Product Owner (Tribe Finansowanie Klientów Indywidualnych_Kredyt Hipoteczny)​
Miejsce pracy: Warszawa

Misją Tribe'u Finansowanie Klienta Indywidualnego​ jest tworzenie i dostarczenie stabilnej, regularnej i efektywnej wartości dla Klienta, prowadzącej do długoterminowego, zrównoważonego wzrostu biznesu zgodnie z planem strategicznym Banku poprzez stworzenie bezpiecznego i inspirującego środowiska, w którym członkowie Tribe'u mogą się rozwijać i wzrastać razem, aby skutecznie tworzyć wartość dla Klienta. Celem jest także stosowanie i promowanie kreatywności i inicjatywy w celu pokonywania przeszkód oraz zapewnienie zaangażowania w realizację celów zespołu poprzez dzielenie się strategią biznesową ze wszystkimi uczestnikami zespołu i przekładanie jej na produkty, dostosowanie OKR oraz zapewnienie zgodności między poszczególnymi zespołami na poziomie Opus.

Produkt: Kredyt Hipoteczny

Ma umożliwić Klientom sfinansowanie celu polegającego na zakupie/budowie domu/mieszkania w sposób najbardziej dla nich dogodny i w preferowanych przez nich kanałach obsługi. Jednocześnie kredyt hipoteczny musi spełniać wszelkie wymogi prawne i regulacyjne.

Jaka jest misja Product Ownera?

Product Owner jest Właścicielem Produktu budowanego i utrzymywanego przez Squad, do którego należy. Jego misją jest zapewnienie stałego, częstego i trwałego maksymalizowania wartości Produktu dla Klienta.

Jakie są oczekiwania wobec Product Ownera? 

Odpowiada za zarządzanie Backlogiem Produktu:

 • komunikuje wizję i cele produktu, co oznacza, że ​​musi przewidywać potrzeby Klientów i śledzić ewolucję rynku, aby mógł wprowadzać zmiany we właściwym czasie;
 • tworzy elementy Backlogu Produktu i konfrontuje swoje pomysły z członkami Squadu, aby wszyscy mieli wspólne zrozumienie, co powinno zostać dostarczone i w jaki sposób zrobić to optymalnie;
 • dokonuje cięć wymagań, decyduje o priorytetach ustalając kolejność elementów Product Backlogu na najbliższe Sprinty. Starannie wybiera najpierw najmniejsze elementy o najwyższej wartości;
 • sprawdza implementację historyjek użytkownika/funkcji dla Wydania Produktu, upewniając się, że wydanie jest użyteczne i zasadne z perspektywy akceptacji Klienta;
 • analizuje rezultaty produktu po wydaniu w oparciu o opinie klientów i wskaźniki biznesowe, aby zapewnić ciągłe doskonalenie;
 • aktywnie uczestniczy w życiu i wydarzeniach zespołów, do których należy (Squad, Tribe i Chapter), nieustannie dzieląc się wartościami i zasadami Agile;
 • jest odpowiedzialny za zarządzanie budżetem produktu.

Kto jest klientem Product Ownera?

Klienci Product Ownera to Klienci Banku. Może się zdarzyć, że produkt danego Squadu musi zostać połączony z produktami innych Squadów, zanim dostarczymy Klientom kompleksową funkcję. Możliwe jest również, że użytkownik naszego Produktu nie jest bezpośrednio Klientem końcowym Banku, ale Klientem wewnętrznym, który obsługuje Klienta końcowego (tak jak Doradca w Oddziale korzysta z aplikacji w procesie sprzedaży Kredytu podczas spotkania z klientem).

Wszyscy jesteśmy partnerami, którzy łączą siły, aby dostarczyć wartość Klientom końcowym.

Z kim współpracuje Product Owner?

