Kierownik Działu Analiz Sprzedaży
Miejsce pracy: Poznań

Twój zakres obowiązków

1. Zarządzanie zespołem Analityków Sprzedaży odpowiedzialnych za:
- analizy sprzedażowe, rynku oraz konkurencji,
- stały monitoring efektywności działań zespołów sprzedażowych, stosowanych narzędzi oraz rekomendowanie działań naprawczych,
- przygotowywanie i monitoring ofert cenowo – sprzedażowych TMM,
- sporządzanie planów sprzedaży – w podziale na kanały sprzedaży, na produkty i na przedstawicieli,
- rozliczanie kontraktów sieciowych;

2. Tworzenie i rozwój narzędzi raportowych w tym Power BI,

3. Udział w tworzeniu systemów motywacyjnych oraz konkursów,

4. Podsumowywanie i rozliczanie systemów motywacyjnych,

5. Bieżący monitoring działań sprzedażowych, realizacji planów i celów jakościowych,

6. Współpraca z zespołami sprzedażowymi i działem marketingu.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem min 2-3 lata,
 • doświadczenie w branży handlowej ze strukturami terenowymi - mile widziane FMCG, farmacja,
 • doświadczenie w pracy z analizą danych rynkowych oraz w podejmowaniu decyzji biznesowych uzasadnionych sytuacją rynkową,
 • ekspercka znajomość pakietu MS Office, wiedza i doświadczenie z zakresu automatyzacji procesów raportowania,
 • wielozadaniowość oraz elastyczność w działaniu,
 • zaangażowanie oraz ciągła chęć poszerzania swoich umiejętności,
 • efektywne planowanie swojej pracy oraz zespołu.

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy w Power BI,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2+.

To oferujemy

 • umowę o pracę (brak okresu próbnego),
 • współpracę w zgranym zespole, w kulturze organizacyjnej nastawionej na rozwój pracowników, dzielenie się wiedzą, inicjatywę i przedsiębiorczość,
 • odpowiednie narzędzia do pracy,
 • atrakcyjny pakiet medyczny i socjalny m.in.: opieka medyczna, dopłaty do wypoczynku dzieci na koloniach i obozach, raz w roku karty podarunkowe, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie kart sportowych,
 • praca w firmie o wysokiej pozycji na rynku i uznanych markach.
 • Benefity
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • ubezpieczenie na życie
 • spotkania integracyjne
 • karty przedpłacone
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • Aplikuj

  Administrator

  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest

  Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań,

  NIP 7780021575, REGON 008029300, KRS 0000120050 (dalej zwana: „Biofarm”),

  jako pracodawca.

   

  Inspektor ochrony danych

  Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem

  e-mail: [email protected].

   

  Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Biofarm będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w ciągu następnych dwunastu miesięcy, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

   

  Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie może być podmiot działający na zlecenie Biofarm, w tym jego współpracownicy i partnerzy technologiczni, logistyczni lub/i organizacyjni.

   

  Okres przechowywania danych

  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 10 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres kolejnych 12 miesięcy.

   

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Mają Państwo prawo do:

  1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

  2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4) usunięcia danych osobowych;

  5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

   

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.