Analytics Product Owner
Miejsce pracy: Kraków

Twoim zadaniem w roli Analytics Product Owner jest utrzymywanie i rozwój nowoczesnych rozwiązań optymalizujących pracę sieci logistycznej InPost. Inicjatywy te działają jako zestaw narzędzi analitycznych umożliwiających InPost sprawną obsługę stale rosnących wolumenów przesyłek i zapewniając satysfakcję klienta końcowego. Będziesz działać jako istotne ogniwo pomiędzy Business Ownerami (włączając w to kierownictwo wyższego szczebla) i specjalistami od strony wykonawczej (takimi jak IT, Analityka, Data&AI).

 

Co będzie należeć do Twoich obowiązków?

 • zarządzanie portfolio produktów/procesów opartych na analityce: zapewnianie prawidłowego funkcjonowania, napędzanie ich transformacji i optymalizacji, reagowanie na zmiany (Polska i rynki zagraniczne)
 • określanie priorytetów na poziomie portfela oraz poszczególnych produktów, ustalanie budżetów, zakresu prac i terminów ich realizacji
 • wsparcie wdrożenia produktów na inne rynki Grupy InPost
 • budowa i zarządzanie backlogiem produktu przy współpracy z jednostkami biznesowymi w Polsce i zagranicą
 • budowanie relacji pomiędzy biznesem a zespołami IT oraz Data & AI z silnym naciskiem na tworzenie i utrzymywanie realistycznych oczekiwań dotyczących potrzeb oraz funkcjonalności oprogramowania
 • szkolenia i promowanie rozwiązań w środowisku międzynarodowym
 • współpraca z kierownikami projektów i właścicielami pokrewnych produktów w celu znajdowania i uzyskiwania efektu synergii
 • zarządzanie współpracą z zewnętrznymi dostawcami i firmami konsultingowymi w ramach portfela produktów

Czego będziemy oczekiwać od Ciebie? 

 • wykształcenia wyższego w dziedzinie inżynieryjno-technicznej, ekonomiczno-biznesowej lub pokrewnej
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 2-letniego doświadczenia jako Product Owner / Product Manager
 • biegłej znajomości języka polskiego i angielskiego
 • bardzo dobrych zdolności komunikacyjnych i negocjacyjnych
 • wprawy w strukturyzowaniu złożonych problemów oraz wyciąganiu wniosków w oparciu o dane
 • umiejętności pracy nad kilkoma projektami równocześnie i oceny priorytetów
 • doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym
 • wysokiej biegłości w narzędziach MS Excel i PowerPoint

Mile widziane będą: 

 • znajomość procesów operacyjnych w nowoczesnej logistyce
 • doświadczenie w pracy w metodykach zwinnych
 • doświadczenie w projektach konsultingowych
 • znajomość narzędzi: JIRA, Confluence

Oferujemy:

 • możliwość pracy w 100% zdalnej albo w modelu hybrydowym (wszystko zależy od Ciebie! :))
 • umowę o pracę / kontrakt B2B (wybór należy do Ciebie!) i stabilność zatrudnienia
 • atrakcyjne premie, adekwatne do Twojego zaangażowania
 • dofinansowane benefity, bo Twoja dobra kondycja jest dla nas ważna (sport, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie)
 • możliwość współtworzenia sukcesu InPost w Polsce i za granicą
 • dajemy dużą swobodę koncepcyjną i możliwość realizacji własnych pomysłów/usprawnień
 • możliwość udziału w inicjatywach pracowniczych (wolontariat, liczne konkursy z nagrodami, etc.)

 

 • Benefity
 • Elastyczna praca
  (miejsce/czas)
 • Wybór
  umowy
 • Kafeteria
  WorkSmile
 • Platforma do
  nauki języków
 • Swoboda
  koncepcyjna
 • Program rekomendacji
  pracowników
 • Nożliwość awansu w ramach
  rekrutacji wewnętrznej
 • Inicjatywy i konkursy
  dla pracowników
 • Jak pewnie wiesz, dużo się u nas dzieje! Stale rozwijamy naszą wyjątkową usługę –Paczkomat - i wciąż poszukujemy nowych rozwiązań, by jeszcze mocniej ułatwiać życie milionom Klientów.
  Lubisz gdy w pracy dużo się dzieje? Świetnie odnajdujesz się w zarządzaniu projektami o charakterze analitycznym?  Dołącz do #TEAMINPOST i pomóż nam budować jeszcze większą sieć logistyczną - w Polsce i Europie!

  Miejsce pracy: praca 100% zdalna lub hybrydowa (Kraków)

  Administratorem danych osobowych jest Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków (dalej także jako „Administrator”). Dane są zbierane oraz przetwarzane celem rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez:

  - Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793107918

  - InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793087624

  - Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6782881784

  - InPost Technology S.à r.l. Société à responsabilité limitée (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), z siedzibą w Luksemburgu, 70, route d’Esch, L-1470 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

   

  oraz przez inne spółki powiązane kapitałowo z powyższymi spółkami oraz podmioty będące podwykonawcami wyżej wymienionych podmiotów.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz stworzenia bazy kandydatów.

  Dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawodawstwa polskiego.

  Dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko i stworzenia bazy kandydatów będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

  Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres maksymalnie 2 lat od dnia wpłynięcia aplikacji.

  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia tych danych.

  Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Integer Group Services Sp. z o. o. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Integer Group Services Sp. z o. o., w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

  Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków. 

   

  Więcej informacji na temat naszej Polityki Transparentności dostępne na naszej stronie www.