Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Boeing, Airbus, Pratt & Whitney, a także energetycznego: General Electric Vernova oraz Baker Hughes. Współdziała również z instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj badania i usługi dla przemysłu krajowego oraz zagranicznego w zakresie technologii materiałowych i kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych i wydobywczych.


Instytut Lotnictwa i GE Aerospace współpracują w obszarze projektowania silników lotniczych, konstrukcji lotniczych, oprogramowania i samolotowych systemów pokładowych. Dołącz do grona naszych ekspertów i realizuj międzynarodowe projekty z branży lotniczej.

Inżynier ds. Wsparcia Produktu (współpraca z GE Aerospace)
Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków:

 • Analiza dostępnych danych konstrukcyjnych (dokumentacji technicznej) oraz identyfikacja zródła problemu
 • Proponowanie rozwiązań konstrukcyjnych adekwatnych do zdiagnozowanych uszkodzeń
 • Znajomość produktu oraz zespołu inżynierskiego, w celu efektywnego zarządzania diagnozą i naprawą usterki
 • Zaangażowanie i uczestnictwo w rozwój produktu na wszystkich etapach (konstruuowanie, testowanie, eksploatacja)
 • Wsparcie klienta – pomoc techniczna użytkowników produktu, klientów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Zapewnienie wsparcia merytorycznego/technicznego, zarówno u klienta, jak i zdalnie
 • Śledzenie i rejestrowanie zmian produktu
 • Przygotowywanie detalicznej dokumentacji technicznej (anglojęzycznej) uwzględniającej opis problemu, diagnozy, naprawy i akcji zapobiegawczych
 • Przygotowywanie i aktualizowanie publikacji takich jak Aircarft Maintenance Manual (AMM), Component Maintenance Manual (CMM), Power Plant Build up Manual (PPBuM), Service Bulletin (SB)
 • Proaktywne działanie w zakresie usprawniania procesów inżynierskich oraz rekomendacji zwiększenia wydajności produkcji i eksploatacji

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Bardzo dobry poziom angielskiego w mowie i piśmie (klient anglojęzyczny, oficjalna komunikacja i dokumentacja w języku angielskim)
 • Doświadczenie w branży inżynierskiej
 • Preferowane doświadczenie w branży lotniczej szczególnie jako konstruktor (znajomość architektury silnika i gondoli)
 • Znajomość praktyk warsztatowych (inspekcje i remonty silników)
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne, prezentacji oraz interpersonalne
 • Doświadczenie w obsłudze klienta zagranicznego
 • Umiejętność rozwiązywania problemów na różnym poziomie komplikacji
 • Umiejętność definiowania priorytetów przy ograniczonych zasobach
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Ogólna wiedza o inżynierskich procesach projektowych
 • Myślenie analityczne i wiedza techniczna wykorzystywana do nieustannego ulepszania produktów
 • Wielozadaniowość i elasteczne podejście do różnych klientów
 • Skrupulatność w powierzonych zadaniach – wysoki poziom szczegółowości obsługiwanych produktów

Mile widziane:

 • Doświadczenie w dziedzinie napraw lotniczych

Pracując z nami

otrzymujesz

 • Prywatna opieka medyczna
 • 100% wynagrodzenia chorobowego
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Bezpłatne ładowanie samochodów elektrycznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku
 • Świadczenie świąteczne
 • Dofinansowanie do zakupu okularów
 • Pożyczki mieszkaniowe i zapomogi
 • Dopłata do III filaru
 • Nagrody za polecenia pracowników
 • Nagroda za staż pracy
 • Karta sportowa
 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy
 • Kultura wspierająca różnorodność
 • Możliwość pracy hybrydowej
 • Owocowe środy
 • Akcje wolontariackie
 • Zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • Aplikuj

  Data publikacji ogłoszenia: 5.10.2023

  Administratorem Pani/Pana⃰ danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana⃰ danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) w zw. z art. 221 § 1, 2, 4 i 5 - 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach i w zakresie określonym w art. 52 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r., poz. 2098). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Przysługuje Pani/Panu⃰ prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: [email protected]