Ekspert ds. Regulacji Rynku Kapitałowego
Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Przygotowywanie opinii, wyjaśnień, zaleceń w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych przez bank (MiFID, MAR, PRIIPS)
 • Wydawanie opinii w obszarze zarządzania konfliktem interesów
 • Nadzór nad procesem ochrony przepływu informacji poufnych
 • Aktywny udział we wdrażaniu regulacji prawnych i wytycznych regulatorów (MiFID, MAR, PRIIPS) w jednostkach banku zajmujących się obrotem instrumentami finansowymi
 • Sporządzanie procedur wewnętrznych oraz okresowych raportów w zakresie odpowiedzialności Zespołu
 • Uczestnictwo w projektach, w tym w projektach regulacyjnych
 • Szkolenie pracowników w obszarach zgodności - ochrona informacji poufnej, MiFID

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: prawo, ekonomia, bankowość
 • Znajomość zasad obrotu instrumentami finansowymi, w tym znajomość przepisów prawa rynku finansowego i stanowisk organów nadzoru w zakresie MiFID, MAR, PRIIPS, prawa bankowego
 • Otwartość na nowe obszary regulacyjne – ESG, AI
 • Minimum 3-5 lat doświadczenia w pracy w obszarze compliance w banku, biurze lub domu maklerskim – w jednostkach biznesowych, compliance lub wsparciu prawnym w zakresie regulacji rynku finansowego
 • Znajomość języka angielskiego - poziom B2

Mile widziane

 • Znajomość innych regulacji rynku finansowego – EMIR, BMR
 • Benefity
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • możliwość pracy zdalnej
 • elastyczny czas pracy
 • owoce
 • spotkania integracyjne
 • opieka stomatologiczna
 • program emerytalny
 • preferencyjne
  pożyczki
 • strefa relaksu
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • dofinansowanie wypoczynku
 • wyprawka
  dla dziecka
 • program rekomendacji pracowników
 • inicjatywy dobroczynne
 • dodatkowy urlop
Aplikuj