Automatyk
Miejsce pracy: Gdańsk

Twój zakres obowiązków

 • Diagnostyka i rozwiązywanie problemów technicznych na urządzeniach przeładunkowych, z zakresu układów elektronicznych i energoelektronicznych
 • Przeprowadzanie przeglądów technicznych urządzeń przeładunkowych

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Znajomość technicznego słownictwa w języku angielskim w mowie i piśmie
 • Umiejętność obsługi komputera Pakietu Office, Microsoft Project
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność szybkiego uczenia się i adaptacji w nowym środowisku
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone zadania
 • Gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych i na wysokościach
 • Gotowość do pracy w 12-godzinnym, zmianowym systemie pracy, włączając niedziele i święta
 • Prawo jazdy kat. B

Mile widziane

 • Praktyczna wiedza poparta doświadczeniem w zakresie diagnostyki i napraw układów sterowania oraz automatyki przemysłowej
 • Doświadczenie w obsłudze i programowaniu sterowników PLC (SIEMENS,ABB)
 • Doświadczenie w diagnostyce sterowników generatorów Diesel
 • Uprawnienia elektryczne SEP do 1 KV
 • Znajomość napędów dużej mocy (AC/DC)

To oferujemy

 • Zatrudnienie w największym terminalu kontenerowym na Bałtyku, nastawionym na nieustanny rozwój. Aktualnie Baltic Hub rozpoczyna budowę trzeciego nabrzeża Baltic Hub 3, dzięki czemu Polska może nadal konkurować z portami zachodnioeuropejskimi, takimi jak Hamburg czy Rotterdam.
 • Dofinansowanie prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia grupowego, kart sportowych. W Baltic Hub na pierwszym miejscu stawiamy zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
 • Celebrację świąt oraz ważnych wydarzeń z życia firmy i jej pracowników takich jak: rekordowa liczba przeładowanych kontenerów, ilość godzin bez wypadku na terminalu, urodziny pracowników i wiele innych.
 • Pełną wyzwań pracę oraz wsparcie koleżanek i kolegów z Działu.
 • Benefity
 • dofinansowanie zajęć
  sportowych
 • prywatna opieka
  medyczna
 • dofinansowanie nauki
  języków
 • dofinansowanie szkoleń
  i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • preferencyjne pożyczki
 • parking dla
  kierowców
 • karty przedpłacone
 • paczki świąteczne
 • świętowanie urodzin
 • możliwość uzyskania uprawnień
 • O nas

  Baltic Hub jest największym i najszybciej rozwijającym się polskim terminalem kontenerowym oraz jedynym terminalem głębokowodnym w rejonie Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio zawijają statki z Dalekiego Wschodu. Terminal Baltic Hub, zlokalizowany w samym sercu Morza Bałtyckiego – w Porcie Gdańskim, jest najbardziej wysuniętym na wschód terminalem w zasięgu portów Gdańsk – Le Havre.

  Aplikuj

  Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Baltic Hub, 80-601 Gdańsk, ul. Kontenerowa 7 – pełniącego w zakresie niżej opisanym rolę administratora Państwa danych osobowych (dalej „Administrator”, „Baltic Hub”) w sposób prosty, zwięzły i przejrzysty. Zestaw podanych tu do Państwa wiadomości informacji odpowiada wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).

   

  W celu zagwarantowaniu pełnej ochrony Państwa danych, a także swobodnego dostępu do niezbędnych informacji o procesach ich przetwarzania, a także przysługujących Państwu prawach DCT powołał Inspektora ochrony danych (dalej „IODO”). W razie pojawienia się u Państwa pytań, wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych podajemy adres e-mail IODO, właściwy do korespondencji w takich sprawach: [email protected]

   

  Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia żadnych działań po Państwa stronie.

