Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Boeing, Airbus, Pratt & Whitney, a także energetycznego: General Electric Vernova oraz Baker Hughes. Współdziała również z instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj badania i usługi dla przemysłu krajowego oraz zagranicznego w zakresie technologii materiałowych i kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych i wydobywczych.


Centrum Technologii Kosmicznych prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie technologii rakietowych ze szczególnym naciskiem na napędy rakiet i satelitów. Dołącz do grona naszych ekspertów posiadających doświadczenie w europejskich programach kosmicznych.

Specjalista Techniczny- Kontroler Jakości
Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków:

 • Przeprowadzanie kontroli wymiarowej, ocena wyrobu gotowego, kontrola i kompletacja dokumentów jakościowych
 • Prowadzenie kontroli jakości wykonanych wyrobów oraz usług zgodnie z obowiązującą dokumentacją konstrukcyjno- techniczną, procedurami i normami
 • Pomiary manualne detali za pomocą przyrządów kontrolno- pomiarowych
 • Opracowywanie raportów kontroli z badań i pomiarów
 • Nadzór i prowadzenie dokumentacji jakościowej
 • Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym
 • Techniczne wsparcie w pracach badawczo-rozwojowych w zakresie integracji i testowania urządzeń mechanicznych i mechatronicznych oraz montażu stanowisk testowych
 • Opracowywanie i wdrażanie rozwiązań o charakterze technologicznym
 • Planowanie, nadzór i utrzymywanie infrastruktury warsztatowej i laboratoryjnej
 • Realizowanie prac warsztatowych
 • Bezpośrednia współpraca z inżynierami w zakresie tworzenia prototypowych konstrukcji
 • Informowanie przełożonych o stanie prowadzonych prac, projektów, zleconych zadań
 • Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów BHP i Ppoż.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne (mile widziane specjalności: mechanika i budowa maszyn, spawalnictwo, inżynieria materiałowa, metalurgia, materiałoznawstwo)
 • Znajomość rysunku technicznego
 • Praktyczne doświadczenie w pracach technicznych oraz umiejętność posługiwania się narzędziami warsztatowymi
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Skrupulatność, inicjatywa własna i chęci do pracy technicznej oraz pracy z dokumentacją
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, pomysłowość
 • Wysoka motywacja własna
 • Umiejętność pracy pod presją terminów
 • Umiejętność organizacji i utrzymania porządku w miejsc pracy

Mile widziane (opcjonalnie):

 • Podstawowa wiedza z zakresu technologii wytwarzania
 • Umiejętność obróbki skrawaniem
 • Certyfikaty z zakresu obróbki skrawaniem
 • Doświadczenie z zakresu tworzenia dokumentacji technologicznej
 • Podstawowa wiedza z zakresu materiałoznawstwa
 • Doświadczenie z zakresu montażu i integracji podzespołów według dokumentacji technicznej
 • Doświadczenie w realizacji projektów z dziedziny technologii kosmicznych/kompozytowych/lotniczych/zbrojeniowych lub pokrewnych
 • Prawo jazdy kategorii B

Pracując z nami

otrzymujesz

 • Prywatna opieka medyczna
 • 100% wynagrodzenia chorobowego
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Bezpłatne ładowanie samochodów elektrycznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku
 • Świadczenie świąteczne
 • Dofinansowanie do zakupu okularów
 • Pożyczki mieszkaniowe i zapomogi
 • Dopłata do III filaru
 • Nagrody za polecenia pracowników
 • Nagroda za staż pracy
 • Karta sportowa
 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy
 • Kultura wspierająca różnorodność
 • Możliwość pracy hybrydowej
 • Owocowe środy
 • Akcje wolontariackie
 • Zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • Aplikuj

  Data publikacji ogłoszenia: 17.11.2023

  Administratorem Pani/Pana⃰ danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana⃰ danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) w zw. z art. 221 § 1, 2, 4 i 5 - 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach i w zakresie określonym w art. 52 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r., poz. 2098). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Przysługuje Pani/Panu⃰ prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: [email protected]