Product Designer (Starszy specjalista/ Starsza specjalistka)
Miejsce pracy: Warszawa / Nr ref.:
Wynagrodzenie:

Umowa o pracę - 12 000 - 17 000 zł brutto / miesiąc

B2B - 12 000 - 17 000 zł netto (+VAT) / miesiąc

eRecruitment Solutions sp. z o.o. jest częścią Grupy Pracuj, która jest właścicielem serwisu Pracuj.pl. Codziennie pomagamy tysiącom rekruterów w Polsce znaleźć idealnych kandydatów - Ciebie też. Jesteśmy liderem wśród rozwiązań wspierających rekrutacje w Polsce, sprzedawanych w modelu Software as a Service (SaaS). Umożliwia on sprawne zarządzanie rekrutacjami oraz bazą kandydatów w firmie.

Twoje obowiązki:

 • Bliska współpraca z Product Managerem w fazie Discovery: definiowanie, eksploracja i walidowanie rozwiązań, które adresują potrzeby użytkowników oraz cele biznesowe
 • Koordynacja prac oraz odpowiedzialność za spójność wizualną i funkcjonalną produktu w fazie Discovery (UX , UI, UX Writing).
 • Projektowanie makiet, scenariuszy oraz ścieżek, przygotowywanie prototypów do badań oraz specyfikacji dla zespołów produktowych
 • Samodzielne przeprowadzanie testów i badań z użytkownikami
 • Definiowanie potrzeb oraz rozwiązań produktowych na podstawie danych jakościowych i ilościowych
 • Prezentowanie efektów swojej pracy, umiejętne argumentowanie swoich decyzji oraz proponowanych rozwiązań
 • Analiza rynku i konkurencji, benchmarking, desk research
 • Bezpośrednia praca z zespołem developerskim
 • Budowanie świadomości UX w organizacji, dzielenie się wynikami pracy na forum

Nasze wymagania:

 • Masz min. 5 lat doświadczenia komercyjnego w pracy nad rozwojem produktu
 • Masz doświadczenie w pracy w firmach specjalizujących się w rozwiązaniach SaaSowych (mile widziane)
 • Potrafisz samodzielnie prowadzić badania i testy z użytkownikami (planowanie, przeprowadzanie i analiza badań)
 • W swojej pracy łączysz potrzeby użytkowników, wymagania biznesowe oraz technologiczne
 • Potrafisz pracować w pełnym cyklu projektowym - od fazy koncepcji po monitoring efektów swoich prac
 • Masz doświadczenie we współpracy z zespołami produktowymi i Product Managerami
 • Potrafisz identyfikować potrzeby i wyciągać wnioski z badań oraz przekładać je na rozwiązania produktowe
 • Cechuje Cię duża samodzielność i umiejętność pracy przy kilku projektach równocześnie
 • Rozumiesz wartość Design Systemu i potrafisz pracować na gotowych komponentach
 • Znasz programy do projektowania i prototypowania – pracujemy w Figmie
 • Posiadasz portfolio potwierdzające doświadczenie komercyjne

To oferujemy:

 • Umowa o pracę lub B2B
 • Możliwość pracy 100% zdalnej
 • Pracuj Flex (rozpoczynamy pracę między 7:30-10:30, pracujemy 8h dziennie)
 • W przypadku UoP możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego i programu emerytalnego (PPE)
 • dofinansowanie do zajęć sportowych (Multisport) 
 • prywatna opieka medyczna (Medicover) 
 • opieka stomatologiczna
 • dofinansowanie do nauki języków 
 • dofinansowanie do szkoleń i kursów
 • wewnętrzne programy rozwojowe 
 • staże i rekrutacje wewnętrzne 
 • inicjatywy dobroczynne 
 • spotkania integracyjne
 • program rekomendacji pracowników_czek

Etapy rekrutacji:

 • 1 ETAP - Spotkanie online
 • 2 ETAP - Zadanie domowe 
 • 3 ETAP - Spotkanie online z prezentacją zadania 

Znajdziesz nas na:

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez eRecruitment Solutions sp. z o.o. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (m.in. w formularzu aplikacyjnym) dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

Zgoda obejmuje dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa lub nie są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) lub dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje oczekiwania finansowe, termin rozpoczęcia pracy/świadczenia usług) przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub ze względu na ich niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i ich podanie będzie konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Dodatkowo w celu wzięcia udziału w rekrutacji będziemy Cię prosić o podanie adresu e-mail na formularzu aplikacyjnym, który przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający m.in. na możliwości prowadzenia rekrutacji drogą elektroniczną, sprawnej komunikacji z kandydatami oraz na zapewnieniu prawidłowej identyfikacji kandydata w systemie eRecruiter (adres e-mail jest identyfikatorem kandydata w systemie eRecruiter i jego podanie będzie konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji).

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach, w tym w formularzu aplikacyjnym.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych rekrutacjach znajdziesz pod adresem: https://grupapracuj.pl/prywatnosc/informacja-dla-kandydatow

eRecruitment Solutions sp. z o.o. jest administratorem Twoich danych osobowych (my). Jeżeli wyrazisz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, administratorem Twoich danych mogą być także spółki powiązane z Grupą Pracuj, to jest: Grupa Pracuj S.A. (zgodnie z treścią zgody).

Możesz się z nami skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych, wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub pocztą na adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa. Możesz się także skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: [email protected]

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji: (1) na stanowisko, którego dotyczy Twoje zgłoszenie lub (2) na inne, podobne stanowiska w eRecruitment Solutions sp. z o.o. lub spółkach Grupy Pracuj, jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę. Możemy przetwarzać Twoje dane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszeniami, jeżeli wystąpią nieprozumienia między nami dotyczące procesu rekrutacji oraz w celu badania Twojej satysfakcji z udziału w naszych rekrutacjach (candidate experience).

Masz m.in. prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia ich do innego administratora (jeżeli przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy), jak również do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.