Technical Product Owner - eSerwis
 • Miejsce pracy: Marynarska 12, Warszawa
 • Forma: Kontrakt B2B
 • Tryb pracy: Hybrydowy - z przewagą pracy zdalnej 
 • Opracowywanie i wdrażanie strategii rozwoju systemu informatycznego
 • Projektowanie rozwiązań systemowych we współpracy ze sprzedażą, obsługą klienta, marketingiem, a także programistami, administratorami systemów i inżynierami sieciowymi
 • Monitorowanie efektywności infrastruktury IT i rekomendacja zmian
 • Podejmowanie decyzji dotyczących nowych technologii i narzędzi IT.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych i systemów.
 • Współpraca z innymi działami firmy w celu zrozumienia i spełnienia ich potrzeb technologicznych
 • Praca w metodologii agile, udział w codziennych spotkaniach z zespołem i współpraca z innymi członkami zespołu w celu rozwiązywania problemów oraz doskonalenia procesów
 • Dokumentowanie wyników pracy i komunikowanie się z interesariuszami w sprawie jakości produktu

w realizacji zadań
pomoże Ci

 • Minimum 2 lata doświadczenia w zarządzaniu systemem informatycznym
 • Znajomość architektury aplikacji internetowych, a w szczególności skonteneryzowanej i opartej na mikroserwisach
 • Umiejętność optymalizacji aplikacji oraz jej infrastruktury
 • Doskonała znajomość technologii informatycznych i trendów w branży ecommerce
 • Znajomość języka programowania java, vuetify
 • Umiejętność zarządzania zespołem i projektami IT.
 • Zrozumienie zasad bezpieczeństwa informatycznego.
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i rozwiązywania problemów.
 • Kreatywność i zdolność do podejmowania innowacyjnych rozwiązań.
eSerwis to rewolucyjny produkt, który przenosi zarządzanie usługami firmowymi na wyższy poziom. Dzięki niemu, biznes może działać sprawniej, a transakcje odbywają się błyskawicznie. Dołączając do nas, masz szansę współtworzyć innowacyjne rozwiązania, które realnie ułatwiają życie naszym klientom. 
Nie przegap okazji, by być częścią czegoś wyjątkowego i rozwijać produkt, który jest już doceniany za swoją użyteczność i innowacyjność, wśród naszych klientów B2B!
 
Więcej o naszym produkcie możesz przeczytać tutaj: 
https://biznes.t-mobile.pl/pl/eserwis​olska
 
 
Biorąc udział w naszych rekrutacjach możesz liczyć na uczciwość i transparentność. Dokładnie i sprawiedliwie rozważamy każdą kandydaturę, bez wyjątku. Dla nas nie ma znaczenia Twoja rasa, kolor skóry, Twoja orientacja seksualna, tożsamość płciowa, pochodzenie, niepełnosprawność, poglądy, wygląd, czy religia, która wyznajesz.
Liczą się tylko Twoje kompetencje.
Gwarantujemy Ci także, że uczestnicząc w rekrutacjach do #MagentaTeam zawsze otrzymasz informacje zwrotną!

1) Analiza CV

2) Spotkanie z Leaderem Zespołu 

3) Spotkanie Techniczne 

Jesteśmy firmą technologiczną, a naszym celem jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla klientów ondywidualnych i biznesowych.

W T-Mobile wszyscy żyjemy w świecie magenta! Kolor ten jest nam bliski, bo oznacza wiarę w powodzenie podejmowanych działań, pewność siebie i wytrzymałość. Właśnie tacy jesteśmy jako zespół.
W #MagentaTeam stawiamy na wymianę doświadczeń, zwinną pracę i szybko adaptujemy się do zmian! #MagentaTeam to jednak przede wszystkim mix różnych kompetencji i doświadczeń, osobowości, temperamentów i poglądów. Właśnie w tej różnorodności widzimy naszą największą siłę.
Aplikuj

Klauzula zawierana w ogłoszeniach o pracę:
Przesłanie do spółki T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) danych osobowych w zakresie szerszym, niż wymagane przez Nas, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest T-Mobile Polska S.A. (T-Mobile) z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, 02-674 Warszawa.
2) T-Mobile wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
3) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez T-Mobile - podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 - RODO), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne, – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
b) w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
c) w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes T-Mobile (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem T-Mobile jest weryfikacja kandydatów oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez T-Mobile – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes T-Mobile (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez T-Mobile, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez T-Mobile.
7) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych T-Mobile prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3 d) i e) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych T-Mobile prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
10) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
11) Podanie danych osobowych jest wymagane przez T-Mobile dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przez T-Mobile podanie danych jest dobrowolne.