Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa
Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Analiza zdarzeń i obsługa incydentów bezpieczeństwa
 • Poszukiwanie podatności i zagrożeń w infrastrukturze banku
 • Strojenie polityk, reguł i alertów w systemach bezpieczeństwa
 • Zabezpieczanie dowodów cyfrowych
 • Monitorowanie dostępnych źródeł informacji w poszukiwaniu potencjalnych zagrożeń dla banku
 • Współpraca z innymi komórkami wewnętrznymi w obszarach bezpieczeństwa IT
 • Współpraca z CSIRT sektorowym
 • Opracowywanie analiz oraz raportów dotyczących zdarzeń oraz incydentów z zakresu bezpieczeństwa IT wraz z rekomendacjami działań naprawczych
 • Rozwój i obowiązek zdobywania wiedzy w obszarze cyberbezpieczeństwa
 • Monitorowanie i reagowanie na zdarzenia bezpieczeństwa teleinformatycznego w trybie zmianowym 24/7/365

Nasze wymagania

 • Co najmniej dwa lata w obszarze IT lub dwa lata w obszarze cyberbezpieczeństwa
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Poparta doświadczeniem wiedza z obszaru analizy incydentów bezpieczeństwa sieci, systemów operacyjnych, baz danych oraz aplikacji
 • Praktyczna znajomość mechanizmów zabezpieczeń systemów operacyjnych Windows lub Linux
 • Znajomość praktyczna lub zasad działania narzędzi do przeprowadzania analityki śledczej
 • Umiejętność analizy logów zdarzeń bezpieczeństwa
 • Znajomość popularnych ataków na aplikacje, systemy, sieci i sposoby przeciwdziałania
 • Umiejętność analitycznego myślenia, oraz szybkiego reagowania na problemy
 • Terminowość, skrupulatność i odpowiedzialność za realizowane zadania
 • Zaangażowanie w powierzone obowiązki
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym oraz umożliwiającym swobodne korzystanie z dokumentacji technicznej
 • Atutem będą certyfikaty potwierdzające wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa

Mile widziane

 • Umiejętność analizy złośliwego oprogramowania (malware, trojan, wirus)
 • Znajomość wybranych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT (SIEM, EDR, FW, AV, SOAR, Web PROXY, SMG)
 • Znajomość norm i przepisów prawa z obszaru ochrony i bezpieczeństwa informacji
 • Certyfikaty szkoleniowe potwierdzające znajomość rozwiązań IT, bezpieczeństwa IT oraz rozwiązań chmurowych (Microsoft Azure)
 • Dobra znajomość narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem IT (uwierzytelnianie, autoryzacja, systemy AV, EDR, SIEM, DLP, IPS, IDS, DAM, IDM, VPN, Firewalls, sieci LAN/WAN)
 • Wiedza w zakresie reguł wspierających przeciwdziałanie oszustwom transakcyjnym oraz doświadczenie w bieżącym monitorowaniu i identyfikacji nieautoryzowanych operacji z wykorzystaniem systemów typu Fraud Detection.
 • Benefity
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • możliwość pracy zdalnej
 • elastyczny czas pracy
 • owoce
 • spotkania integracyjne
 • opieka stomatologiczna
 • program emerytalny
 • preferencyjne
  pożyczki
 • strefa relaksu
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • dofinansowanie wypoczynku
 • wyprawka
  dla dziecka
 • program rekomendacji pracowników
 • inicjatywy dobroczynne
 • dodatkowy urlop
Aplikuj

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”) z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa. W BGK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: [email protected]

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w BGK. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
• uzasadnionego interesu BGK (zatrudnianie pracowników),
• w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu pracy,
• na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach (w przypadku gdy została wyrażona).

 

BGK informuje również, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest firma eRecruitment Solutions Sp. z o.o. odpowiedzialna za administrowanie portalem erecruiter.pl i wspierająca proces rekrutacji.

 

Jednocześnie informujemy, że:
• udzielenie zgody jest dobrowolne,
• w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy przesyłać na adres: [email protected],
• dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
• przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Aplikując (klikając przycisk „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (00-955) przy Al. Jerozolimskich 7.

 

Jednocześnie oświadcza Pani/Pan, że:
• został/a Pan/i poinformowany/na o prawie do wycofania zgody w każdym momencie,
• otrzymał/a Pan/i informację o sposobie przetwarzania danych kandydatów przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Informujemy, że kandydaci na stanowisko, o którym mowa w ogłoszeniu, mogą zostać poproszeni, zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego, o przedstawienie informacji – w formie oświadczenia lub zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - dotyczących skazania za przestępstwa, o których mowa w w/w ustawie. Udzielenie informacji potwierdzającej brak karalności w/w zakresie może stanowić warunek dopuszczenia do kolejnego etapu rekrutacji.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy, jest dobrowolne i aplikując wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.