Product Manager Rx
Miejsce pracy: Poznań

O nas

W Biofarm zatrudniamy zespół ekspertów specjalizujących się w wielu dziedzinach związanych z opracowywaniem, wytwarzaniem oraz rozwojem naszych leków. Jesteśmy zespołem ambitnych i kreatywnych ludzi, których łączy jedno – dobro pacjenta, ponieważ właśnie on jest w centrum naszych starań codziennie. Skupiamy się na działaniu, myślimy odważnie i nieszablonowo, dzięki temu wspólnie osiągamy sukcesy.

Twój zakres obowiązków

 • udział w budowaniu i wdrażaniu strategii marketingowych dla wybranych marek, w tym wprowadzanie i rozwój nowych produktów,
 • przygotowywanie materiałów marketingowych, koordynacji prac agencji graficznych, reklamowych, mediowych oraz badawczych,
 • prowadzenie prezentacji marketingowych, szkoleń dla przedstawicieli,
 • organizowanie eventów, ocenę efektywności wykorzystywanych narzędzi i budżetów,
 • planowanie i wdrażanie programów marketingowych, przygotowywanie prognoz, analiz rynkowych, planów budżetowych, raportów, zestawień oraz prezentacji.

Nasze wymagania

Jeśli jesteś osobą, która:

• szuka możliwości rozwoju na rynku farmaceutycznym,
• posiada wysokie umiejętności analitycznego myślenia i trafnego wnioskowania,
• przejmuje inicjatywę w działaniu,
• potrafi zarażać innych swoimi pomysłami i prezentować je publicznie,
• potrafi efektywnie planować swoją pracę,
• stawia sobie ambitne cele i je realizuje,
• łatwo adaptuje się do zachodzących zmian,
• ma umiejętność dzielenia się wiedzą,

a ponadto posiadasz:

• wykształcenie wyższe (marketing lub pokrewne)
• doświadczenie w obszarze marketingu na podobnym stanowisku w branży farmaceutycznej,
• doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii produktowych i marketingowych,
• doświadczenie w koordynowaniu prac zespołu,
• bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office (zwłaszcza Excel i Power Point),
• prawo jazdy kategorii B
• mile widziane doświadczenie w opracowywaniu komunikacji ATL/BTL,
• mile widziane doświadczenie w sprzedaży.

To oferujemy

 • praca z uznanymi markami na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania nowych doświadczeń,
 • uczestniczenie w ogólnopolskich, zintegrowanych działaniach marketingowych,
 • współpraca w zgranym zespole,
 • umowa o pracę – brak okresu próbnego,
 • atrakcyjny pakiet medyczny i socjalny m.in.: opieka medyczna, dopłaty do wypoczynku dzieci na koloniach i obozach, owocowe środy, raz w roku karty podarunkowe, możliwość dodatkowego zakupienia karty Multi Sport.
 • w przypadku kandydatów z Warszawy możliwość pracy z biura regionalnego w Warszawie we wskazane dni tygodnia, pozostałe dni praca w siedzibie firmy Biofarm w Poznaniu

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • ubezpieczenie na życie
 • owoce
 • spotkania integracyjne
 • firmowa drużyna sportowa
 • kawa / herbata
 • parking dla pracowników
 • karty przedpłacone
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • paczki świąteczne
 • program rekomendacji pracowników
 • inicjatywy dobroczynne
 • zniżka na studia
 • Aplikuj

  Administrator

  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest

  Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań,

  NIP 7780021575, REGON 008029300, KRS 0000120050 (dalej zwana: „Biofarm”),

  jako pracodawca.

   

  Inspektor ochrony danych

  Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem

  e-mail: [email protected].

   

  Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Biofarm będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w ciągu następnych dwunastu miesięcy, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

   

  Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie może być podmiot działający na zlecenie Biofarm, w tym jego współpracownicy i partnerzy technologiczni, logistyczni lub/i organizacyjni.

   

  Okres przechowywania danych

  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 10 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres kolejnych 12 miesięcy.

   

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Mają Państwo prawo do:

  1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

  2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4) usunięcia danych osobowych;

  5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

   

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.