Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Boeing, Airbus, Pratt & Whitney, a także energetycznego: General Electric Vernova oraz Baker Hughes. Współdziała również z instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj badania i usługi dla przemysłu krajowego oraz zagranicznego w zakresie technologii materiałowych i kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych i wydobywczych.


Instytut Lotnictwa i GE Aerospace współpracują w obszarze projektowania silników lotniczych, konstrukcji lotniczych, oprogramowania i samolotowych systemów pokładowych. Dołącz do grona naszych ekspertów i realizuj międzynarodowe projekty z branży lotniczej.

Lider Obszaru – Kierownik Sekcji Gondol i Aerostruktur
Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków:

 • Zapewnienie przywództwa, kierunku oraz koordynacji zadaniowej dla zespołu kilkunastu doświadczonych inżynierów
 • Odpowiedzialność za bezpośrednie zarządzanie zespołem, zadaniami, rekrutacjami, planami szkoleniowymi i ocenami rocznymi
 • Zarządzanie postępami prac w zespole i obciążeniem zadaniowym,
 • Zapewnienie technicznej jakości, czasowej realizacji prac i przeglądów, optymalnego wykorzystania zasobów,
 • Dbałość o ciągłe dostosowywania się do potrzeb klienta/programu
 • Wsparcie i rekomendacje dla kierownika działu
 • Dbałość o przeprowadzenie projektów oraz zadań inżynierskich w zespole
 • Planowanie rozwoju zespołu jako całości oraz poszczególnych członków tego zespołu
 • Definiowanie ról oraz odpowiedzialności uczestników zespołu
 • Utrzymanie relacji z wewnętrznymi oraz zewnętrznymi klientami i partnerami
 • Odpowiadanie na wnioski o wycenę prac, przygotowanie oraz prezentowanie klientowi oszacowania projektu w kontekście prac zespołu
 • Regularne raportowanie statusu projektowego dla klienta i kierownictwa
 • Wdrażanie wewnętrznych i zewnętrznych standardów jakościowych w zespole
 • Zarządzanie budżetem zespołu

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie (kierunki techniczne) i 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi
 • Bardzo dobry poziom angielskiego w mowie i piśmie (klient anglojęzyczny, oficjalna komunikacja i dokumentacja w języku angielskim)
 • Znajomość wybranej dyscypliny technicznej oraz myślenie analityczne
 • Umiejętność definiowania priorytetów przy ograniczonych zasobach (ludzie, budżet, czas)
 • Umiejętność organizacji pracy, motywowania i zarządzania ludźmi, koordynowania zadań i projektów
 • Umiejętność budowania zespołu oraz zarządzania projektami
 • Doświadczenie w roli lidera i/lub kierownika zespołu w otoczeniu inżynierskim
 • Ogólna wiedza o inżynierskich procesach projektowych
 • Nastawienie na osiąganie wyznaczonych celów
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalna oraz liderskie
 • Asertywność i elastyczność
 • Znajomość branży lotniczej jest dodatkowym atutem

Pracując z nami

otrzymujesz

 • Prywatna opieka medyczna
 • 100% wynagrodzenia chorobowego
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Bezpłatne ładowanie samochodów elektrycznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku
 • Świadczenie świąteczne
 • Dofinansowanie do zakupu okularów
 • Pożyczki mieszkaniowe i zapomogi
 • Dopłata do III filaru
 • Nagrody za polecenia pracowników
 • Nagroda za staż pracy
 • Karta sportowa
 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy
 • Kultura wspierająca różnorodność
 • Możliwość pracy hybrydowej
 • Owocowe środy
 • Akcje wolontariackie
 • Zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • Aplikuj

  Data publikacji ogłoszenia: 28.09.2023

  Administratorem Pani/Pana⃰ danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana⃰ danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) w zw. z art. 221 § 1, 2, 4 i 5 - 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach i w zakresie określonym w art. 52 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r., poz. 2098). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Przysługuje Pani/Panu⃰ prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: [email protected]