Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Boeing, Airbus, Pratt & Whitney, a także energetycznego: General Electric Vernova oraz Baker Hughes. Współdziała również z instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj badania i usługi dla przemysłu krajowego oraz zagranicznego w zakresie technologii materiałowych i kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych i wydobywczych.


Instytut Lotnictwa współpracuje z GE Vernova (portfel spółek energetycznych GE: Power, Digital i Renewable Energy) świadcząc usługi badawczo-rozwojowe dla klientów korporacyjnych związanych z branżą energetyczną i ekologią. Oferujemy pracę w innowacyjnym, międzynarodowym środowisku, gdzie współpracownicy posiadają realny wpływ na zaawansowane technologicznie projekty, w których na co dzień uczestniczą.

Inżynier ds. Materiałów i Procesów (współpraca z GE Vernova)
Miejsce pracy: Warszawa

Dział Inżynierii Materiałowej i Procesowej jest odpowiedzialny za rozwój, wdrożenia i produkcję złożonych systemów materiałowych używanych w turbinach przemysłowych. Zespół pracuje głównie z materiałami wykonanymi ze stali i superstopów na bazie niklu oraz kobaltu, wytwarzanymi w procesach odlewania i obróbki plastycznej.

Poszukujemy inżyniera materiałoznawcy, który będzie odpowiedzialny za planowanie i prowadzenie ekspertyz materiałowych komponentów pracujących w turbinach gazowych.

Twój zakres obowiązków:

 • Planowanie i prowadzenie ekspertyz materiałowych na elementach turbin gazowych przy ograniczonym wsparciu eksperta/lidera technicznego
 • Prezentacja pracy inżynierskiej i jej rezultatów podczas przeglądów technicznych oraz jej dokumentacja zgodnie z wymaganiami
 • Współpraca z lokalnymi i globalnymi zespołami w celu rozwiązywania problemów, spełnienia wymagań technicznych i terminowych projektów i zadań
 • Wykonywanie innych czynności wg potrzeb projektu

Nasze wymagania:

 • Tytuł Inżyniera lub Magistra Inżyniera w zakresie inżynierii materiałowej lub podobnym
 • Doświadczenie z prowadzeniem analiz materiałowych, analizą mechanizmów uszkodzenia elementów i testów wytrzymałości materiałów
 • Biegłość w pracy z zaawansowanym sprzętem laboratoryjnym
 • Dobre zrozumienie metalurgii oraz relacji między materiałem, procesem produkcji i wynikającymi z tego mikrostrukturami i własnościami
 • Umiejętność rozwiązywania problemów oraz chęć rozwoju
 • Umiejętność zarządzania czasem oraz ustalania priorytetów zadań według wytycznych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w międzynarodowym zespole

Pracując z nami

otrzymujesz

 • Prywatna opieka medyczna
 • 100% wynagrodzenia chorobowego
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Bezpłatne ładowanie samochodów elektrycznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku
 • Świadczenie świąteczne
 • Dofinansowanie do zakupu okularów
 • Pożyczki mieszkaniowe i zapomogi
 • Dopłata do III filaru
 • Nagrody za polecenia pracowników
 • Nagroda za staż pracy
 • Karta sportowa
 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy
 • Kultura wspierająca różnorodność
 • Możliwość pracy hybrydowej
 • Owocowe środy
 • Akcje wolontariackie
 • Zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • Aplikuj

  Data publikacji ogłoszenia: 30.10.2023

  Administratorem Pani/Pana⃰ danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana⃰ danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) w zw. z art. 221 § 1, 2, 4 i 5 - 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach i w zakresie określonym w art. 52 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r., poz. 2098). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Przysługuje Pani/Panu⃰ prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: [email protected]