Scrum Master
Warszawa

Prowadzimy rekrutację na stanowisko Scrum Mastera w XTB w pełnym wymiarze współpracy. 

Szukamy osoby z doświadczeniem i wiedzą teoretyczną dotyczącą procesu tworzenia produktów w dużej organizacji, w złożonym środowisku.

Strategicznie pracujemy zwinnie, ale nie wszystkie nasze zespoły są Scrumowe. Zależy nam na współpracy z osobą, która swoją wiedzą oraz doświadczeniem poprowadzi pod względem organizacji pracy, dobrych praktyk i rozwiązywania day-to-day problemów zespoły ku sukcesowi niezależnie od tego, czy można ten zespół nazwać Scrumowym, Kanbanowym, Leanowym, czy jeszcze innym.

Zakres obowiązków

Idealny kandydat/ ka :

 • Wchodzi w produkt - stara się go poznać, zrozumieć i używać
 • Wchodzi w proces i technologię, w których pracują zespoły, od koncepcji do wydania produkcyjnego
 • Nie tylko uczy, ale również sama/sam realizuje akcje po retro, spotkania, warsztaty
 • Proaktywnie identyfikuje problemy (małe i duże) w zespole i potrafi nimi zarządzać
 • Lubi szybkie działanie i dopina tematy na ostatni guzik
 • Stawia czoła deadline’om
 • W miarę potrzeb wdroży Kanbana w zespole

Jeżeli spełniasz powyższe punkty, koniecznie aplikuj do nas!

 

Zakres obowiązków na poziomie członków zespołów i Product Ownerów:

 • Doskonalenie procesu tworzenia produktów najwyższej jakości poprzez proaktywną współpracę szczególnie z: Program Managerem, Product Ownerem, zespołem
 • Koordynacja prac międzyzespołowych i wewnątrzzespołowych tam, gdzie samoorganizacja jest niewystarczająca
 • Mierzenie flow pracy - cycle time, throughput, szacowanie czasu realizacji feature’ów oraz używanie metryk do zwiększania efektywności
 • Praca na backlogu i roadmapie
 • Dbanie o prawidłowe i zrozumiałe zarządzanie wszystkimi elementami Scruma (empiryzm, filary Scruma, wydarzenia, role, wartości, reguły)
 • Wykrywanie nieprawidłowości w procesie wytwórczym, zgłaszanie ich oraz zarządzanie nimi
 • Wspieranie samoorganizacji zespołów
 • Usuwanie (również własnoręcznie) przeszkód, które spowalniają zespół
 • Inicjowanie działań zwiększających produktywność zespołów
 • Budowanie mindsetu produktowego w zespołach oraz podejścia iteracyjnego i inkrementalnego
 • Dbanie wraz z zespołami o wartość i jakość produktów
 • Jako Scrum Master będziesz członkiem maksymalnie 3 zespołów

Zakres obowiązków na poziomie organizacji:

 • Proaktywna współpraca z osobami odpowiedzialnymi za całokształt procesów wytwórczych w dziale IT (Chief Product Development Officer, Head of Delivery, Head of IT Infrastructure and Security, Head of Development)
 • Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla pracowników na tematy ogólne związane z agilem, Scrumem, jak również obejmujące konkretne praktyki
 • Reprezentowanie podejścia zwinnego w organizacji i budowanie świadomości na temat jego korzyści
 • Okresowe wspomaganie innych zespołów (w miarę możliwości czasowych)
 • Samodzielne realizowanie end-to-end inicjatyw i zmian zleconych przez Head of Delivery
 • Współpraca z innymi Scrum Masterami w organizacji

Wymagania

 • Minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku Scrum Mastera, Agile Coacha, Kanban managera itp.
 • Certyfikat PSM II lub PSM III
 • Zrealizowane szkolenie akredytowane przez Scrum.org Professional Scrum Master II (Advanced)
 • Podstawowe doświadczenie w skalowaniu Scruma
 • Podstawowa znajomość frameworku Evidence-Based Management
 • Wysoko rozwinięte kompetencje miękkie (komunikatywność, asertywność, obserwacja, empatia, rozwiązywanie konfliktów)
 • Znajomość procesów wytwarzania oprogramowania i różnych specjalizacji w IT: FE, BE, QA, BA, Arch, UX, UI, PO, SM, DevOps
 • Doświadczenie we współpracy z wieloma zespołami jednocześnie
 • Doświadczenie we współpracy z Product Ownerami oraz znajomość roli Product Ownera
 • Doświadczenie we wdrażaniu frameworka Scrum w organizacji
 • Znajomość JIRA, Confluence, Miro/Mural
 • Znajomość elementów metody Kanban
 • Znajomość branży produktów finansowych będzie dodatkowym atutem

Oferujemy

 • Pracę w stabilnej, rozpoznawalnej firmie, będącej liderem w branży FinTech
 • Pakiet benefitów pozapłacowych
 • Dużą samodzielność i możliwości rozwoju kompetencji biznesowych w branży FinTech
 • Budżet szkoleniowy
 • Wynagrodzenie będzie uzależnione od Twojego doświadczenia

Benefity

 • prywatna
  opieka medyczna
 • ubezpieczenie
  grupowe
 • platforma
  benefitowa
 • nowoczesne
  biuro
 • dzień wolny
  z okazji urodzin
 • platforma
  do nauki angielskiego
 • dofinansowanie do kursów
  i szkoleń
 • dodatkowy dzień
  wolny dla rodziców
 • Aplikuj

  Administratorem danych jest XTB S.A. z siedzibą ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody umieszczonej poniżej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez XTB S.A. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji. W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani/Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez XTB S.A.