Grupa Pracuj

26 000 zł – 35 000 zł brutto

 

eRecruiter to najczęściej wykorzystywany polski system SaaS wspierający rekrutację. Regularnie korzysta z niego blisko 1800 firm z kilkudziesięciu branż. To technologiczny partner pracodawcy na każdym etapie rekrutacji. Umożliwia skuteczne i efektywne prowadzenie procesów rekrutacji oraz dobór odpowiednich narzędzi zespołom HR.

Head of Product Development (eRecruiter)

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

Opis stanowiska

Zakres obowiązków:

 • Określanie, opracowywanie i implementacja strategii produktowej firmy. Będziesz kluczową osobą odpowiedzialną za kształtowanie przyszłości naszych produktów.
 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i rozwoju podległych zespołów, w tym także nadzór nad obszarem technologicznym (Technology Manager + zespół programistów i programistek). Zespół to 35 osób, w tym 5 osób bezpośrednio raportujących.
 • Analiza rynku, konkurencji i potrzeby klientów w celu identyfikacji szans i zagrożeń w obszarze strategii produktowej.
 • Zarządzanie cyklem życia produktu od koncepcji do wdrożenia i dalszego rozwoju. Będziesz nadzorować każdy etap tworzenia naszych produktów, zapewniając ich najwyższą jakość i zgodność z oczekiwaniami naszych klientów.
 • Współpraca z Działem Marketingu, Działem Sprzedaży, Działem Prawnym oraz Działem Bezpieczeństwa w zakresie rozwoju obecnych i tworzenia nowych produktów. 
 • Zarządzanie budżetem Działu Rozwoju Produktu.

Wymagania

Wymagania:

 • Minimum 3 lata doświadczenia w tworzeniu i wdrażaniu strategii produktowej. Oczekujemy, że będziesz kształtować strategię naszych produktów, zgodnie z dynamicznie zmieniającymi się warunkami rynkowymi i potrzebami klientów.
 • Minimum 5 lat doświadczenia w zarządzaniu produktem, w tym 3 lata na stanowiskach kierowniczych, najlepiej w branży SaaS. Twoje bogate doświadczenie będzie stanowiło fundament dla efektywnego kierowania naszym Działem Rozwoju Produktu.
 • Doskonałe umiejętności analizy biznesowej i strategii produktowej.
 • Zdolność do zarządzania wieloma priorytetami i projektami jednocześnie.
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w formalnym zarządzaniu zespołem. Potrafisz inspirować, motywować i prowadzić zespół do osiągania celów.
 • Umiejętności współpracy z różnymi interesariuszami. Potrafisz efektywnie komunikować się na wszystkich szczeblach organizacji, a także z zewnętrznymi partnerami i klientami.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w mowie i w piśmie (poziom C1). Znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem.
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów biznesowych i budżetowaniu.
 • Wysoki poziom kompetencji interpersonalnych: empatia, relacyjność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

Mile widziane:

 1. Rozumienie rynku SaaS i jego dynamiki będzie dodatkowym atutem.
 2. Silne umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne. Twoje umiejętności komunikacyjne pomogą Ci wpływać na decyzje i budować silne relacje na wszystkich szczeblach organizacji.
 3. Zdolność do twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. Cenimy innowacyjne podejście do wyzwań i oczekujemy, że przyczynisz się do kreatywnego rozwiązywania problemów.

Oferujemy

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Samochód służbowy

Etapy procesu:

 1. Spotkanie z Managerką Pozyskiwania Talentów
 2. Spotkanie z Dyrektorem Zarządzający eRecruiter i HRBP
 3. Spotkanie z Key Managementem eRecruiter
 4. Spotkanie z Dyrektorem Operacyjnym Grupa Pracuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez eRecruitment Solutions sp. z o.o. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (m.in. w formularzu aplikacyjnym) dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

Zgoda obejmuje dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa lub nie są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) lub dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje oczekiwania finansowe, termin rozpoczęcia pracy/świadczenia usług) przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub ze względu na ich niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i ich podanie będzie konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Dodatkowo w celu wzięcia udziału w rekrutacji będziemy Cię prosić o podanie adresu e-mail na formularzu aplikacyjnym, który przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający m.in. na możliwości prowadzenia rekrutacji drogą elektroniczną, sprawnej komunikacji z kandydatami oraz na zapewnieniu prawidłowej identyfikacji kandydata w systemie eRecruiter (adres e-mail jest identyfikatorem kandydata w systemie eRecruiter i jego podanie będzie konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji).

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach, w tym w formularzu aplikacyjnym.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych rekrutacjach znajdziesz pod adresem: https://grupapracuj.pl/prywatnosc/informacja-dla-kandydatow

eRecruitment Solutions sp. z o.o. jest administratorem Twoich danych osobowych (my). Jeżeli wyrazisz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, administratorem Twoich danych mogą być także spółki powiązane z Grupą Pracuj, to jest: Grupa Pracuj S.A. (zgodnie z treścią zgody).

Możesz się z nami skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych, wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub pocztą na adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa. Możesz się także skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: [email protected]

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji: (1) na stanowisko, którego dotyczy Twoje zgłoszenie lub (2) na inne, podobne stanowiska w eRecruitment Solutions sp. z o.o. lub spółkach Grupy Pracuj, jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę. Możemy przetwarzać Twoje dane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszeniami, jeżeli wystąpią nieprozumienia między nami dotyczące procesu rekrutacji oraz w celu badania Twojej satysfakcji z udziału w naszych rekrutacjach (candidate experience).

Masz m.in. prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia ich do innego administratora (jeżeli przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy), jak również do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.