Jesteśmy czołowym dostawcą usług IT, inżynierii i konsultingu. Szukamy ekspertów, którzy razem z nami będą tworzyć projekty informatyczne dla największych firm w Polsce i za granicą. Pracujemy w modelu partnerskim, gdzie podstawą jest wzajemny szacunek, zaufanie i zasada win-win.
Senior Java Developer
Numer Referencyjny:

Co oferujemy?

Nasz proces rekrutacji jest transparentny i przyjazny. Candidate experience to nasze motto, dlatego zawsze staramy się dostosować do potrzeb i możliwości kandydatów.
 • Solidne fundamenty
 • Ambitne projekty
 • Indywidualny rozwój
  i przyjazna atmosfera
 • Znane marki
 • Inspirujący liderzy
 • Elastyczność
 • Dodatkowe korzyści
 • System poleceń
 • Lokalizacja

  Dzień dobry!

  Dla naszego Klienta z branży finansowej poszukujemy osoby na stanowisko Senior Java Developera.

   

  Lokalizacja: zdalnie

  Budżet: do 1200 zł + VAT / dzień / B2B

  Wymagania i obowiązki dotyczące stanowiska:

  • Bardzo dobra znajomość praktyczna Java, Hibernate, Maven, Git’a oraz JPA Criteria API
  • Praktyczna umiejętność wykorzystania zasad programowania obiektowego, mechanizmu transakcyjności oraz asynchroniczności w Spring i JavaEE
  • Wiedza na temat egzekutorów oraz inversion of control
  • Teoretyczna i praktyczna wiedza o lazy loading, optimistic locking, pesimistic locking oraz o indeksach bazodanowych (klastrowanych, nieklastrowanych)
  • Znajomość ACID w tym anomalie (dirty write, dirty read, lost update itd.)
  • Znajomość NoSQL, SQL oraz ORM (automatyczny)
  • Znajomość Kafki – konfigurowania, tworzenia producer’ów, consumer’ów, topic’ów
  • Znajomość RESTa, HATEOAS, SOAPa, Kubernetesa, TDD oraz kolejek JMSowych
  • Zrozumienie architektury aplikacyjnej, systemowej oraz infrastruktury
  • Doświadczenie w pracy z systemem rozproszonym oraz znajomość architektury warstwowej, heksagonalnej
  • Znajomość i zrozumienie pojęcia bounded context’ów oraz doświadczenie w ich wyznaczaniu
  • Znajomość Event Sourcing’u i CQRS
  • Teoretyczna i praktyczna wiedza o DDD, Event Storming’u oraz CI/CD
  • Doświadczenie w pracy z deployment pipeline’ami
  • Umiejętność pisania testów jednostkowych, integracyjnych oraz automatycznych
  • Doświadczenie w pracy z Graylogiem oraz Rancherem (lub z ich zamiennikami)
  • Projektowanie i wystawianie metryk aplikacyjnych oraz umiejętność analizowania thread dumps, root-cause analysis
  • Znajomość piramidy testów oraz wiedza na temat wzorców projektowych
  • Umiejętność pracy z SonarQube oraz analizy kohezji i coupling’u
  Zainteresowany?
  Wyślij swoją aplikacje!
  Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
  Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest ASTEK Polska Sp. z o.o. ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa. Celem zbierania i przechowywania danych osobowych jest prowadzenie procesów rekrutacyjnych przez ASTEK Polska sp. z o.o. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
  Ta oferta jest nie
  dla Ciebie?
  Poleć nam swojego znajomego, który może być
  zainteresowany tym stanowiskiem i odbierz

  do 7000 zł bonusu! Rekomenduję

  1. Administratorem danych osobowych jest ASTEK Polska sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, KRS 0000271963 („Administrator”).
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ASTEK Polska sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są:
  a) w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  b) w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji o ile wyraziłeś na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  c) w związku z realizacją projektów realizowanych dla klientów ASTEK Polska sp. z o.o. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. W zakresie rekrutacji będziemy przechowywać Twoje dane do 3 miesięcy od zakończenia danego procesu rekrutacyjnego. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach realizacji przyszłych procesów rekrutacji, będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 36 miesięcy licząc od końca roku, w którym zgoda została udzielona lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych. W przypadku pozostałych celi przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub w których są przetwarzane.
  5. Odbiorcami danych mogą być np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniające Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne na rzecz Administratora, itp.
  6. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane ale nie będą podlegały profilowaniu.
  7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
  a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
  d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  f) przeniesienia danych;
  g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim zgoda została wyrażona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyróżnienia i certyfikacje