Business Continuity Senior Specialist
Miejsce pracy: Warszawa / Nr ref.:
Wynagrodzenie:
UMOWA O PRACĘ
13 000–17 000 zł brutto / mies.
KONTRAKT B2B
14 000–18 400 zł netto (+ VAT) / mies.

O nas

Grupa Pracuj jest liderem technologii w obszarze HR w Europie Środkowej i Wschodniej. Wspieramy przedsiębiorstwa m.in. w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników. Ułatwiamy użytkownikom naszych serwisów znalezienie zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i potencjałowi. Tworzymy światowej klasy technologie, które kształtują przyszłość rynku HR. Grupa Pracuj działa od ponad 20 lat w Polsce, od 15 lat w Ukrainie, a od czerwca 2022 roku także w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), zatrudniając łącznie około 1100 osób. W skład Grupy Pracuj wchodzą m.in. największy polski serwis rekrutacyjny Pracuj.pl, ukraiński serwis rekrutacyjny Robota.ua oraz systemy do zarządzania rekrutacjami: polski eRecruiter i niemiecki softgarden, działające w modelu SaaS (software as a service).

Twój zakres obowiązków

 • Utrzymywanie i rozwój systemu zarządzania ciągłością działania
 • Nadzorowanie procesu testów odtworzeniowych, w tym nadzór i aktualizacja dokumentacji procedur ciągłości działania
 • Identyfikowanie i monitorowanie krytycznych zasobów niezbędnych do wznowienia lub utrzymywania procesów i ciągłości biznesu
 • Wsparcie w procesie przeprowadzania oceny ryzyka

Nasze wymagania

 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie utrzymywania procesów ciągłości działania w firmie o złożonej architekturze IT (cloud, onpremise)
 • Doświadczenie w organizacji testów ciągłości działania i/lub testów odtworzeniowych
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu oceny i identyfikacji krytycznych procesów
 • Znajomość rozwiązań, narzędzi i architektury wspierającej procesy ciągłości działania
 • Znajomość standardu ISO 22301
 • Bardzo dobra umiejętność organizacji pracy i koordynowania złożonych zadań
 • Komunikacyjność, samodzielność, zaangażowanie, dokładność
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (B2)

Mile widziane

 • Doświadczenie prowadzenia audytów bezpieczeństwa IT i procesów biznesowych
 • Doświadczenie w koordynowaniu procesów oceny ryzyka
 • Znajomość zagadnień i metod audytu wewnętrznego, w tym z zakresu zarządzania ryzykiem
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • Znajomość standardu ISO/IEC 27001
 • Znajomość narzędzi do zarządzania współpracą (np. Jira)

To oferujemy

 • Umowę o pracę lub B2B
 • Półroczne premie w przypadku umowy o pracę
 • Możliwość pracy 100% zdalnej
 • Dofinansowanie do doposażenia biura domowego

ETAPY REKRUTACJI:

I ETAP: spotkanie online z Rekruterką i Przełożonym

II ETAP: spotkanie online z Przełożonym i Przedstawicielem IT

Znajdziesz nas na:

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Grupę Pracuj S.A. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (m.in. w formularzu aplikacyjnym) dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

Zgoda obejmuje dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa lub nie są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) lub dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje oczekiwania finansowe, termin rozpoczęcia pracy/świadczenia usług) przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub ze względu na ich niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i ich podanie będzie konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Dodatkowo w celu wzięcia udziału w rekrutacji będziemy Cię prosić o podanie adresu e-mail na formularzu aplikacyjnym, który przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający m.in. na możliwości prowadzenia rekrutacji drogą elektroniczną, sprawnej komunikacji z kandydatami oraz na zapewnieniu prawidłowej identyfikacji kandydata w systemie eRecruiter (adres e-mail jest identyfikatorem kandydata w systemie eRecruiter i jego podanie będzie konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji).

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach, w tym w formularzu aplikacyjnym.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych rekrutacjach znajdziesz pod adresem: https://grupapracuj.pl/prywatnosc/informacja-dla-kandydatow

Grupa Pracuj S.A. jest administratorem Twoich danych osobowych (Grupa Pracuj, my). Jeżeli wyrazisz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, administratorem Twoich danych mogą być także spółki powiązane z Grupą Pracuj, to jest: eRecruitment Solutions sp. z o.o. (zgodnie z treścią zgody).

Możesz się z nami skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych, wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub pocztą na adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa. Możesz się także skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: [email protected]

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji: (1) na stanowisko, którego dotyczy Twoje zgłoszenie lub (2) na inne, podobne stanowiska w Grupie Pracuj lub spółkach Grupy Pracuj, jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę. Możemy przetwarzać Twoje dane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszeniami, jeżeli wystąpią nieprozumienia między nami dotyczące procesu rekrutacji oraz w celu badania Twojej satysfakcji z udziału w naszych rekrutacjach (candidate experience).

Masz m.in. prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia ich do innego administratora (jeżeli przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy), jak również do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.