Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa rozpoczął współpracę z firmą Boeing w obszarze projektowania i analiz inżynierskich. Boeing to światowy lider branży lotniczej realizujący innowacyjne i zaawansowane technologicznie projekty płatowców.

Dołącz do naszego nowego Zespołu i rozwijaj swoje pomysły kształtując przyszłość globalnego lotnictwa

W związku z rozwojem naszego zespołu poszukujemy najlepszej osoby na stanowisko:
Samodzielny Inżynier - Konstruktor (współpraca z firmą Boeing)
Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków:

 • Opracowywanie, integracja i dokumentacja wymagań konstrukcyjnych dla struktur wewnętrznych oraz systemów ładowności
 • Rozwijanie, utrzymywanie i modyfikacja projektów struktur wewnętrznych oraz systemów ładowności
 • Projektowanie komponentów z wykorzystaniem narzędzi do projektowania komputerowego 3D lub innych metod w celu zapewnienia dedykowanych instrukcji niezbędnych w całym cyklu życia produktu
 • Opracowywanie procedur badań oraz integracja wyników analiz i testów do weryfikacji systemów i komponentów pod kątem spełnienia wymagań i specyfikacji
 • Współpraca i koordynacja działań z dostawcami w obszarze rozwoju i produkcji
 • Opracowywanie strategii rozwoju nowych produktów
 • Zarządzanie projektem, raportowanie i działanie zgodnie z obowiązującymi harmonogramami

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: mechanika, lotnictwo, inżynieria materiałowa lub kierunki pokrewne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2, umożliwiającym pracę w międzynarodowym środowisku
 • Dobra znajomość zagadnień inżynierskich, takich jak struktura samolotu, materiałoznawstwo, kryteria projektowe i procesy zwalniania rysunków
 • 5 lat doświadczenia w projektowaniu mechanicznym i konstrukcyjnym oraz tworzeniu i modyfikacji modeli konstrukcyjnych
 • Doświadczenie w opracowywaniu projektów koncepcyjnych, wstępnych i szczegółowych, w tym rysunków 2D i 3D w programach takich jak CAD/CAM (preferowany program CATIA V5)
 • Dobra umiejętność czytania i interpretowania rysunków technicznych i specyfikacji
 • Zdolność krytycznego myślenia oraz nastawienie typu „CAN-DO”
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Komunikatywność i rzetelność w działaniu

Mile widziane:

 • Doświadczenie w weryfikacji i zatwierdzaniu modeli strukturalnych
 • Znajomość specyfiki struktur lotniczych oraz systemów ładowności
 • Doświadczenie w projektowaniu i weryfikacji konstrukcji komponentów samolotów, konstrukcji drugorzędnych oraz ładunków wewnętrznych
 • Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów

Pracując z nami

otrzymujesz

 • Prywatna opieka medyczna
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie III filaru emerytalnego i PPK
 • Dofinansowanie do wypoczynku
 • Dofinansowanie do świąt
 • Dofinansowanie do zakupu okularów
 • Pożyczki mieszkaniowe i zapomogi
 • Akcje wolontaryjne
 • Parking na terenie Instytutu
 • Możliwość pracy hybrydowej
 • Nagroda za staż pracy
 • Możliwość współpracy międzynarodowej
 • Dofinansowanie nauki języka obcego
 • Biblioteczka firmowa
 • Dofinansowanie szkoleń, studiów, konferencji
 • Możliwość rozwoju naukowego
 • Zajęcia sportowo-rekreacyjne i promowanie zdrowego stylu życia
 • Dofinansowanie do zajęć sportowych
 • Rowerownia z pełnym wyposażeniem
 • Aplikuj

  Data publikacji ogłoszenia: 17.05.2023

  Administratorem Pani/Pana⃰ danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana⃰ danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) w zw. z art. 221 § 1, 2, 4 i 5 - 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach i w zakresie określonym w art. 52 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r., poz. 2098). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Przysługuje Pani/Panu⃰ prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: [email protected]