Ekspert ds. Rozwoju Produktów Cash Management
Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Zarządzanie ofertą produktów i usług bankowości transakcyjnej w obszarze rozliczeń ze szczególnym naciskiem na rozliczenia krajowe i zagraniczne (Elixir / SWIFT / Sorbnet) lub akceptację płatności (acquiring)
 • Opracowanie koncepcji produktu odpowiadającej potrzebom klientów, trendom rynkowym a także strategii banku i otoczenia prawnego
 • Monitorowanie zmian w aktach normatywnych, rynku i identyfikowanie nowych bądź modyfikacji istniejących rozwiązań produktowych zgodnych ze strategią banku
 • Pełny nadzór nad regulacjami produktowymi (regulaminy, umowy, instrukcje wewnętrzne), dbałość o zgodność z obowiązującym prawem
 • Wdrażanie i modyfikacja produktów w systemach, aplikacjach bankowych i dbałość o poprawność ich funkcjonowania
 • Przygotowywanie analiz, raportów i informacji sprzedażowych dla produktów
 • Reprezentowanie banku, utrzymywanie dobrych relacji z pośrednikami i partnerami biznesowymi, nadzór nad umowami partnerstwa w biznesie
 • Odpowiedzialność za zgodność umów partnerskich z wymogami outsourcingu bankowego
 • Reprezentowanie banku na posiedzeniach komitetów banku a także liderowanie projektom realizowanym w obszarze produktów Cash Management
 • Wsparcie merytoryczne w procesie sprzedaży i dbałość o adekwatność materiałów marketingowych

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość
 • Minimum 4 lata doświadczenia na stanowisku o podobnym profilu
 • Znajomość funkcjonowania produktów Cash Management, w szczególności produktów rozliczeniowych
 • Znajomość regulacji prawnych związanych z usługami płatniczymi i regulacji outsourcingu bankowego
 • Zdolności analityczne i umiejętność wyciąganie wniosków
 • Dobra znajomość języka angielskiego (min. B2)
 • Bardzo dobra znajomość Microsoft Office
 • Benefity
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • możliwość pracy zdalnej
 • elastyczny czas pracy
 • owoce
 • spotkania integracyjne
 • opieka stomatologiczna
 • program emerytalny
 • preferencyjne
  pożyczki
 • strefa relaksu
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • dofinansowanie wypoczynku
 • wyprawka
  dla dziecka
 • program rekomendacji pracowników
 • inicjatywy dobroczynne
 • dodatkowy urlop
Aplikuj

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”) z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa. W BGK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: [email protected]

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w BGK. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
• uzasadnionego interesu BGK (zatrudnianie pracowników),
• w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu pracy,
• na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach (w przypadku gdy została wyrażona).

 

BGK informuje również, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest firma eRecruitment Solutions Sp. z o.o. odpowiedzialna za administrowanie portalem erecruiter.pl i wspierająca proces rekrutacji.

 

Jednocześnie informujemy, że:
• udzielenie zgody jest dobrowolne,
• w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy przesyłać na adres: [email protected],
• dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
• przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Aplikując (klikając przycisk „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (00-955) przy Al. Jerozolimskich 7.

 

Jednocześnie oświadcza Pani/Pan, że:
• został/a Pan/i poinformowany/na o prawie do wycofania zgody w każdym momencie,
• otrzymał/a Pan/i informację o sposobie przetwarzania danych kandydatów przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Informujemy, że kandydaci na stanowisko, o którym mowa w ogłoszeniu, mogą zostać poproszeni, zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego, o przedstawienie informacji – w formie oświadczenia lub zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - dotyczących skazania za przestępstwa, o których mowa w w/w ustawie. Udzielenie informacji potwierdzającej brak karalności w/w zakresie może stanowić warunek dopuszczenia do kolejnego etapu rekrutacji.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy, jest dobrowolne i aplikując wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.