W Schiever POLSKA budujemy relacje oparte na naszych 3 wartościach: Szacunek, Energia
i Niezależność. Promujemy równość w miejscu pracy poprzez politykę równych szans oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.

Lider Zespołu
Miejsce pracy:
Szczecin
 • umowę o pracę na pełen etat i terminowe wynagrodzenie,
 • dużą samodzielność w działaniu,
 • stabilną pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • wdrożenie na stanowisko pracy,
 • premie kwartalne uzależnione od wyników Twojej pracy,
 • prywatną opiekę medyczną, która kosztuje Cię jedynie 50gr miesięcznie (nieograniczony dostęp do lekarzy w 35 specjalizacjach, w tym np.: alergolog, ginekolog, chirurg, ortopeda, kardiolog, onkolog, okulista),
 • - atrakcyjne świadczenia socjalne,
 • - ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach,
 • - z nami możesz pomóc innym, biorąc udział w wolontariacie pracowniczym „Dobroczynni”.
 • zarządzanie sprzedażą i zapewnienie sprawnego funkcjonowania działu,
 • zarządzanie produktem, tworzenie i realizacja akcji handlowych,
 • nadzór nad zamówieniami towarów,
 • zapewnienie profesjonalnej obsługi klientów i odpowiadanie na ich potrzeby,
 • zarządzanie podległym zespołem,
 • realizowanie ustalonych celów handlowych.
 • skuteczności w realizacji  wyznaczonych celów,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu zadań.

Administratorem danych osobowych jest Rella Investments Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Grunwaldzka 64, 60-311 Poznań ("Administrator"):

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz zatrudnienie wybranego kandydata, na podstawie art.6 ust. 1 lit. b, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 2. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy Rella Investments Sp. z o.o., portale rekrutacyjne oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. wniesienia skargi do GIODO z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, a od 25 maja 2018 r. do zastępującego go Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 6. Podanie danych jest wymogiem umownym, jest ono dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji