Tech Business Product Owner (InPost Pay)
Miejsce pracy: Warszawa

Jak pewnie wiesz, dużo się u nas dzieje, a my wciąż poszukujemy nowych rozwiązań, by jeszcze bardziej ułatwić życie milionom klientów!

InPost Pay już wystartował! 📢​ Jesteśmy pewni, że zrewolucjonizuje
on rynek e-commerce, oferując użytkownikom niespotykane dotąd doświadczenia zakupowe – nie tylko na ostatniej prostej.

Jeżeli umiesz w IT i wiesz czym się różni 200 od 500, a równocześnie doskonale rozumiesz biznes e-commerce i pracowałeś/aś przy tworzeniu złożonych wtyczek  – to być może szukamy właśnie Ciebie!

 

Twój zakres obowiązków:

 • identyfikowanie potrzeb Klienta w zakresie rozwoju produktów i przekładanie ich na zadania dla zespołów produktowych / technologicznych;
 • zbudowanie i wdrażanie wizji rozwoju produktu/usługi;
 • nadzór nad rozwojem/modyfikacjami przypisanego systemu;
 • współpraca z IT (zasoby wewnętrzne / firmy zewnętrzne) – zlecenie, nadzorowanie i odbiór prac programistycznych (UAT)
 • współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi partnerami biznesowymi
 • budowa bazy wiedzy produktowej w oparciu o stałą analizę rynku i działania konkurencji
 • kontakt z interesariuszami
 • zarządzanie i porządkowanie elementów Backlogu Produktu
 • stały monitoring konkurencji i analiza rynku
 • współpraca z innymi działami firmy m.in. z Zespołem Projektowym, IT Development
 • współpraca z partnerami zewnętrznymi i monitorowanie ich postępu prac developerskich

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie i znajomość platform typu: Magento, WooCommerce, Presta Shop
 • minimum 4 lata doświadczenia na stanowisku samodzielnego Product Owner'a
 • minimum 2 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem projektowym
 • doświadczenie w e-commerce lub usługach finansowych / fin-techowych, lub w tworzeniu checkoutu w sklepach internetowych - warunek konieczny
 • znajomość metod integracji także z wykorzystaniem rozwiązań typu wtyczki;
 • doświadczenie w zakresie testowania hipotez produktowych z klientem, testowania oprogramowania, analizy biznesowej
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2)
 • umiejętność określania potrzeb klienta, generowania hipotez projektowych, tworzenia makiet low-fidelity
 • umiejętność zbierania wymagań biznesowych
 • umiejętność projektowania rozwiązań IT i BI wspierających procesy biznesowe
 • umiejętność budowy i zarządzania roadmapą rozwoju i Backlogiem produktu
 • umiejętność podejmowania decyzji, zarządzania zmianą
 • umiejętność planowania zasobów i działań
 • umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne
 • orientacja biznesowa
 • gotowość do pracy w start-upowym środowisku w ramach złożonej organizacji 

Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii oprogramowania lub zarządzania projektami
 • potwierdzona certyfikatami/szkoleniami znajomość zasad Agile PM Foundation, Agile BA, Scrum, BPMN
 • znajomość narzędzi typu JIRA oraz Confluence
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

To oferujemy:

 • możliwość zdobywania doświadczenia w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce przy innowacyjnym produkcie dla e-commerce
 • możliwość pracy hybrydowej (biura w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 87a lub w Krakowie ul. Pana Tadeusza 4)
 • premie kwartalne adekwatne do Twojego zaangażowania
 • stabilną pracę w firmie, która jest liderem na rynku
 • system kafeteryjny, w którym to pracownik sam wybiera benefity, z których korzysta (np. Multisport, prywatna opieka medyczna, bony do sklepów, bilety na wydarzenia sportowe i muzyczne i wiele, wiele więcej 😊)
 • Platformy rozwojowe: GoodHabitz i eTutor
 • Rozbudowany program well-beingowy
 • Płatny system rekomendacji pracowniczych
 • Możliwość uczestnictwa w inicjatywach pracowniczych (wolontariat, konkursy z nagrodami) i wiele więcej
 • Benefity
 • Elastyczna praca
  (miejsce/czas)
 • Wybór
  umowy
 • Kafeteria
  WorkSmile
 • Platforma do
  nauki języków
 • Swoboda
  koncepcyjna
 • Program rekomendacji
  pracowników
 • Nożliwość awansu w ramach
  rekrutacji wewnętrznej
 • Inicjatywy i konkursy
  dla pracowników
 • Praca w naszej firmie to praca wśród najlepszych liderów. Jako InPost działamy pod dwoma markami: InPost i Mondial Relay. Jesteśmy obecni na rynku w Europie, w tym w Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech i w krajach Beneluxu.

  Jesteśmy innowacyjni, konkretni, proaktywni, a przede wszystkim, zorientowani na efekt biznesowy naszych działań.

  Administratorem danych osobowych jest Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków (dalej także jako „Administrator”). Dane są zbierane oraz przetwarzane celem rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez:

  - Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków, NIP: 6793107918

  - InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 4, 30-727, NIP: 6793087624

  - Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków, NIP: 6782881784

  - InPost Technology S.à r.l. Société à responsabilité limitée (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), z siedzibą w Luksemburgu, 70, route d’Esch, L-1470 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

   

  oraz przez inne spółki powiązane kapitałowo z powyższymi spółkami oraz podmioty będące podwykonawcami wyżej wymienionych podmiotów.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz stworzenia bazy kandydatów.

  Dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawodawstwa polskiego.

  Dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko i stworzenia bazy kandydatów będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

  Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres maksymalnie 2 lat od dnia wpłynięcia aplikacji.

  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia tych danych.

  Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Integer Group Services Sp. z o. o. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Integer Group Services Sp. z o. o., w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

  Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków. 

   

  Więcej informacji na temat naszej Polityki Transparentności dostępne na naszej stronie www.