Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa rozpoczął współpracę z firmą Boeing w obszarze projektowania i analiz inżynierskich. Boeing to światowy lider branży lotniczej realizujący innowacyjne i zaawansowane technologicznie projekty płatowców.

Dołącz do naszego nowego Zespołu i rozwijaj swoje pomysły kształtując przyszłość globalnego lotnictwa

W związku z rozwojem naszego zespołu poszukujemy najlepszej osoby na stanowisko:
Inżynier Planowania Procesów Produkcyjnych (współpraca z firmą Boeing)
Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków:

 • Planowanie i nadzorowanie procesu produkcji na podstawie wymagań technicznych oraz dostępnych materiałów z uwzględnieniem harmonogramów
 • Dobór materiałów i technologii produkcyjnych spełniających wymagania techniczne
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej dla powierzonych projektów
 • Identyfikacja wymagań dotyczących oprzyrządowania i przetwarzania zamówień w oparciu o wymagania produkcyjne i konstrukcyjne
 • Gromadzenie i analiza danych w celu oceny jakości procesu produkcji poszczególnych części lub produktów
 • Współpraca z innymi zespołami inżynierskimi w celu przeprowadzenia procesu produkcji
 • Aktywne uczestnictwo w przeglądach  – prezentowanie i recenzowanie wyników pracy
 • Bieżące rozwiązywaniu problemów związanych z produkcją

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe z Inżynierii Produkcji i kierunków pokrewnych
 • Doświadczenie w pracy z systemami CAD
 • Dobra znajomość dokumentacji technicznej ASME
 • Umiejętność tworzenia i pracy z dokumentacją techniczną 
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, pozwalająca na pracę w międzynarodowym środowisku
 • Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole
 • Zdolności analitycznego myślenia
 • Zaangażowanie oraz proaktywne podejście do rozwiązywania problemów

Mile widziane:

 • Dobra Znajomość pakietu Microsoft (Excel, Word, Power Point, Project)
 • Doświadczenie w używaniu systemów PDM/PLM
 • Preferowane doświadczenie w pracy z systemem CATIA
 • Umiejętność zarządzania wymiarami i analizy tolerancji.
 • Podstawowa wiedza na temat uszczelniaczy, powłok i wykończeń materiałowych
 • Podstawowa wiedza z zakresu materiałoznawstwa

Pracując z nami

otrzymujesz

 • Prywatna opieka medyczna
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie III filaru emerytalnego i PPK
 • Dofinansowanie do wypoczynku
 • Dofinansowanie do świąt
 • Dofinansowanie do zakupu okularów
 • Pożyczki mieszkaniowe i zapomogi
 • Akcje wolontaryjne
 • Parking na terenie Instytutu
 • Możliwość pracy hybrydowej
 • Nagroda za staż pracy
 • Możliwość współpracy międzynarodowej
 • Dofinansowanie nauki języka obcego
 • Biblioteczka firmowa
 • Dofinansowanie szkoleń, studiów, konferencji
 • Możliwość rozwoju naukowego
 • Zajęcia sportowo-rekreacyjne i promowanie zdrowego stylu życia
 • Dofinansowanie do zajęć sportowych
 • Rowerownia z pełnym wyposażeniem
 • Aplikuj

  Data publikacji ogłoszenia: 22.05.2023

  Administratorem Pani/Pana⃰ danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana⃰ danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) w zw. z art. 221 § 1, 2, 4 i 5 - 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach i w zakresie określonym w art. 52 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r., poz. 2098). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Przysługuje Pani/Panu⃰ prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: [email protected]