Cloud Security Specialist
Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Administracja i zarządzanie mechanizmami zapewniającymi bezpieczeństwo i zgodność w chmurze Microsoft (Azure oraz M365)
 • Analiza i ocena procesów, mechanizmów i narzędzi bezpieczeństwa teleinformatycznego i bezpieczeństwa informacji migrowanych do chmury
 • Identyfikacja i klasyfikacja informacji przetwarzanych na platformach chmurowych oraz w zewnętrznych usługach chmurowych (SaaS, PaaS, IaaS)
 • Analiza luk, ocena ryzyk, audyt zgodności rozwiązań i usług chmurowych
 • Udział w projektach biznesowych wykorzystujących rozwiązania i usługi chmurowe
 • Udział w projektach IT w zakresie bezpieczeństwa rozwiązań i usług chmurowych

Nasze wymagania

 • Minimum 2 lata doświadczenia w obszarze IT lub bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym praktyczne doświadczenie w konfiguracji, migracji oraz udział w projektach cloud security
 • Znajomość regulacji sektora finansowego i standardów rynkowych w szczególności dot. bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych: Rekomendacja D KNF, Komunikat Chmurowy KNF, EBA, RODO, UKSC, ISO 27000, NIST
 • Znajomość na poziomie konfiguracyjnym mechanizmów bezpieczeństw platformy Microsoft Azure
 • Znajomość na poziomie konfiguracyjnym modułów Security oraz Compliance usługi chmurowej Microsoft 365
 • Wykształcenie wyższe informatyczne
 • Certyfikaty szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa i architektury rozwiązań chmurowych np. ( AZ-500, MS-100, MS-101, MS-500, MS-100, S.C.-900, CompTIA Cloud, Mile2 CCSO itp.)
 • Znajomość języka angielskiego

Mile widziane

 • Znajomość platform chmurowych (Azure, AWS, GCP)
 • Certyfikaty branżowe w zakresie bezpieczeństwa IT (CISSP, CISM, CRISC itp.)
 • Benefity
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • możliwość pracy zdalnej
 • elastyczny czas pracy
 • owoce
 • spotkania integracyjne
 • opieka stomatologiczna
 • program emerytalny
 • preferencyjne
  pożyczki
 • strefa relaksu
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • dofinansowanie wypoczynku
 • wyprawka
  dla dziecka
 • program rekomendacji pracowników
 • inicjatywy dobroczynne
 • dodatkowy urlop
Aplikuj

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”) z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa. W BGK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: [email protected]

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w BGK. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
• uzasadnionego interesu BGK (zatrudnianie pracowników),
• w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu pracy,
• na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach (w przypadku gdy została wyrażona).

 

BGK informuje również, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest firma eRecruitment Solutions Sp. z o.o. odpowiedzialna za administrowanie portalem erecruiter.pl i wspierająca proces rekrutacji.

 

Jednocześnie informujemy, że:
• udzielenie zgody jest dobrowolne,
• w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy przesyłać na adres: [email protected],
• dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
• przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Aplikując (klikając przycisk „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (00-955) przy Al. Jerozolimskich 7.

 

Jednocześnie oświadcza Pani/Pan, że:
• został/a Pan/i poinformowany/na o prawie do wycofania zgody w każdym momencie,
• otrzymał/a Pan/i informację o sposobie przetwarzania danych kandydatów przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Informujemy, że kandydaci na stanowisko, o którym mowa w ogłoszeniu, mogą zostać poproszeni, zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego, o przedstawienie informacji – w formie oświadczenia lub zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - dotyczących skazania za przestępstwa, o których mowa w w/w ustawie. Udzielenie informacji potwierdzającej brak karalności w/w zakresie może stanowić warunek dopuszczenia do kolejnego etapu rekrutacji.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy, jest dobrowolne i aplikując wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.