Area Data Product Owner
Miejsce pracy: Kraków

Co będzie należeć do Twoich obowiązków?

 • kierowanie składem produktowym rozwijającym produkty oparte o dane i modele ML/AI wykorzystywane przez analityków i jednostki operacyjne w dziale Operacji w grupie InPost (Polska i zagranica) 
 • szukanie rozwiązań przynoszących rzeczywistą wartość biznesową, szacowanie ich wartości, projektowanie i wdrażanie eksperymentów w procesach biznesowych w celu jej weryfikacji  
 • budowa i zarządzanie backlogiem produktu przy współpracy z jednostkami biznesowymi w Polsce i zagranicą 
 • uzgadnianie z Product Ownerem kierunków rozwoju, synergii oraz Roadmapy 
 • uzgadnianie priorytetów i ich realizacji w backlogu 
 • koordynacja prac z Chapter Leaderami: uzgadnianie sposobu realizacji w poszczególnych obszarach danych: warstwa danych dla analiz, wizualizacje, modele ML/AI 
 • szkolenia i promowanie rozwiązań w środowisku międzynarodowym 

Czego będziemy oczekiwać od Ciebie? 

 • 2 letniego doświadczenia jako Product Owner, idealnie przy wdrażaniu produktów opartych o dane 
 • wykształcenia wyższego, idealnie z zakresu analityki biznesowej, inżynierii danych 
 • bardzo dobrych zdolności komunikacyjnych i negocjacyjnych, umiejętności dekompozycji problemu i znajomość metod problem solving 
 • znajomości rozwiązań ML/AI ich wpływu na doświadczenia klienta i procesy operacyjne 
 • doświadczeni w pracy w zespołach agileowych 
 • znajomości narzędzi: JIRA, Confluence 
 • znajomości metod zarządzania projektami zwinnymi, np. Scrum, LeSS, SAFe 
 • bardzo dobrej znajomości angielskiego 

Mile widziane: 

 • znajomość i doświadczenie w pracy na rozwiązaniach chmurowych (Azure/GCP) 
 • znajomość procesów operacyjnych w nowoczesnej logistyce 
 • doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym 
 • znajomość francuskiego 

Zależy nam także, abyś odnalazł/a się w zwinnym świecie InPostu. Pracujemy szybko i lubimy to. Projekty nigdy się nie kończą, a to, co możemy Ci zagwarantować to fakt, że zdecydowanie nigdy nie będziesz się nudzić!

W zamian oferujemy:

 • możliwość pracy w 100% zdalnej albo w modelu hybrydowym (wszystko zależy od Ciebie! :-))
 • umowę o pracę/ kontrakt B2B (wybór należy do Ciebie! :-)) i stabilność zatrudnienia
 • dofinansowane benefity, bo Twoja dobra kondycja jest dla nas ważna (sport, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie)
 • zaangażujemy Cię też w przeróżne inicjatywy wewnętrzne, w których będziesz mógł się spełniać.
 • dajemy też dużą swobodę koncepcyjną i możliwość realizacji własnych pomysłów/usprawnień
 • i pamiętaj! Będziesz pracować w dynamicznie rozwijającej się Firmie
  Jesteśmy liderem na Rynku! Każdy Pracownik ma na to wpływ!
 • Benefity
 • Elastyczna praca
  (miejsce/czas)
 • Wybór
  umowy
 • Kafeteria
  WorkSmile
 • Platforma do
  nauki języków
 • Swoboda
  koncepcyjna
 • Program rekomendacji
  pracowników
 • Nożliwość awansu w ramach
  rekrutacji wewnętrznej
 • Inicjatywy i konkursy
  dla pracowników
 • W InPost praca z danymi to rzeczywistość i kluczowy punkt w strategii rozwoju firmy. Jeżeli chcesz rozwijać środowisko danych w jednej z najszybciej rozwijających się firm w Europie, budować modele i produkty rzeczywiście wykorzystywane w biznesie, wdrażane w oparciu o z chmurowe z integracją danych w czasie rzeczywistym - to jest miejsce dla Ciebie. Jeżeli dodatkowo lubisz eksperymentować, pracować w dynamicznym i rozwijającym się zespole w środowisku międzynarodowym – dołącz do #InPostTeam i #dataunlockers. 

  Administratorem danych osobowych jest Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków (dalej także jako „Administrator”). Dane są zbierane oraz przetwarzane celem rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez:

  - Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793107918

  - InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793087624

  - Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6782881784

  - InPost Technology S.à r.l. Société à responsabilité limitée (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), z siedzibą w Luksemburgu, 70, route d’Esch, L-1470 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

   

  oraz przez inne spółki powiązane kapitałowo z powyższymi spółkami oraz podmioty będące podwykonawcami wyżej wymienionych podmiotów.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz stworzenia bazy kandydatów.

  Dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawodawstwa polskiego.

  Dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko i stworzenia bazy kandydatów będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

  Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres maksymalnie 2 lat od dnia wpłynięcia aplikacji.

  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia tych danych.

  Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Integer Group Services Sp. z o. o. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Integer Group Services Sp. z o. o., w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

  Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków. 

   

  Więcej informacji na temat naszej Polityki Transparentności dostępne na naszej stronie www.