Group Brand Manager RX
Miejsce pracy: Poznań

Twój zakres obowiązków

 • przygotowanie i implementację strategii marketingowej oraz planów sprzedażowych dla grupy produktów – leki RX,
 • podejmowanie skutecznych działań mających na celu wzmocnienie pozycji rynkowej portfolio produktów dojrzałych,
 • współpracę przy tworzeniu strategii launchowej dla nowych produktów i jej egzekucję,
 • przygotowywanie kampanii i materiałów promocyjnych dla wybranej grupy produktów,
 • organizowanie eventów, ocenę efektywności wykorzystanych narzędzi i budżetów,
 • prowadzenie prezentacji marketingowych i szkoleń dla zespołów sprzedażowych,
 • współpracę z Key Opinion Leaderami,
 • bieżące śledzenie trendów rynkowych i monitoring rynku oraz konkurencji.

Nasze wymagania

 • min 5 lat doświadczenia w zarządzaniu produktem/grupą produktów w obszarze preparatów RX/OTC /Dermokosmetyków lub FMCG poparte sukcesami rynkowymi
 • doświadczenie w tworzeniu strategii marketingowej krótko i długoterminowej oraz jej implementacja dla podległej grupy produktów
 • doświadczenie w poszukiwaniu nowych obszarów rozwoju w ramach podległej grupy terapeutycznej oraz wdrażanie nowych produktów na rynekZnajomość rynku farmaceutycznego będzie dodatkowym atutem
 • wykształcenie wyższe (mile widziane z obszaru marketingu lub nauk ścisłych),
 • znajomość i korzystanie z różnorodnych narzędzi marketingowych stosowanych w promocji produktów,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność, łatwość w budowaniu relacji i współpraca w zespole,
 • łatwość w adaptacji do zachodzących zmian,
 • prawo jazdy kat. B.

To oferujemy

 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania nowych doświadczeń,
 • współpraca w zgranym zespole,
 • umowa o pracę – brak okresu próbnego,
 • możliwość wdrażania swoich pomysłów,
 • atrakcyjny pakiet medyczny i socjalny,
 • samochód służbowy.
 • Benefity
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • ubezpieczenie na życie
 • spotkania integracyjne
 • karty przedpłacone
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • Aplikuj

  Administrator

  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest

  Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań,

  NIP 7780021575, REGON 008029300, KRS 0000120050 (dalej zwana: „Biofarm”),

  jako pracodawca.

   

  Inspektor ochrony danych

  Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem

  e-mail: [email protected].

   

  Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Biofarm będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w ciągu następnych dwunastu miesięcy, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

   

  Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie może być podmiot działający na zlecenie Biofarm, w tym jego współpracownicy i partnerzy technologiczni, logistyczni lub/i organizacyjni.

   

  Okres przechowywania danych

  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 10 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres kolejnych 12 miesięcy.

   

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Mają Państwo prawo do:

  1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

  2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4) usunięcia danych osobowych;

  5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

   

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.