Product Owner jest członkiem Squadu/ów i współpracuje z innymi zespołami, aby rozwijać zarówno Produkty (Squady, Tribe’y), jak i wiedzę ekspercką (Chapter, Gildie):

 • w Squadzie codziennie pracuje z deweloperami, analitykami, ekspertami, aby budować i uruchomić Produkt, za który wspólnie są odpowiedzialni;
 • Z interesariuszami w ramach Banku aby odpowiedzieć na ich potrzeby, wskazując priorytety backlogu przynoszące największą wartość
 • w Tribe’ie blisko współpracuje z Tribe Leaderem, innymi Product Ownerami i Chapter Leaderami, aby koordynować całościowo prace z perspektywy funkcjonalności.

Do zadań Product Ownera będzie należało:

 • Opracowywanie założeń funkcjonalnych i systemowych dotyczących produktu i procesu oraz zarządzanie ich wdrażaniem;
 • Przygotowywanie w oparciu o analizy rynku i potrzeb Klientów propozycji modyfikacji istniejących produktów, procesów sprzedażowych i posprzedażowych;
 • Przeprowadzanie analizy konkurencji i pozycji konkurencyjnej Banku i rekomendowanie działań mających na celu zbudowanie przewagi konkurencyjnej Banku;
 • Digitalizacja procesów sprzedażowych i posprzedażowych oraz  ich usprawnianie/uczestniczenie w testach systemów/narzędzi IT;
 • Dążenie do ciągłego wzrostu zadowolenia Klienta (zarówno zewnętrznego jaki wewnętrznego) z produktu i procesu;
 • Rekomendowanie i opiniowanie ceny dla produktów (marże i prowizje);
 • Współpracowanie z właściwymi jednostkami w zakresie zmian w regulacjach prawnych i ich wpływu na funkcjonowanie produktu;
 • Wspieranie merytoryczne w zakresie wiedzy dotyczącej oferowanych produktów.

KOMPETENCJE MIĘKKIE:

 • Orientacja na klienta;
 • Myślenie strategiczne i syntetyczne;
 • Współpraca i networking;
 • Orientacja na osiągnięcia;
 • Proaktywność;
 • Umiejętność podejmowani]a decyzji;
 • Elastyczność.

KOMPETENCJE TWARDE:

 • 7 lat doświadczenia zawodowego w bankowości;
 • 3 lata doświadczenia w zespołach projektowych lub produktowych;
 • Doświadczenie w zakresie tworzenia wizji, budowania i zarzadzania procesami end-to-end w zakresie finasowania potrzeb Klienta;
 • Doświadczenie w tworzeniu wizji, mapy produktu oraz określaniu KPI dla produktu;
 • Bardzo dobra znajomość rynku kredytów hipotecznych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.

MILE WIDZIANE:

 • Doświadczenie w roli Product Ownera i pracy z Product Backlogiem;
 • Doświadczenie w zarządzaniu budżetem i planowania strategii;
 • Doświadczenie w prowadzeniu prac projektowych (definiowanie wymagań, współpraca z developerami, testy) – preferowane 2 lata;
 • Doświadczenie w pracy w zwinnej kulturze;
 • Wiedza z zakresu najlepszych praktyk  UX;
 • Praktyczna wiedza we wdrażaniu zmian regulacyjnych/współpracy z regulatorami rynku finansowego.

Masz jak w Banku:

 • Dołączenie do organizacji o globalnym zasięgu, która jest częścią grupy bankowej BNP Paribas obecnej w 65 krajach z 200-letnią tradycją;
 • Pracę w miejscu, w którym możesz być sobą niezależnie od swojej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, koloru skóry, pochodzenia czy poziomu sprawności;
 • Rozwój w Banku Zielonych Zmian, w którym możesz mieć wpływ na naszą planetę i otaczający nas świat;
 • Dużą autonomię w działaniu przy jednoczesnym wsparciu przełożonego, co potwierdza ponad 90% pracowników;
 • Możliwość podejmowania własnych decyzji, eksperymentowania i tworzenia swojej unikalnej ścieżki doświadczeń;
 • Możliwości rozwoju zarówno w banku jak i spółkach w ramach Grupy BNP Paribas w kraju i zagranicą;
 • Pracę w środowisku agile’owym, które wspiera elastyczność i innowacyjność organizacji, w końcu jesteśmy Bankiem zmieniającego się świata.
BNP Paribas
Bank Polska S.A.
Aplikuj