Kierownik Działu Zapewnienia Jakości
Miejsce pracy: Poznań

Twój zakres obowiązków

 • nadzór nad/i doskonalenie systemu jakości firmy zgodnego z cGMP i HACAAP, GDP we wszystkich jego filarach: łańcuch dostaw, wytwarzanie, dystrybucja, cykl życia produktu,
 • nadzór na procesami walidacji i kwalifikacji,
 • nadzór nad systemem dokumentacji,
 • nadzór nad projektami jakościowymi i efektywnościowymi związanymi z systemem jakości,
 • nadzór na kontrolą zmian,
 • nadzór nad systemem audytów zewnętrznych i wewnętrznych,
 • nadzór na opracowywaniem procedur, instrukcji związanych z procesem zapewniania jakości,
 • współpraca i wsparcie merytoryczne osób wykwalifikowanych,
 • współpraca z urzędami nadzoru farmaceutycznego i sanitarnego: GIF, GIS, NIL, URL,
 • zarzadzanie ryzykiem w zakresie zgodności i bezpieczeństwa produktów leczniczych,
 • zarządzanie i rozwój kompetencji zespołu zapewnienia jakości,
 • zarządzanie i odpowiedzialność za budżet podległego obszaru,
 • udział w projektowaniu procesów,
 • udział w rozpatrywaniu reklamacji i wycofań produktów, inicjowanie działań naprawczych.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe: farmacja, chemia, biologia, biotechnologia, mile widziane ukończone studia podyplomowe z zakresu zarzadzania jakością, farmacja przemysłowa,
 • minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w branży spożywczej, FMCG, farmaceutycznej,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku Osoby Wykwalifikowanej,
 • dobra znajomość prawa farmaceutycznego,
 • praktyczna znajomość zagadnień i procedur związanych z systemami jakości – HACCP, ISO,
 • znajomość podstawowych procesów biznesowych w zakładzie wytwórczym,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość systemu MS Office,
 • mile widziana znajomość systemów klasy ERP oraz systemów zarządzania jakości klasy TrackWise,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz zespołu,
 • orientacja na rozwój podległego zespołu, poparta sukcesami,
 • umiejętność zachowania skuteczności w działaniu pod presją czasu,
 • nastawienie na szukanie rozwiązań oraz wnikliwość w rozwiązywaniu problemów.

To oferujemy

 • pracę w firmie farmaceutycznej o ugruntowanej pozycji rynkowej posiadającej interesujące perspektywy rozwoju,
 • udział w strategicznym rozwoju firmy,
 • udział w kształtowaniu kultury ciągłego doskonalenia,
 • atrakcyjny pakiet wynagrodzenia i benefitów pozapłacowych, w tym medyczny i socjalny.
 • Benefity
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • ubezpieczenie na życie
 • spotkania integracyjne
 • karty przedpłacone
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • Aplikuj

  Administrator

  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest

  Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań,

  NIP 7780021575, REGON 008029300, KRS 0000120050 (dalej zwana: „Biofarm”),

  jako pracodawca.

   

  Inspektor ochrony danych

  Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem

  e-mail: [email protected].

   

  Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Biofarm będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w ciągu następnych dwunastu miesięcy, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

   

  Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie może być podmiot działający na zlecenie Biofarm, w tym jego współpracownicy i partnerzy technologiczni, logistyczni lub/i organizacyjni.

   

  Okres przechowywania danych

  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 10 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres kolejnych 12 miesięcy.

   

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Mają Państwo prawo do:

  1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

  2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4) usunięcia danych osobowych;

  5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

   

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.