Grupa Pracuj

B2B - 22 000 - 29 100 zł netto (+VAT) / miesiąc

DevOps Architekt (Ekspert/Ekspertka)

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

Opis stanowiska

Grupa Pracuj jest liderem technologii w obszarze HR w Europie Środkowej i Wschodniej. Wspieramy przedsiębiorstwa m.in. w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników. Ułatwiamy użytkownikom naszych serwisów znalezienie zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i potencjałowi. Tworzymy światowej klasy technologie, które kształtują przyszłość rynku HR. Grupa Pracuj działa od ponad 20 lat w Polsce, od 15 lat w Ukrainie, a od czerwca 2022 roku także w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), zatrudniając łącznie około 1100 osób. W skład Grupy Pracuj wchodzą m.in. największy polski serwis rekrutacyjny Pracuj.pl, ukraiński serwis rekrutacyjny Robota.ua oraz systemy do zarządzania rekrutacjami: polski eRecruiter i niemiecki softgarden, działające w modelu SaaS (software as a service).

Zespół DevOps automatyzuje oraz tworzy infrastrukturę w Grupie Pracuj. Pracujemy ściśle z zespołami produktowymi w celu usprawnienia procesu wytwarzania oprogramowania. Dbamy o utrzymanie testowych oraz produkcyjnych środowisk aplikacyjnych. Wszystko to odbywa się w środowisku obfitującym w wiele ciekawych narzędzi.

Twoje obowiązki:

 • Współpraca z zespołami tworzącymi oprogramowanie na etapie koncepcji (architektura infrastruktury)
 • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej organizacji
 • Tworzenie i kontrola standardów dotyczących rozwoju architektury platformy
 • Tworzenie, aktualizacja oraz kontrola wdrożenia długoterminowej wizji architektury IT zgodnej z wymaganiami biznesu
 • Projektowanie architektury, konfigurowanie i zarządzanie infrastrukturą Azure Cloud (AKS, Data Lake, Storage Blob itp.)
 • Wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i optymalizacji zasobów IT
 • Tworzenie narzędzi usprawniających pracę

Wymagania

Nasze wymagania:

 • Minimum 3 lata doświadczenia w projektowaniu i rozwijaniu architektury IT
 • Projektowanie rozwiązań zgodnych z metodyką DevOps
 • Doświadczenie w projektowaniu wysokodostępnych, wydajnych i elastycznych rozwiązań
 • Wiedza z zakresu chmury obliczeniowej oraz usług oferowanych przez MS Azure
 • Znajomość architektury oraz doświadczenie w pracy z Kubernetes oraz Docker
 • Wiedza na temat budowy aplikacji w architekturze mikroserwisów
 • Programowanie w .Net (min. 2 lata doświadczenia)
 • Doświadczenie w pracy z MS SQL
 • Doświadczenie z procesami CI/CD (Azure Devops, Github Actions)
 • Praktyczna znajomość systemów operacyjnych Linux i Windows Server
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2

Mile widziane:

 • Doświadczenia w prowadzeniu projektów IT (Agile)
 • Doświadczenie z systemami do wirtualizacji np. VMware
 • Doświadczenie z takimi systemami jak Consul, RabbitMQ
 • Znajomość bash, powershell

Oferujemy

To oferujemy:

 • współpracę w oparciu o umowę B2B
 • możliwość pracy 100% zdalnej
 • Pracuj Flex (rozpoczynamy pracę między 7:30-10:30, pracujemy 8h dziennie)
 • dofinansowanie do zajęć sportowych (Multisport) 
 • prywatna opieka medyczna (Medicover) 
 • dofinansowanie do nauki języków 
 • dofinansowanie do szkoleń i kursów
 • wewnętrzne programy rozwojowe 

Etapy rekrutacji:

 • 1 ETAP - Test znajomości jęz. angielskiego 
 • 2 ETAP - Spotkanie online z przyszłym Przełożonym i Rekruterem
 • 3 ETAP - Zadanie domowe 
 • 4 ETAP - Przedstawienie wyników zadania na spotkaniu 

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Grupę Pracuj S.A. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (m.in. w formularzu aplikacyjnym) dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

Zgoda obejmuje dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa lub nie są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) lub dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje oczekiwania finansowe, termin rozpoczęcia pracy/świadczenia usług) przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub ze względu na ich niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i ich podanie będzie konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Dodatkowo w celu wzięcia udziału w rekrutacji będziemy Cię prosić o podanie adresu e-mail na formularzu aplikacyjnym, który przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający m.in. na możliwości prowadzenia rekrutacji drogą elektroniczną, sprawnej komunikacji z kandydatami oraz na zapewnieniu prawidłowej identyfikacji kandydata w systemie eRecruiter (adres e-mail jest identyfikatorem kandydata w systemie eRecruiter i jego podanie będzie konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji).

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach, w tym w formularzu aplikacyjnym.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych rekrutacjach znajdziesz pod adresem: https://grupapracuj.pl/prywatnosc/informacja-dla-kandydatow

Grupa Pracuj S.A. jest administratorem Twoich danych osobowych (Grupa Pracuj, my). Jeżeli wyrazisz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, administratorem Twoich danych mogą być także spółki powiązane z Grupą Pracuj, to jest: eRecruitment Solutions sp. z o.o. (zgodnie z treścią zgody).

Możesz się z nami skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych, wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub pocztą na adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa. Możesz się także skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: [email protected]

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji: (1) na stanowisko, którego dotyczy Twoje zgłoszenie lub (2) na inne, podobne stanowiska w Grupie Pracuj lub spółkach Grupy Pracuj, jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę. Możemy przetwarzać Twoje dane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszeniami, jeżeli wystąpią nieprozumienia między nami dotyczące procesu rekrutacji oraz w celu badania Twojej satysfakcji z udziału w naszych rekrutacjach (candidate experience).

Masz m.in. prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia ich do innego administratora (jeżeli przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy), jak również do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.