Ekspert ds. Treasury
Warszawa

Twoje zadania:

 • Samodzielne sporządzanie prognoz płynności krótko i długookresowej
 • Samodzielna obsługa umów kredytowych (wnioski o wypłatę, raportowanie kowenantów, współpraca z bankami i doradcami spółki)
 • Obsługa codziennych operacji Skarbowych (zarządzanie środkami pieniężnymi i płatnościami w spółce, monitorowanie sald, przygotowywanie analiz inwestycyjnych, zawieranie transakcji na rynku pieniężnym i walutowym)
 • Współpraca przy organizacji różnych form finansowania działalności spółki w tym udział w negocjacjach umów kredytowych oraz zabezpieczeń
 • Przygotowywanie raportów na podstawie dokumentacji kredytowej
 • Samodzielne prowadzenie projektów w obszarze treasury

Szukamy Ciebie, jeśli:

 • Posiadasz wykształcenie wyższe ekonomiczne/finansowe
 • Masz min. 5 lat doświadczenia w obszarze korporacyjnej treasury
 • Znasz funkcjonowanie rynku pieniężnego i walutowego oraz instrumentów finansowych
 • Masz doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń/płatności krajowych i zagranicznych
 • Masz doświadczenie w aranżowaniu i obsłudze umów bankowych kredytów krótko i długoterminowych
 • Masz doświadczenie w pozyskiwaniu różnych form finansowania obrotowego (overdraft, leasing, factoring, itd.)
 • Znasz zagadnienia dotyczące ubezpieczeń majątkowych
 • Dobrze znasz kalkulacje finansowe oraz posiadasz zdolności analityczne
 • Biegle znasz pakiet Microsoft Office – w szczególności Excel, Power Point (analiza danych, tworzenie prezentacji)
 • Dobrze znasz język angielski (w tym słownictwa umów na bazie prawa angielskiego)
 • Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem będzie plusem  
 • Jesteś samodzielny/samodzielna w realizacji zadań i dbasz o szczegóły
 • Bardzo dobrze organizujesz swoją pracę i umiesz pracować w zespole
Aplikuj teraz!

Chcesz wiedzieć więcej, napisz do mnie.

Dominika Gregorz

[email protected]
Aplikuj teraz!

Zobacz jak wygląda praca w Play:

Otrzymasz od nas benefity:

 • Umowa o pracę
 • Podstawa premii rocznej w wysokości 20% wynagrodzenia
 • Praca hybrydowa (office + home office)
 • Różnorodny rozwój: szkolenia, projekty, rekrutacje wewnętrzne
 • Telefon i internet Play wraz z dodatkowymi usługami (m.in. telewizja, nawigacja, Tidal) oraz zniżki pracownicze
 • Opieka medyczna
  i ubezpieczenie na życie w pełni finansowane przez pracodawcę
 • Szeroki wybór benefitów na platformie kafeteryjnej
 • Dodatkowy benefit świąteczny
 • Dodatkowy dzień urlopu na profilaktykę zdrowotną