Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Boeing, Airbus, Pratt & Whitney, a także energetycznego: General Electric Vernova oraz Baker Hughes. Współdziała również z instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj badania i usługi dla przemysłu krajowego oraz zagranicznego w zakresie technologii materiałowych i kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych i wydobywczych.


Instytut Lotnictwa współpracuje z GE Vernova (portfel spółek energetycznych GE: Power, Digital i Renewable Energy) świadcząc usługi badawczo-rozwojowe dla klientów korporacyjnych związanych z branżą energetyczną i ekologią. Oferujemy pracę w innowacyjnym, międzynarodowym środowisku, gdzie współpracownicy posiadają realny wpływ na zaawansowane technologicznie projekty, w których na co dzień uczestniczą.

Inżynier ds. Monitoringu i Diagnostyki​ (współpraca z GE Vernova)
Miejsce pracy: Warszawa

Opis:

Centrum Monitoringu i Diagnostyki (M&D) w organizacji GE Gas Power jest największym tego typu obiektem na świecie, monitorującym ponad 900 elektrowni i ponad 3000 turbin. Kluczową usługą zapewnianą przez naszą organizację jest dostarczenie klientowi rekomendacji, które bezpośrednio wypływają na niezawodność, dostępność czy sprawność energetyczną.

Nasza organizacja jest podzielona na małe zespoły techniczne zajmujące się określoną technologią: komorami spalania, dynamiką i drganiami wirnika, zaworami i czujnikami kontrolno-pomiarowymi, sprawnością termiczną itd.

Inżynier ds. Monitoringu i Diagnostyki M&D będzie odpowiedzialny za obszar dynamiki wirnika turbin gazowych i parowych. To stanowisko ma dwa główne obszary odpowiedzialności. Udzielanie rekomendacji technicznych naszym klientom oraz pomoc w rozwiązywaniu technicznych problemów danej floty przez tworzenie nowych algorytmów wykrywających anomalie w pracy turbin.

Twój zakres obowiązków:

 • Zapewnienie wysokiej jakości, a także terminowości w dostarczaniu rozwiązywań na zgłoszenia serwisowe
 • Pomoc w budowaniu i doskonaleniu algorytmów wykrywających anomalie
 • Rozwój własnych kompetencji w wybranych obszarach (komorami spalania, dynamiką i drganiami wirnika, zaworami i czujnikami kontrolno-pomiarowymi, sprawnością termiczną)
 • Współpraca z zespołem serwisowym, liderami technicznymi i głównymi inżynierami w przypadku problemów operacyjnych wymagających dalszego przeglądu technicznego
 • Współpraca z innymi grupami w zespole M&D, aby pomóc w dostarczaniu ulepszonych algorytmów, analiz, narzędzi do rozwiązywania problemów i monitorowania zmian w infrastrukturze
 • Inicjowanie transferu wiedzy do/z innych grup w obrębie M&D jak i zespołów serwisowych i projektowych

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikacje w międzynarodowym środowisku
 • Wiedza z zakresu związanego z serwisowaniem lub projektowaniem turbin gazowych/parowych lub generatorów.
 • Umiejętności i wiedza pozwalająca na dokonanie analizy, identyfikacji i rozwiązywania napotkanych problemów technologicznych

Mile widziane:

 • Absolwent/-ka studiów inżynierskich / magisterskich z zakresu mechaniki lub elektryki lub energetyki
 • Doświadczenie w pracy serwisowej turbin gazowych/parowych/generatorów
 • Doświadczenie w komunikacji oraz pracy w międzynarodowym środowisku
 • Znajomość mechanizmów sterowania turbiny gazowej/parowej (PLC)

 

Pracując z nami

otrzymujesz

 • Prywatna opieka medyczna
 • 100% wynagrodzenia chorobowego
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Bezpłatne ładowanie samochodów elektrycznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku
 • Świadczenie świąteczne
 • Dofinansowanie do zakupu okularów
 • Pożyczki mieszkaniowe i zapomogi
 • Dopłata do III filaru
 • Nagrody za polecenia pracowników
 • Nagroda za staż pracy
 • Karta sportowa
 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy
 • Kultura wspierająca różnorodność
 • Możliwość pracy hybrydowej
 • Owocowe środy
 • Akcje wolontariackie
 • Zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • Aplikuj

  Data publikacji ogłoszenia: 20.11.2023

  Administratorem Pani/Pana⃰ danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana⃰ danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) w zw. z art. 221 § 1, 2, 4 i 5 - 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach i w zakresie określonym w art. 52 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r., poz. 2098). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Przysługuje Pani/Panu⃰ prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: [email protected]