   

  Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych

  DCT przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu wykonania umowy łączącej go z Państwem, świadczenia na rzecz Państwa usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy czy rozpoczęcia świadczenia usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dodatkowo DCT może również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na nim jako Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Niekiedy DCT dokonuje przetwarzania Państwa danych w celach opartych na prawnie uzasadnionym interesie administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

   

  DCT przetwarza Państwa dane w następujących celach wynikających z ciążących na nim prawnych obowiązków, a wynikających z przepisów prawa pracy, oraz na podstawie udzielonej zgody:

  1. przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, w ramach którego przesyła Pani/Pan nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne;
  2. przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska, jeżeli wyraziła Pani/Pan na to odrębną zgodę;
  3. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji;

   

  Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o różne podstawy prawne w zależności od celu ich przetwarzania:

  1. dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Państwa imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. jeżeli w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym podają Państwo jeszcze dodatkowe informacje o sobie, w stosunku do danych określonych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (np. wizerunek, zainteresowania), to wówczas przetwarzamy takie dane osobowe w oparciu o Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodnie z informacją zamieszczoną w ogłoszeniu o pracę, taką zgodę wyraża Pani/Pan zamieszczając dodatkowe dane osobowe w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym i klikając w przycisk „Aplikuj” jak również w inny sposób przekazując nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Taką zgodę może Pani/Pan wyrazić także w inny sposób wskazany przez nas dla określonych procesów rekrutacyjnych (np. składając określone oświadczenie w formie pisemnej lub zaznaczając wskazany przycisk wyboru);
  3. Państwa dane osobowe przetwarzamy do celów przyszłych rekrutacji w oparciu o Pani/Pana zgodę (art. 6 us.t 1 lit. a RODO), którą wyraża Pani/Pan zaznaczając określony przycisk wyboru pod formularzem aplikacyjnym lub w inny sposób wskazany przez nas dla danego procesu rekrutacyjnego (np. umieszczając wskazaną przez nas klauzulę zgody w swoim CV);
  4. w przypadku ewentualnych nieporozumień pomiędzy Panią/Panem a DCT Gdańsk sp. z o.o. w związku z procesem rekrutacji, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami kierowanymi wobec DCT Gdańsk sp z o.o. przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Brak podania przez Państwa danych osobowych może stanowić przeszkodę do zatrudnienia.

   

  Odbiorcy danych osobowych

  W toku normalnego prowadzenia działalności DCT może przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy okazuje się to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na DCT obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje następujące kategorii odbiorców danych:

  1. dostawcy usług, wspomagający nas w prowadzeniu procesu rekrutacji;
  2. służby Państwowe;

   

  Czas przetwarzania danych

  Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji:

  1. na stanowisko, którego dotyczy Pani/Pana zgłoszenie rekrutacyjne: przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres 12 miesięcy na wypadek, gdyby z jakichkolwiek względów DCT Gdańsk sp z o.o. musiała powtórzyć proces rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres od 2 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego;
  2. na inne, podobne stanowiska w DCT: przez okres 12 miesięcy od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego, jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  3. W przypadku ewentualnych nieporozumień miedzy Państwem a DCT Gdańsk sp. z o.o., Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres 3 lat od zakończenia procesu rekrutacji. W określonych przypadkach możemy przetwarzać Państwa dane dłużej niż 3 lata, jeżeli taka konieczność wynika z przepisów prawa.

   

  Profilowanie i zautomatyzowane przetwarzanie danych

  DCT nie dokonuje profilowania danych oraz nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji.

   

  Przetwarzanie poza obszarem EOG

  W uzasadnionych przypadkach DCT może przetwarzać Państwa dane osobowe również poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej „EOG”) z poszanowaniem wymagań wskazanych w art. 46-49 RODO.

   

  Przysługujące Państwu prawa

  W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przepisów RODO. Należą do nich:

  1. Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne,
  2. Prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania,
  3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO,
  4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  5. Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazali Państwo DCT,
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez DCT naruszają prawo.

   

  W razie skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw, DCT dołoży wszelkich starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji.

   

  Postanowienia końcowe

  Mamy nadzieję, że przedstawiona informacja pomogła Państwu zapoznać się i zrozumieć procesy przetwarzania danych osobowych przez DCT. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa i najlepszymi standardami, gwarantującymi ochronę Państwa prywatności, praw i wolności.

   

   

   

  DCT/IODO/SC/3.02,18 grudnia 2019 roku