Chciał(a)byś pracować w INEA, ale nie ma aktualnie ofert pracy, które są dla Ciebie interesujące? Wyślij do nas spontanicznie swoje CV! Możliwe, że już jutro pojawi się dla Ciebie idealna oferta pracy :).

Chodź do nas! Czekamy! - Aplikacja spontaniczna
Miejsce pracy: Cała Polska

INEA firma z ponad 25 letnim doświadczeniem na rynku, która działa na terenie 8 województw. Oferująca wysokiej jakości usługi dla klientów indywidualnych – symetryczny Internet światłowodowy, nowoczesną telewizję HIWAY oraz telefonię komórkową i stacjonarną, ale INEA to o wiele więcej.  Ważnym segmentem naszej działalności jest obsługa firm – zarówno dużych, jak i tych mniejszych.

DOBRZY LUDZIE OD INTERNETU - TO WŁAŚNIE MY!
Tacy właśnie jesteśmy. Kompetentni, profesjonalni, znamy się na tym co robimy. Żadnego klienta i pracownika nie zostawimy w potrzebie. To ludzie są twarzą INEA, dlatego są na pierwszym miejscu. Zawsze!

CZUJESZ, ŻE DZIAŁASZ!

Tutaj każdego dnia widzisz efekty swojej pracy. Nie marnujemy czasu, nie wymyślamy bezsensownych zadań. To, że mieszkańcy całego kraju będą mogli odpocząć wieczorem i korzystać z usług INEA to zasługa wszystkich pracowników INEA.

ATMOSFERA JEST GENIALNA

Bezpośrednia i otwarta komunikacja oraz poczucie wzajemnej odpowiedzialności sprawiają, że w INEA nasi pracownicy osiągają sukcesy. Pracujemy w zaangażowanych zespołach, inspirujemy się i dzielimy wiedzą. Praca jest dla nas wyzwaniem, a my nie lubimy się nudzić :)​

TO NIE FIRMA SIĘ ROZWIJA, TO NASI PRACOWNICY. TWÓRZ INEA RAZEM
Z NAMI!

Warto do nas dołączyć, bo mamy dla Ciebie:

Aplikuj

I. Informacje o administratorze danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest INEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, ul. Wierzbowa 84, (62-081 Przeźmierowo), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000861001, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 7812013054, REGON 387080789.

 

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo oraz z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: [email protected].

 

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

 1. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu ich umieszczenia w bazie kandydatów oraz wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacyjnych w związku z wyrażoną przez Państwo zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Jeśli Państwa zgłoszenie zostanie następnie uwzględnione w rekrutacji na konkretne stanowisko Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach:
 3. a) przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym dokonania oceny Państwa kwalifikacji pod kątem potrzeb naszego przedsiębiorstwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 22(1) §1 Kodeksu pracy, a w zakresie wykraczającym poza katalog tam wymieniony lub jeżeli ubiegają się Państwo o zatrudnienie na podstawie innej niż stosunek pracy, wówczas podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażona przez Państwa zgoda - jeżeli tę zgodę Państwo wyrażą, przekazując nam określony zakres informacji;
 4. b) wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Każdorazowo dane będą także przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności:
  1. wewnętrznych celów administracyjnych realizowanych w ramach grupy przedsiębiorstw,
  2. dochodzenia lub obrony przed roszeniami,
  3. analizowania danych.
 6. Każdorazowo również dane będą przetwarzane w innych celach, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę inną niż z punktów 1 i 2 powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

III. Udostępnianie danych osobowych

 

Państwa dane osobowe możemy udostępniać naszym podwykonawcom, w tym podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne oraz świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską oraz naszym partnerom, tj. m.in. podmiotom wchodzącym w skład grupy przedsiębiorstw.

 

 1. Sytuacje zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
  mogące wywoływać istotne
  skutki

 

Nie podejmujemy wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy profilowania danych osobowych.

 

V. Informacje o możliwości lub konieczności podania danych osobowych

 

Uczestnicząc w procesie rekrutacji w ramach aplikacji spontanicznej, dobrowolnie podają nam Państwo swoje dane osobowe. Oczywiście nie muszą Państwo tego robić, jednakże, przekazane przez Państwo dane i ich zakres mogą wpłynąć na efektywniejsze dopasowanie Państwa kandydatury do toczących się w przyszłości rekrutacji. Jeżeli rekrutacja dotyczyć będzie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, niepodanie danych osobowych w zakresie wymienionym w art. 221 §1 Kodeksu pracy uniemożliwi nam rozpatrzenie Państwa aplikacji. Podanie innych danych osobowych niż tam wymienione odbywa się wyłącznie z Państwa inicjatywy i za Państwa zgodą, a ich niepodanie nie będzie mieć dla Państwa negatywnych konsekwencji. W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej – samodzielnie kształtują Państwo katalog przekazywanych nam danych osobowych, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

 

VI. Kryteria ustalania okresu, przez który przetwarzane będą dane osobowe

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. W zakresie w jakim Państwa dane osobowe zebrano w ramach aplikacji spontanicznej przetwarzamy je do czasu wycofania zgody, a jeśli nie skorzystają Państwo z uprawnienia do wycofania zgody, wówczas dane będą przetwarzane przez okres 13 miesięcy od momentu złożenia aplikacji, a następnie dane są usuwane, chyba że dana osoba zostanie zatrudniona.

 

VII. Uprawnienia

 

 1. Udzielimy Państwu potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe i dostępu do nich na Państwa wniosek, jak również dokonamy sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych.
 2. W sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, zrealizujemy ponadto Państwa uprawnienia do:
  1. usunięcia danych osobowych;
  2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  3. przenoszenia danych osobowych;
  4. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać, jednak pozostaje to bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Jeżeli zechcą Państwo zrealizować którekolwiek, z powyższych uprawnień prosimy o kontakt z nami.

 

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IX. Dodatkowe informacje

 

Przez „RODO” rozumiemy obowiązujące w Polsce od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych).