Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Boeing, Airbus, Pratt & Whitney, a także energetycznego: General Electric Vernova oraz Baker Hughes. Współdziała również z instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj badania i usługi dla przemysłu krajowego oraz zagranicznego w zakresie technologii materiałowych i kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych i wydobywczych.


Centrum Technologii Kosmicznych prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie technologii rakietowych ze szczególnym naciskiem na napędy rakiet i satelitów. Dołącz do grona naszych ekspertów posiadających doświadczenie w europejskich programach kosmicznych.

Inżynier PAQA
Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków:

 • Udział w projektach rozwijających technologie dla przemysłu kosmicznego
 • Tworzenie oraz rozwój procedur systemu zarządzania jakością, dotyczących funkcjonowania Centrum Technologii Kosmicznych oraz współpraca w zakresie jakości z innymi pionami Instytutu
 • Aktywna współpraca z konstruktorami i dostawcami oraz koordynowanie działań pod kątem zapewnienia zgodności komponentów i systemów z wymaganiami
 • Kluczowy wkład do wymagań dla komponentów oraz systemów, na podstawie norm ECSS dedykowanych dla przemysłu kosmicznego
 • Prowadzenie analiz ryzyka (FMEA, FTA) oraz planowanie ograniczenia ryzyka, podejmowanie działań zapobiegawczych
 • Wsparcie/Uczestniczenie w planowaniu, opracowywaniu oraz realizacji procedur testowych
 • Nadzór nad dokumentacją PA/QA dla klientów z przemysłu kosmicznego
 • Nadzór nad utrzymaniem jakości w trakcie prac projektowych
 • Nadzór nad niezgodnościami, inicjacja oraz egzekwowanie działań korygujących. W razie potrzeby raportowanie statusu niezgodności do klienta zewnętrznego

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie nauk technicznych (np. Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria materiałowa, Lotnictwo i Kosmonautyka, inne pokrewne)
 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (branża kosmiczna, samochodowa, bądź lotnictwo)
 • Znajomość ISO9001
 • Znajomość metod, narzędzi, oraz typowych analiz związanych z planowaniem oraz zarządzaniem jakością
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, pomysłowość
 • Umiejętność pracy pod presją terminów
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego – minimum B2

Mile widziane: 

 • Certyfikat audytora wewnętrznego ISO 9001
 • Znajomość standardów typowych dla branży kosmicznej i wysokiej niezawodności (np. ECSS, MIL-STD)
 • Doświadczenie w realizacji projektów z obszaru technologii kosmicznych/rakietowych na poziomach gotowości technologicznej powyżej 6 (TRL > 6)
 • Znajomość metod i problematyki badań nieniszczących
 • Doświadczenie w pracy z oprogramowaniem Siemens Teamcenter
 • Podstawowa umiejętność pracy z oprogramowaniem CAD (NX/Unigraphics lub podobne)

 

Pracując z nami

otrzymujesz

 • Prywatna opieka medyczna
 • 100% wynagrodzenia chorobowego
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Bezpłatne ładowanie samochodów elektrycznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku
 • Świadczenie świąteczne
 • Dofinansowanie do zakupu okularów
 • Pożyczki mieszkaniowe i zapomogi
 • Dopłata do III filaru
 • Nagrody za polecenia pracowników
 • Nagroda za staż pracy
 • Karta sportowa
 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy
 • Kultura wspierająca różnorodność
 • Możliwość pracy hybrydowej
 • Owocowe środy
 • Akcje wolontariackie
 • Zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • Aplikuj

  Data publikacji ogłoszenia: 02.11.2023

  Administratorem Pani/Pana⃰ danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana⃰ danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) w zw. z art. 221 § 1, 2, 4 i 5 - 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach i w zakresie określonym w art. 52 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r., poz. 2098). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Przysługuje Pani/Panu⃰ prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: [email protected]