Specjalistka / Specjalista Wsparcia Magazynu
Miejsce pracy: Łozienica (pow. goleniowski)

Twój zakres obowiązków

  • wsparcie procesów logistycznych od strony systemowej
  • analizowanie i raportowanie przepływu pracy w magazynie
  • identyfikowanie i rozwiązywanie problemów operacyjnych
  • identyfikowanie problemów technicznych i eskalowanie ich do działów wsparcia technicznego

Nasze wymagania

  • wykształcenie min. średnie
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (preferowane w branży produkcyjnej, magazynowej, logistycznej lub pokrewnej)
  • biegła obsługa komputera (m.in. MS Office, Google Docs)
  • znajomość zasad związanych z przepływem materiałowym
  • dobra znajomość języka angielskiego (B1/B2)
  • gotowość do pracy w systemie zmianowym

To oferujemy

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • Dobrą atmosferę pracy wśród otwartych i kreatywnych osób,
  • Pakiet benefitów – bezpłatną opiekę medyczną, dofinansowanie karty Multisport, dobrowolne ubezpieczenie grupowe
  • Benefity
  • prywatna opieka medyczna
  • dofinansowanie nauki
    języków
  • dofinansowanie szkoleń
    i kursów
  • O nas

    IDC SZC (Inbound Distribution Center) to nowa inwestycja FIEGE, która powstała w Łozienicy k. Goleniowa. To miejsce, w którym nasz zespół realizuje procesy logistyczne dla wieloletniego partnera – Zalando. IDC pełni ważną funkcję przyjęcia dużych partii towarów od producentów współpracujących z Zalando. Rozdziela je na mniejsze partie i wysyła zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych Centrów Dystrybucyjnych Zalando w Europie, które realizują proces przygotowania zamówień dla klientów indywidualnych sklepu internetowego. IDC SZC ma powierzchnię 52 000 m2. Pełen start operacyjny placówki odbył się 28 listopada 2022 r.

    Aplikuj

    „Klauzula informacyjna: Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

    1. Administratorem Danych Osobowych jest FIEGE Polska ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa, tel. +48 22 447 79 00, NIP 5252114869 REGON 014946953 KRS: 0000080289 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS · Kapitał zakładowy spółki: 14 545 500 PLN Zarząd: Piotr Kohmann (Prezes Zarządu), Rafał Witowski (Członek Zarządu). W ramach Grupy FIEGE Polska funkcjonują podmioty, gdzie każdy z nich stanowi osobną Spółkę: https://global.FIEGE.com/pl/group/polityka-prywatnosci/
    2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: [email protected]
    3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do Grupy FIEGE, zgodnie z Polityką Prywatności https://global.FIEGE.com/pl/group/polityka-prywatnosci/
    4. Cele przetwarzania

    Grupa FIEGE Polska przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

    1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
    2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
    3. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
    4. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
    5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

    W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 36 miesięcy.

    1. Klikając przycisk „Wyślij” zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Spółki Grupy FIEGE Polska danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
    2. Prawa osób, których dane dotyczą
    3. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę, kontaktując się z Nami pod adresem [email protected]. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
    4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziła Pani/Pan zgodę) do innego Administratora danych.
    5. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    • Okres przechowywania danych
    1. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji,
    2. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
    3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
    4. Odbiorcy danych
    5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
    6. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
    7. Zachęcamy do podania swoich danych kontaktowych, gdyż umożliwi nam to z Panem/Panią sprawny kontakt.
    8. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.