o., mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA i mInvestment Banking SA, mTowarzystwu Funduszy Inwestycyjnych SA, 7N CIM Sp. z o.o., Mellon Sp. z o.o oraz pracownikom (pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K.

   

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

  Aplikując, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez mBank swoich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczasz, że podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla Pani/Pana korzystne.